Pumunta sa nilalaman

Activity Para sa Pag-aaral

I-download at i-print ang isang activity para sa pag-aaral, at matuto tungkol sa mga karakter at lugar sa Bibliya. Sagutin ang mga tanong, at ipa-check sa mga kapamilya mo.