Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa pangalawahing menu

Mga Saksi ni Jehova

Tagalog

Pagpapalaki ng mga Anak

Kung Paano Magiging Mabuting Magulang

Paano Ba Maging Isang Mabuting Magulang?

Paano mo palalakihing responsable ang iyong mga anak?

Ang Iyong Papel Bilang Magulang

Paano mo matutulungan ang iyong mga anak na maharap ang mga hamon sa moralidad?

Kung Paano Magiging Isang Mabuting Ama

Alamin ang limang simulain ng Bibliya na makatutulong sa iyo na maging isang maibigin at makatuwirang ama.

Kapag May Kapansanan ang Iyong Anak

Alamin ang tatlong hamong napapaharap sa iyo at kung paano makatutulong ang Bibliya.

Pagsasanay

Pagpapalaki ng Mapagmalasakit na mga Anak sa Isang Makasariling Daigdig

Alamin ang tatlong problema kung bakit nagiging makasarili ang mga anak.

Ikintal sa Iyong mga Anak ang mga Pamantayang Moral

Alam ba ng iyong mga anak kung ano ang totoo tungkol sa sex? Alamin ang mga pamantayan ng Diyos at ang sasabihin mo sa iyong mga anak.

Turuan ang Inyong mga Anak na Maging Responsable

Paano ka matutulungan ng halimbawa ni Jesus na maging mas mabuting magulang?

Kung Paano Tuturuan ang Iyong Anak

Ang pagdidisiplina ay hindi lang basta pagpaparusa at pagbibigay ng tuntunin.

Kung Paano Pupurihin ang mga Anak

Isang uri ng papuri ang napatunayang pinakaepektibo.

Tulungan ang Anak sa Kaniyang Pagbibinata o Pagdadalaga

Makatutulong ang limang tip mula sa Bibliya para makayanan ang mga hamon sa panahong ito.

Mahalaga ang Gawaing-Bahay

Nag-aalangan ka bang bigyan ng gawaing-bahay ang iyong anak? Kung oo, tingnan kung paano ito makatutulong sa kaniya na maging responsable at masaya.

Kapag Nagtanong ang Anak Mo Tungkol sa Kamatayan

May apat na paraan na tutulong sa iyo na masagot ang kanilang mga tanong para maharap nila ang pagkawala ng isang minamahal.

Paano Matututo ang mga Anak na Ibigin ang Diyos?

Paano mo maaabot ang puso ng iyong anak gamit ang mensahe ng Bibliya?

Turuan ang Iyong Anak Tungkol sa Sex

Ang mga bata ay nahahantad sa mga impormasyon tungkol sa sex sa napakamurang edad. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang puwede mong gawin para maprotektahan ang iyong anak?

Ipakipag-usap sa Iyong mga Anak ang Tungkol sa Sex

Mahalagang ang mga magulang mismo ang makipag-usap sa kanilang anak tungkol sa sex. Alamin kung paano.

Protektahan ang Inyong Anak

Tinuruan sina Caleb at Sophia para hindi sila mapahamak.

Disiplina

Pagdidisiplina sa mga Anak

Apektado ang mag-asawa kapag hindi magkasundo sa pagpapalaki sa anak. Alamin kung ano ang magagawa ng mag-asawa.

Ano Na ang Nangyari sa Disiplina?

Nakaaapekto pa rin kaya sa pagpapalaki sa mga anak ang itinaguyod ng mga eksperto pasimula noong dekada ’60?

Paano Mo Dapat Disiplinahin ang Iyong mga Anak?

Inilalarawan ng Bibliya ang tatlong aspekto ng mabisang disiplina.

Turuan ang mga Anak na Maging Masunurin

Madalas ba kayong magtalo ng iyong anak, at parang laging siya ang nananalo? May limang mungkahi na makatutulong.

Turuan ang mga Anak na Magpigil sa Sarili

Kapag pinagbibigyan mo ang iyong mga anak sa lahat ng gusto nila, pinagkakaitan mo sila ng bagay na mas mahalaga.

Turuan ng Kapakumbabaan ang mga Anak

Turuan ng kapakumbabaan ang iyong anak nang hindi ito nawawalan ng pagpapahalaga sa sarili.

Kung Paano Magsasabi ng “Hindi”

Paano kung sinusubok ng anak mo ang iyong paninindigan sa pamamagitan ng pagmamaktol o pagmamakaawa?

Kapag Nag-aalburoto ang Iyong Anak

Ano ang puwede mong gawin kapag nag-aalburoto ang anak mo? Matutulungan ka ng mga simulain sa Bibliya.

Kapag Nagsisinungaling ang Anak Mo

Ano ang dapat mong gawin kapag nagsisinungaling ang anak mo? Tinatalakay sa artikulong ito ang payo mula sa Bibliya na tutulong para maituro sa iyong anak ang kahalagahan ng pagsasabi ng totoo.