Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Pag-aaral Kahit Wala sa School—Paano?

Pag-aaral Kahit Wala sa School—Paano?

Maraming estudyante ngayon ang nag-aaral sa kani-kanilang bahay at hindi sa paaralan. Kung ganiyan ang kalagayan mo, paano ka matututo? Ito ang puwede mong gawin. a

 Limang tip na makakatulong sa iyo

 • Magplano. Magkaroon ng regular na iskedyul na parang pumapasok ka pa rin sa paaralan. Gumawa ng iskedyul para sa pag-aaral, gawaing-bahay, at iba pang mahahalagang gawain. Puwede mong baguhin ang iskedyul mo kung kailangan.

  Prinsipyo sa Bibliya: “Mangyari nawa ang lahat ng bagay nang . . . maayos.”—1 Corinto 14:40.

  “Isipin mong nag-aaral ka pa rin sa school. Kailangan mong tapusin ang isang bagay sa itinakdang oras.”—Katie.

  Pag-isipan: Bakit magandang ideya na isulat mo ang iskedyul mo at ilagay ito sa lugar na madali mong makita?

 • Magkaroon ng disiplina sa sarili. Kapag ginagawa at tinatapos mo ang isang bagay kahit wala ka sa mood na gawin iyon, patunay iyon na matured ka. Kaya huwag magpaliban!

  Prinsipyo sa Bibliya: “Maging masipag kayo, huwag magmakupad [o, magmabagal] sa inyong gawain.”—Roma 12:11, talababa.

  “Mahirap magkaroon ng disiplina sa sarili. Mas madali kasing magdahilan at sabihin, ‘Mamaya na lang ako mag-aaral.’ ’Tapos mamaya, hindi mo na ’yon magagawa kaya matatambakan ka na ng mga gawain.”—Alexandra.

  Pag-isipan: Paanong ang pag-aaral sa parehong lugar at sa parehong oras ay makakatulong sa iyo na magkaroon ng disiplina sa sarili?

 • Magkaroon ng lugar na para sa pag-aaral mo. Ihanda ang lahat ng kailangan mo at ilagay ito malapit sa iyo. Gawing komportable ang lugar ng iyong pag-aaral pero di-masyadong komportable na makakatulog ka. Nandoon ka para mag-aral, hindi para magpahinga! Kung wala kang makitang lugar para sa pag-aaral mo, baka puwede kang mag-aral sa mesa sa kusina ninyo o sa kuwarto mo.

  Prinsipyo sa Bibliya: “Ang mga plano ng masipag ay tiyak na magtatagumpay.”—Kawikaan 21:5.

  “Ilayo mo muna ang bola at video game, i-silent ang iyong cellphone, at itago mo na rin ang gitara. Kung gusto mong matuto, dapat mong ilayo ang mga bagay na makaka-distract sa iyo.”—Elizabeth.

  Pag-isipan: Ano ang puwede mong baguhin sa lugar ng pag-aaral mo para makapag-concentrate ka?

 • Magpokus. Magpokus sa ginagawa mo at huwag pagsabay-sabayin ang mga kailangan mong gawin. Kasi kapag pinagsabay-sabay mo ito, mas malamang na magkamali ka at mas matagal mo itong matatapos.

  Prinsipyo sa Bibliya: “Gamitin ninyo sa pinakamabuting paraan ang oras ninyo.”—Efeso 5:16.

  “Mahirap magpokus kapag nasa tabi ko ang cellphone ko. Nasasayang lang ang oras ko kasi wala akong natatapos.”—Olivia.

  Pag-isipan: Kaya mo bang unti-unting pahabain ang panahong nakapokus ka sa isang assignment?

 • Puwede ka ring magrelaks. Puwede kang maglakad, mag-bike, o mag-exercise. Makakatulong din kung may hobby ka. “Pero tapusin mo muna ang ginagawa mo,” ang sabi ng aklat na School Power. “Mas ramdam mo ang free time kapag wala kang inaalalang gawain.”

  Prinsipyo sa Bibliya: “Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin.”—Eclesiastes 4:6.

  “Sa school, may mga klase tungkol sa music at art. Ngayong ’di na ako nagpupunta sa school, nami-miss ko na ang mga ’yon. Kaya magandang samahan ang pag-aaral ng mga bagay na gusto mong gawin.”—Taylor.

  Pag-isipan: Anong pagrerelaks ang makakatulong sa iyo para mas maging ganado ka sa pag-aaral?

a Maraming paraan para makapag-aral kahit nasa bahay. Sundin ang mga tip sa artikulong ito na angkop sa iyong sitwasyon.