Pumunta sa nilalaman

Identity

Sino ka? Ano ang mga pinaninindigan mo? Importanteng magkaroon ka ng identity para hindi makontrol ng iba ang buhay mo.

Kung Sino Ako

Sino Ba Talaga Ako?

Kapag alam mo ang iyong mga pamantayan, magagandang katangian, limitasyon, at mga tunguhin, makapagdedesisyon ka nang tama kahit pine-pressure ka.

Maging Kumbinsido

Makakayanan mo ang mga problema kapag nagawa mo ito.

Paano Ako Mas Gagaling Makipag-usap?

Tatlong tip para maumpisahan mo at maipagpatuloy ang pag-uusap.

Bakit Hindi Dapat Gayahin ang Image na Ipinakikita sa Media?​—Bahagi 1: Para sa mga Babae

Inaakala ng maraming tin-edyer na may sarili silang identity pero ang totoo, ginagaya lang nila iyon sa nakikita nila sa media.

Bakit Hindi Dapat Gayahin ang Image na Ipinakikita sa Media?—Bahagi 2: Para sa mga Lalaki

Lalo ka bang di-pinapansin ng mga babae kapag ginagaya mo ang image na ipinakikita sa media?

Gaano Ako Karesponsable?

May mga kabataang binibigyan ng higit na kalayaan kaysa sa iba. Bakit kaya?

Bakit Dapat Maging Tapat?

Mas nakalalamang ba ang mga taong di-tapat?

Gaano Ka Katapat?

Suriin ang iyong sarili gamit ang worksheet na ito.

Gaano Ako Katatag?

Dahil hindi maiiwasan ang mga problema, mahalaga na maging matatag, maliliit man o malalaki ang mga ito.

Kung Paano Haharapin ang Pagbabago

Ang pagbabago ay di-maiiwasan. Alamin ang ginawa ng ilan para mapagtagumpayan ito.

Kung Paano Tatanggapin ang Pagtutuwid

Paano makatutulong ang isang masakit na payo o pamumuna?

Ano ang Dapat Kong Gawin Kapag Pinayuhan Ako?

Tinatawag na balat-sibuyas ang ilang kabataan kasi madali silang magdamdam kapag napayuhan. Ganiyan ka rin ba?

Paano Ko Sasanayin ang Konsensiya Ko?

Ipinapakita ng konsensiya mo kung sino ka talaga at kung ano ang pinapaniwalaan mo. Ano ang sinasabi ng konsensiya mo tungkol sa iyo?

Mapanghusga Ba Ako?

Matagal nang problema ng tao ang pagiging mapanghusga. Alamin ang sinasabi ng Bibliya para hindi ka maging mapanghusga.

Perfectionist Ba Ako?

Paano mo malalaman ang pagkakaiba ng pagsisikap na gawin ang buong makakaya mo at ng pag-abot sa mga bagay na imposible?

Kung Paano Maiiwasang Maging Perfectionist

Tutulong sa iyo ang worksheet na ito para maging makatuwiran sa inaasahan mo sa iyong sarili at sa iba.

Gaano Kahalaga ang Pagiging Sikát Online?

Isinasapanganib ng ilan ang buhay nila para lang makakuha ng maraming followers at likes. Mahalaga ba talagang maging sikát online?

Paano Ko Maihihinto ang Dobleng Pamumuhay?

Apat na hakbang para maihinto ito.

Kung Paano Haharapin ang Panggigipit

Dahil sa panggigipit, ang mabubuting tao ay nakagagawa ng masasamang bagay. Ano ang dapat mong malaman tungkol dito, at paano mo ito haharapin?

Paano Ko Malalabanan ang Peer Pressure?

Tingnan kung paano makakatulong ang mga prinsipyo sa Bibliya.

Huwag Magpadala sa Pressure ng Kasama!

May apat na hakbang na makakatulong sa iyo para magkaroon ka ng tibay ng loob na gumawa ng sarili mong desisyon.

Manindigan sa Iyong mga Paniniwala!

Alamin ang nakatulong kay Jeremias para maihayag ang babala sa Juda.

Paano Ako Makakapili ng Mabuting Role Model?

Makakatulong ang role model para makaiwas ka sa mga problema, maabot mo ang mga tunguhin mo, at magtagumpay ka. Pero sino ang dapat mong tularan?

Mga Ginagawa Ko

Bakit Dapat Akong Tumulong sa Iba?

May dalawang pakinabang sa paggawa ng mabubuting bagay para sa iba. Ano iyon?

Ang Plano Kong Gawin Para Makatulong sa Iba

Nasa paligid mo lang ang mga taong matutulungan mo. Ang worksheet na ito ay may tatlong simpleng paraan para makapagpasimula ka.

Paano Ko Haharapin ang Aking mga Pagkakamali?

Lahat ay nagkakamali, pero hindi lahat ay natututo sa mga iyon.

Paano Ko Malalabanan ang Tukso?

Tingnan ang tatlong mahahalagang hakbang para madaig ang maling pagnanasa.

Kung Paano Lalabanan ang Tukso

Ang kakayahang lumaban sa tukso ay tanda ng pagiging tunay na lalaki at babae. May anim na tip na tutulong sa iyo na maging matatag sa iyong determinasyon at maiwasan ang problemang dulot ng tukso.

Ang Hitsura Ko

Kumusta ang Hitsura Ko?

Alamin kung paano maiiwasan ang tatlo sa pinakakaraniwang pagkakamali tungkol sa mga usong damit.

Pagsusuri sa Iyong Hitsura

Ang worksheet na ito ay tutulong sa iyo na makita ang pananamit na babagay sa iyo.

Ang Sinasabi ng mga Kabataan Tungkol sa Body Image

Bakit nahihirapan ang mga kabataan na magkaroon ng tamang pangmalas sa kanilang hitsura? Ano ang makatutulong sa kanila?

Bakit Masyado Akong Nag-aalala sa Hitsura Ko?

Alamin kung ano ang puwede mong gawin para hindi ka madala ng damdamin mo.

Sobrang Conscious Ba Ako sa Hitsura Ko?

Kung may problema ka sa figure mo, ano ang makakatulong sa iyo para maging balanse ang pananaw mo sa sarili?

Bakit Ko Ba Pinoproblema ang Hitsura Ko?

Dismayado ka ba sa nakikita mo sa salamin? Ano ang makatuwirang magagawa mo para mapaganda ang iyong hitsura?

Dapat Ba Akong Magpatato?

Paano ka makapagdedesisyon nang tama?

Mag-isip Muna Bago Magpatato

Puwede bang magpatato ng mensahe mula sa Bibliya?