Awit 73:1-28

Awitin ni Asap.+ 73  Ang Diyos ay tunay na mabuti sa Israel, doon sa mga may malinis na puso.+   Kung tungkol sa akin, ang aking mga paa ay muntik nang mapaliko,+Ang aking mga hakbang ay muntik nang madupilas.+   Sapagkat nainggit ako sa mga hambog,+Kapag nakikita ko ang kapayapaan ng mga taong balakyot.+   Sapagkat wala silang nakamamatay na mga hapdi;+At ang kanilang tiyan ay matataba.+   Wala man lamang sila sa kabagabagan ng taong mortal,+At hindi sila sinasalot na katulad ng ibang mga tao.+   Kaya ang kapalaluan ay nagsilbing isang kuwintas sa kanila;+Binabalot sila ng karahasan na gaya ng kasuutan.+   Ang kanilang mata ay lumuwa sa katabaan;+Nahigitan nila ang mga guniguni ng puso.+   Nanunudyo sila at nagsasalita ng tungkol sa kasamaan;+Tungkol sa pandaraya ay nagsasalita sila sa matayog na paraan.+   Inilagay nila ang kanilang bibig sa mismong langit,+At ang kanilang dila ay lumilibot sa lupa.+ 10  Kaya ibinabalik niya rito ang kaniyang bayan,At ang tubig niyaong punô ay sinasaid para sa kanila. 11  At sinabi nila: “Paanong nalaman ng Diyos?+At may kaalaman ba sa Kataas-taasan?”+ 12  Narito! Ito ang mga balakyot, na panatag sa habang panahon.+Pinalago nila ang kanilang kabuhayan.+ 13  Tunay na walang kabuluhan ang paglilinis ko ng aking puso+At ang paghuhugas ko ng aking mga kamay sa kawalang-sala.+ 14  At ako ay sinasalot sa buong araw,+At ang pagtutuwid sa akin ay tuwing umaga.+ 15  Kung sinabi ko: “Magkukuwento ako ng tulad niyan,”Narito! laban sa salinlahi ng iyong mga anakAko ay kumilos nang may kataksilan.+ 16  At nag-isip-isip ako upang malaman ito;+Ito ay kabagabagan sa aking paningin, 17  Hanggang sa ako ay pumasok sa maringal na santuwaryo ng Diyos.+Ninais kong matalos ang kanilang kinabukasan.+ 18  Tunay na inilalagay mo sila sa madulas na dako.+Inilugmok mo sila sa pagkawasak.+ 19  O ano’t sila ay naging bagay na panggigilalasan sa isang sandali!+Ano’t sumapit sila sa kanilang kawakasan, sumapit sa kanilang katapusan sa pamamagitan ng mga biglaang kakilabutan! 20  Tulad ng isang panaginip pagkagising, O Jehova,+Gayon mo hahamakin ang kanila mismong larawan kapag gumising ka.+ 21  Sapagkat ang aking puso ay pumait+At sa aking mga bato ay nagkaroon ako ng matinding kirot,+ 22  At ako ay naging walang katuwiran at hindi ako makaalam;+Ako ay naging gaya lamang ng mga hayop sa iyong pangmalas.+ 23  Ngunit ako ay palagi mong kasama;+Tinanganan mo ang aking kanang kamay.+ 24  Papatnubayan mo ako ng iyong payo,+At pagkatapos ay dadalhin mo ako sa kaluwalhatian.+ 25  Sino ang aasahan ko sa langit?+At bukod sa iyo ay wala na akong ibang kaluguran sa lupa.+ 26  Ang aking katawan at ang aking puso ay nanghina.+Ang Diyos ay ang bato ng aking puso at ang aking bahagi hanggang sa panahong walang takda.+ 27  Sapagkat, narito! sila mismong lumalayo sa iyo ay malilipol.+Tiyak na patatahimikin mo ang lahat ng humihiwalay sa iyo sa imoral na paraan.+ 28  Ngunit kung tungkol sa akin, ang paglapit sa Diyos ay mabuti para sa akin.+Ang Soberanong Panginoong Jehova ang ginawa kong aking kanlungan,+Upang ipahayag ang lahat ng iyong mga gawa.+

Talababa