Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Paano Ko Makakayanan ang Paghihiwalay Namin?

Paano Ko Makakayanan ang Paghihiwalay Namin?

“Noong maghiwalay kami ng girlfriend ko,” sabi ni Steven, “ang hirap ipaliwanag, pero lumong-lumo ako. Iyon ang pinakamasakit na naranasan ko sa buhay.”

Naranasan mo na rin ba iyon? Kung oo, makatutulong sa iyo ang artikulong ito.

 Ang pakiramdam nito

Parehong masasaktan ang dalawang indibiduwal kapag naghiwalay sila.

 • Kung ikaw ang nakipaghiwalay, baka pareho kayo ng nadama ni Jasmine. Sabi niya: “Ang bigat sa dibdib kasi nasaktan ko ang isang taong mahalaga sa akin at ayaw ko nang mangyari ulit ’yon.”

 • Kung hindi naman ikaw ang nakipaghiwalay, maiintindihan mo na siguro kung bakit sinasabi ng iba na halos ikamatay nila ito. “Dinanas ko ang iba’t ibang yugto ng pamimighati,” ang sabi ng kabataang si Janet. “Kasama na dito ang pagkakaila, pagkagalit, pagmamakaawa, depresyon, at sa wakas—matapos ang halos isang taon—pagtanggap.”

Tandaan: Matapos ang break-up, posibleng mawalan ka ng pag-asa at makadama ng sobrang kalungkutan. Sinabi ng isang manunulat ng Bibliya: “Ang bagbag na espiritu ay tumutuyo ng mga buto.”—Kawikaan 17:22.

 Ang magagawa mo

 • Magsabi sa isang may-gulang. Sabi ng Bibliya: “Ang tunay na kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at isang kapatid na ipinanganganak kapag may kabagabagan.” (Kawikaan 17:17) Makatutulong ang pagsasabi ng nararamdaman mo sa isang magulang o may-gulang na kaibigan.

  “Noong una, ibinukod ko ang sarili ko at hindi ako nakikipag-usap sa iba tungkol sa nararamdaman ko. Pero makakatulong ang mga kaibigan para maghilom ang mga sugat. No’ng magsabi ako sa kanila, gumaan ang pakiramdam ko.”—Janet.

 • Matuto mula sa pangyayari. Sinasabi ng isang kawikaan sa Bibliya: “Magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng pagkaunawa.” (Kawikaan 4:5) Kapag nakaranas tayo ng di-magagandang bagay, lalo nating makikilala ang sarili natin at matututo tayong harapin ang pagkabigo.

  “No’ng maghiwalay kami ng girlfriend ko, tinanong ako ng kaibigan ko, ‘Ano ang natutuhan mo sa relasyon n’yo, at paano mo ’yon magagamit kapag nakipag-date ka na ulit?’”—Steven.

 • Manalangin. Sinasabi ng Bibliya: “Ihagis mo ang iyong pasanin kay Jehova, at siya ang aalalay sa iyo.” (Awit 55:22) Tutulong ang panalangin para makayanan mo ang sakit at magkaroon ng positibong pananaw.

  “Patuloy na manalangin. Naiintindihan ni Jehova ang nararamdaman mong sakit at mas nauunawaan niya ang sitwasyon mo.”—Marcia.

 • Tulungan ang iba. Sinasabi ng Bibliya: “[Ituon] ang mata, hindi lamang sa personal na kapakanan ng inyong sariling mga bagay-bagay, kundi sa personal na kapakanan din ng iba.” (Filipos 2:4) Kapag tumutulong ka sa iba, mas mabilis kang makaka-recover sa paghihiwalay.

  “No’ng mag-break kami, parang nagunaw ang mundo ko. Ang sakit talaga. Pero makakapag-move on ka rin pala. Panahon lang ang kailangan para maghilom ang sugat.”—Evelyn.