Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

JW LIBRARY

Support Para sa AndroidTM

Support Para sa AndroidTM

Ang JW Library ay isang opisyal na app na ginawa ng mga Saksi ni Jehova. Mayroon itong iba’t ibang salin ng Bibliya, pati mga aklat at brosyur para sa pag-aaral ng Bibliya.

 

 

Ano’ng Bago sa Version 11.0

  • Puwede kang mag-stream o mag-download ng kahit anong video o audio program

  • Puwede kang mag-download ng mga audio recording at mga video na kasama sa talaan ng mga nilalaman ng isang publikasyon

  • Makikita sa study pane ng Bibliya ang mga reperensiya mula sa indise ng mga teksto sa Tulong sa Pag-aaral

  • May mga inayos sa accessibility

 

SA SEKSIYONG ITO

Gamitin ang JW Library—Android

Alamin kung paano gamitin ang pangunahing features ng JW Library mobile app sa device na Android.

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Bibliya​—Android

Alamin kung paano magda-download at mag-oorganisa ng mga Bibliya sa app na JW Library sa mga device na Android.

Pagda-download at Pag-oorganisa ng mga Publikasyon—Android

Alamin kung paano mag-download at mag-organisa ng mga publikasyon sa JW Library mobile app sa mga device na Android.

Paggamit ng Bookmark​—Android

Alamin kung paano gumamit ng Bookmark sa app na JW Library sa device na Android.

Paggamit ng History​—Android

Alamin kung paano gamitin ang feature na History sa app na JW Library sa device na Android.

Pagbabago ng Setting Para Masiyahan sa Pagbabasa—Android

Alamin kung paano babaguhin ang setting para masiyahan sa pagbabasa sa JW Library mobile app sa mga device na Android.

Paghahanap sa Bibliya o Publikasyon​—Android

Alamin kung paano maghahanap sa isang Bibliya o publikasyon, at maghanap ng paksa sa Kaunawaan sa Kasulatan sa app na JW Library sa device na Android.

Karaniwang mga Tanong—JW Library (Android)

Alamin ang sagot sa karaniwang mga tanong.