Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Dapat Ba Kaming Maghiwalay? (Bahagi 2)

Dapat Ba Kaming Maghiwalay? (Bahagi 2)

Paano mo sasabihin sa kaniya na gusto mo nang tapusin ang inyong relasyon? Una, pumili ng tamang lugar at pagkakataon. Saan at kailan?

Buweno, paano mo ba gustong pakitunguhan ka? (Mateo 7:12) Gusto mo bang putulin niya ang relasyon ninyo sa harap ng ibang tao? Malamang na hindi.

Hindi magandang tapusin ang isang relasyon sa pamamagitan ng pagsasabi nito sa answering machine ng telepono, text, o e-mail, maliban na lamang kung angkop ito dahil sa kalagayan. Sa halip, pumili ng tamang oras at lugar para mapag-usapan ninyo ang seryosong bagay na ito.

Ano ang dapat mong sabihin kapag magkaharap na kayo? Hinimok ni apostol Pablo ang mga Kristiyano na ‘magsalita ng katotohanan’ sa isa’t isa.—Efeso 4:25.

Kaya ang pinakamainam na gawin ay maging mataktika pero matatag. Sabihin nang maliwanag kung bakit sa tingin mo ay hindi magiging matagumpay ang inyong relasyon.

Hindi mo naman kailangang sermunan siya o isa-isahin sa kaniya ang mga pagkakamali niya. Sa halip na sabihing “Ikaw kasi” o “Hindi ka kasi,” mas mabuti pang gumamit ng mga salitang nagpapakita sa nadarama mo—“Ang kailangan ko ay isang taong . . .” o “Sa palagay ko, dapat na nating tapusin ang relasyong ito dahil . . .”

Hindi ka dapat magdalawang-isip o magpadala sa sinasabi niya. Tandaan, seryoso ang dahilan mo kaya ka makikipaghiwalay. Kaya huwag na huwag kang padadala sa tusong pamamaraan niya para baguhin ang isip mo. “Nang putulin ko ang relasyon namin ng dati kong kasintahan,” ang sabi ng dalagang si Lori, “lagi niyang ipinakikita sa akin na malungkot siya. Sa palagay ko, ginagawa niya ito para maawa ako sa kaniya. Naaawa rin ako sa kaniya pero pinanindigan ko ang desisyon ko.” Gaya ni Lori, dapat na alam mo kung ano ang gusto mo. Pangatawanan mo ang iyong pasiya. Ang iyong hindi ay mangahulugang hindi.Santiago 5:12.