Pumunta sa nilalaman

Kasaysayan ng Bibliya

Kung Paano Naingatan ang Bibliya Hanggang sa Panahon Natin

Makapagtitiwala tayo na ang mensahe sa orihinal na mga manuskrito ay nakaabot sa panahon natin.

Mga Kabanata at Talata—Sino ang Naglagay Nito sa Bibliya?

Kailan naging popular ang sistema sa mga numero ng kabanata at talata?

Napagtagumpayan ng Bibliya ang Pagsalansang

Maraming lider ng politika at relihiyon ang nagtangkang hadlangan ang mga tao na magkaroon, makagawa, o makapagsalin ng Bibliya. Pero nabigo silang lahat.

Ang Bibliya—Kamangha-manghang Naingatan

Alamin kung paano nanganib ang Bibliya, at kung paanong ito ay napatunayang isang pambihirang aklat dahil naingatan ito hanggang sa ating panahon.

Paano Tayo Nakakasiguro na Totoo ang Sinasabi ng Bibliya?

Kung ang Bibliya ay galing sa Diyos, tiyak na walang ibang aklat ang makapapantay rito.

Nabago Ba o Sinadyang Baguhin ang Bibliya?

Yamang ang Bibliya ay isang lumang aklat, paano tayo nakatitiyak na naingatan ang pagiging tumpak ng mensahe nito?

Napagtagumpayan ng Bibliya ang Tangkang Baguhin ang Mensahe Nito

Tinangka ng ilan na baguhin ang mensahe ng Bibliya. Paano natuklasan at nabigo ang kanilang ginawa?