Ang sagot ng Bibliya

Ganito ang sinabi ng manunulat ng Bibliya na si Lucas tungkol sa ulat niya sa buhay ni Jesus: “Tinalunton ko ang lahat ng bagay mula sa pasimula nang may katumpakan.”—Lucas 1:3.

Inaangkin ng ilan na ang mga ulat tungkol sa buhay ni Jesus na makikita sa mga Ebanghelyo—sa mga isinulat nina Mateo, Marcos, Lucas, at Juan—ay binago noong mga ikaapat na siglo.

Gayunman, may natagpuang mahalagang piraso ng manuskrito ng Ebanghelyo ni Juan sa Ehipto noong pasimula ng ika-20 siglo. Kilalá ito ngayon bilang Papyrus Rylands 457 (P52) at nasa pag-iingat ng John Rylands Library, Manchester, England. Mababasa rito ang sinasabi ng Juan 18:31-33, 37, 38 sa mga Bibliya sa ngayon.

Ito ang pinakalumang piraso ng manuskrito ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Maraming iskolar ang naniniwalang isinulat ito noong mga 125 C.E., mga 25 taon pagkatapos maisulat ang orihinal. Ang nilalaman nito ay halos kapareho ng sumunod na mga manuskrito.