Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

JW LIBRARY

Gamitin ang JW Library—Android

Gamitin ang JW Library—Android

Welcome sa JW Library. Ang app na ito ay dinisenyo para sa pagbabasa at pag-aaral ng Bibliya. Puwede mong ma-access ang mga pangunahing feature nito mula sa navigation drawer. Para mabuksan ang navigation drawer, i-swipe ang screen mula sa kaliwa o i-tap ang Menu button sa itaas ng screen sa kaliwa.

 Bibliya

Sa Bible view, puwede kang magbasa at mag-install ng mga salin ng Bibliya. Mag-tap ng isang aklat ng Biblya at isang kabanata para magsimulang magbasa. Habang nagbabasa ka, makikita mo sa Study pane ang mga talababa, panggilid na reperensiya, at ang iba pang salin ng Bibliya.

Kung gusto mong tumingin ng ibang teksto, buksan ang navigation drawer at i-tap uli ang Bible para bumalik sa listahan ng mga aklat ng Bibliya.

 Publikasyon

Sa Publications view, may makikita kang mga publikasyon sa text, audio, at video format. Mag-tap ng isang publikasyon at isang artikulo na gusto mong basahin. Puwede mo ring mabasa ang siniping mga teksto. I-tap ang isang teksto para makita ang laman nito sa Study pane. I-tap ang link sa Study pane para makita sa Bibliya ang teksto.

Kung gusto mong pumunta sa ibang publikasyon, buksan ang navigation drawer at i-tap uli ang Publications para bumalik sa listahan ng mga publikasyon.

 Teksto Ngayon

Buksan ang navigation drawer, at i-tap ang Daily Text para makita ang teksto ngayong araw.

 Online

Nasa seksiyong Online sa navigation drawer ang mga link sa ating opisyal na mga website.

 Laging Mag-update

Laging i-update ang device mo para matiyak na updated ang mga feature ng JW Library.

Makabubuting laging i-update ang version ng Android ng iyong device.Tingnan ang sumusunod na link para sa higit na impormasyon: https://support.google.com/nexus/answer/4457705.

Puwede mong i-enable ang automatic updates ng app sa settings ng iyong device. Tingnan ang sumusunod na link para sa higit na impormasyon: https://support.google.com/googleplay/answer/113412.