Pumunta sa nilalaman

TANONG NG MGA KABATAAN

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Bahagi 2: Paghahanda Para sa Bautismo

Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Bahagi 2: Paghahanda Para sa Bautismo

 Kung sinusunod mo na ang mga pamantayan sa Bibliya at nagsisikap na maging kaibigan ng Diyos, natural lang na pinag-iisipan mo na ang pagpapabautismo. Paano mo malalaman na handa ka na? a

Sa artikulong ito

 Sapat na ba ang alam ko?

 Kapag naghahanda ka para sa bautismo, hindi mo kailangang mag-memorize ng mga impormasyon, gaya ng ginagawa ng isang tao para makapasa sa exam. Ang kailangan mong gawin ay gamitin ang iyong “kakayahan sa pangangatuwiran” para maging kumbinsido ka na talagang totoo ang itinuturo ng Bibliya. (Roma 12:1) Halimbawa:

 •   Kumbinsido ka bang may Diyos at na dapat mo siyang sambahin?

   Sinasabi ng Bibliya: “Ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya ay umiiral at nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kaniya nang buong puso.”—Hebreo 11:6.

   Tanungin ang sarili: ‘Bakit ako naniniwala sa Diyos?’ (Hebreo 3:4) ‘Bakit dapat ko siyang sambahin?’—Apocalipsis 4:11.

   Baka makatulong ito: Basahin ang “Paglalang o Ebolusyon?—Bahagi 1: Bakit Dapat Maniwala sa Diyos?

 •   Kumbinsido ka bang mula sa Diyos ang mensahe ng Bibliya?

   Sinasabi ng Bibliya: “Ang buong Kasulatan ay mula sa Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagdidisiplina ayon sa katuwiran.”—2 Timoteo 3:16.

   Tanungin ang sarili: ‘Bakit ako naniniwala na ang nilalaman ng Bibliya ay hindi mula sa tao?’—Isaias 46:10; 1 Tesalonica 2:13.

   Baka makatulong ito: Basahin ang “Paano Makakatulong sa Akin ang Bibliya?—Bahagi 1: Basahin ang Iyong Bibliya.”

 •   Kumbinsido ka bang ginagamit ni Jehova ang kongregasyong Kristiyano para gawin ang kalooban niya?

   Sinasabi ng Bibliya: “Sumakaniya [sa Diyos] nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kongregasyon at ni Kristo Jesus, sa lahat ng henerasyon magpakailanman.”—Efeso 3:21.

   Tanungin ang sarili: ‘Ano ang tingin ko sa mga natututuhan ko sa Kristiyanong pagpupulong—mula sa tao o mula kay Jehova?’ (Mateo 24:45) ‘Dumadalo ba ako sa pulong kahit hindi makakadalo ang mga magulang ko (kung payag naman sila)?’—Hebreo 10:24, 25.

   Baka makatulong ito: Basahin ang “Bakit Magandang Dumalo sa mga Pulong sa Kingdom Hall?

 Ano’ng dapat kong gawin?

 Hindi mo kailangang maging perpekto para mabautismuhan. Pero dapat makita sa iyo na gusto mo talagang “talikuran . . . ang masama at gawin ang mabuti.” (Awit 34:14) Halimbawa:

 TIP: Para makapaghanda sa bautismo, basahin ang kabanata 37 ng aklat na Ang mga Tanong ng mga Kabataan—Mga Sagot na Lumulutas, Tomo 2. Gawin ang worksheet sa pahina 308 at 309.

a Basahin ang artikulong “Dapat Ba Akong Magpabautismo?—Bahagi 1,” na tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng pag-aalay sa Diyos at pagpapabautismo.