Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

JW LIBRARY

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Publikasyon—Android

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Publikasyon—Android

Daan-daang aklat, brosyur, tract, at video ang puwede mong i-download sa JW Library.

Sundin ang sumusunod na tagubilin para sa pagda-download at pag-oorganisa ng mga publikasyon:

 Mag-download ng Publikasyon

Puwede mong basahin at panoorin ang mga ito kahit naka-offline ka.

  • Buksan ang navigation drawer at i-tap ang Publications para makita ang listahan ng mga publikasyon.

  • I-tap ang Languages para sa listahan ng mga wika na may mada-download na publikasyon. Pumili ng wika. Ang wika na madalas mong gamitin ang nasa itaas ng listahan. Puwede mo ring i-type ang wika para hanapin ito sa listahan.

May iba’t ibang paraan para maghanap ng publikasyon sa JW Library.

Sa seksiyong By Type, nakagrupo ang mga publikasyon ayon sa uri, gaya ng aklat, tract, o video. Kapag nag-tap ka ng isang uri, lalabas ang mas espesipikong mga opsyon gaya ng Ang Bantayan ayon sa taon o kategorya ng video. I-tap ang All Types para bumalik sa pinakasimula ng listahan.

Sa seksiyong What’s New, makikita naman ang mga bagong-labas na publikasyon sa wikang ginagamit mo.

Makikita sa mga publikasyong hindi pa na-download ang icon na hugis ulap. Para i-download, i-tap ang publikasyon. Kapag na-download na ito, mawawala ang icon na hugis ulap. I-tap uli ang publikasyon para mabasa ito.

Sa seksiyong Downloaded, makikita mo ang lahat ng publikasyon na na-download sa kahit anong wika. Puwede mong ayusin ang listahan ayon sa Frequently Used, Rarely Used, o Largest Size.

Mag-delete ng Publikasyon

 Puwede mong i-delete ang isang publikasyon kung hindi mo na kailangan o kung kailangan mo ng ekstrang space.

Buksan ang navigation drawer at i-tap ang Publications, saka mag-tap ng uri ng publikasyon (halimbawa, Books) para makita ang listahan ng mga publikasyon. I-tap ang button na nasa publikasyong gusto mong burahin, at i-tap ang Delete.

Kung kailangan mo pang magbura ng mga publikasyon na madalang mong gamitin o sobrang laki, buksan ang navigation drawer at i-tap ang Publications. Pumunta sa seksiyong Downloaded, saka ayusin ang listahan ayon sa Rarely Used o Largest Size. Puwede ka nang mag-delete ng mga publikasyon.

Mag-update ng Publikasyon

 Sa pana-panahon, nagkakaroon ng update ang mga publikasyong na-download mo.

Ang palatandaan nito ay ang icon na refresh. Kapag nag-tap ka ng publikasyon, lilitaw ang isang mensahe na nagsasabing may bagong update. I-tap ang Download para sa update, o i-tap ang Later kung gusto mong ituloy ang paggamit sa lumang bersiyon.

Para makita kung may mga update sa na-download na mga publikasyon, buksan ang navigation drawer at i-tap ang Publications. Kung may mga update, lilitaw ang seksiyong Pending Updates. I-tap ito para makita ang lahat ng update. I-tap ang isang publikasyon para ma-update ito, o i-tap ang Update All para ma-download ang lahat ng update.

Ang mga feature na ito ay lumabas noong Pebrero 2015 sa JW Library 1.4, na compatible sa Android 2.3 o mas bago pa. Kung hindi mo makita ang mga feature na ito, sundin ang mga tagubilin sa artikulong “Gamitin ang JW Library—Android,” sa ilalim ng Laging Mag-update.