Pumunta sa nilalaman

WHITEBOARD ANIMATION

Ano ang Tunay na Kaibigan?

Ano ang Tunay na Kaibigan?

Nagkaroon ka na ba ng mga “kaibigan” na naninira nang talikuran? Alamin kung paano ka makakahanap ng tunay na mga kaibigan at kung paano ka magiging tunay na kaibigan.