Pumunta sa nilalaman

WHITEBOARD ANIMATION

Ano ang Gagawin Ko Para Maging Mas Malaya Ako?

Ano ang Gagawin Ko Para Maging Mas Malaya Ako?

Alamin kung paano mo makukuha ang pagtitiwala ng mga magulang mo at kung ano ang gagawin mo para maging mas malaya ka.