Pumunta sa nilalaman

Pamilya

Hindi ba kayo magkaintindihan ng mga magulang mo? Hindi mo ba makasundo ang mga kapatid mo? Makakatulong ang Bibliya sa mga problema sa loob ng pamilya.

Kaugnayan sa mga Magulang

Paano Ko Makakasundo ang mga Magulang Ko?

Alamin ang limang hakbang na puwede mong gawin para mabawasan ang inyong pagtatalo.

Paano Ko Kakausapin ang mga Magulang Ko?

Mas marami ang magandang epekto nito kaysa sa maiisip mo.

Paano Ako Makikipag-usap sa mga Magulang Ko?

Paano ka makikipag-usap sa mga magulang mo kapag parang ayaw mo silang kausapin?

Paano Ko Kakausapin ang mga Magulang Ko Tungkol sa Kanilang mga Patakaran?

Magalang na makipag-usap sa iyong mga magulang at baka magulat ka sa magandang kalalabasan.

Kailangan Ba Talagang May mga Patakaran sa Bahay?

Nahihigpitan ka ba sa mga magulang mo? Heto ang ilang tip para magkaroon ka ng tamang pananaw.

Paano Ako Makikipag-usap sa mga Magulang Ko?

Ang mga tip na ito ay makatutulong para maging mas madaling makipag-usap sa mga magulang mo.

Ano ang Gagawin Ko Kapag Nasuway Ko ang mga Magulang Ko?

Hindi mo na mababago iyon, pero may magagawa ka para hindi na lumala ang sitwasyon. Iyan ang ipapakita sa artikulong ito.

Paano Ko Makukuha ang Tiwala ng mga Magulang Ko?

Tatlong bagay na puwede mong gawin para magkaroon ng higit na kalayaan.

Ano ang Gagawin Ko Para Maging Mas Malaya Ako?

Baka sa tingin mo, hindi ka na bata, pero baka hindi ganiyan ang tingin ng mga magulang mo. Ano ang gagawin mo para makuha ang kanilang tiwala?

Sa Tingin Mo ba, Ayaw ng mga Magulang Mo na Mag-enjoy Ka?

Dapat ba akong tumakas para makapag-enjoy, o magpapaalam ako sa mga magulang ko?

Paano Kung May Sakit ang Magulang Ko?

Hindi lang ikaw ang kabataang nakakaranas ng ganiyan. Alamin kung ano ang nakatulong sa dalawang kabataan na maharap ito.

Kapag May Sakit ang Iyong Magulang

Matutulungan ka ng worksheet na ito na alagaan ang iyong magulang—at ang iyong sarili.

Maghihiwalay ba ang mga Magulang Mo?

Paano mo mapagtatagumpayan ang lungkot, galit, at hinanakit?

Realidad sa Tahanan

Bakit Magandang Makasundo Ko ang mga Kapatid Ko?

Mahal mo sila, pero minsan maiinis ka talaga sa kanila.

Paano Kaya Ako Magkakaroon ng Privacy?

Pakiramdam mo ba, hindi ka binibigyan ng mga magulang mo ng privacy? May magagawa ka ba para mabawasan ang ganoong pakiramdam?

Handa Na Ba Akong Bumukod?

Anong mga tanong ang dapat mong pag-isipan bago mo gawin ang mahalagang desisyong ito?

Kapag Kailangan Mo Nang Umuwi

Nasubukan mo na bang bumukod pero nagkaproblema ka sa pera? May praktikal na mga payo na makatutulong sa iyo.