Awit 52:1-9

Sa tagapangasiwa. Maskil. Ni David, nang si Doeg na Edomita ay dumating at magsaysay kay Saul at magsabi sa kaniya na si David ay pumaroon sa bahay ni Ahimelec.+ 52  Bakit mo ipinaghahambog ang kasamaan, O ikaw na makapangyarihan?+Ang maibiging-kabaitan ng Diyos ay buong araw.+   Mga kapighatian ang ipinapanukala ng iyong dila, na pinatalas na gaya ng labaha,+Na gumagawa nang may panlilinlang.+   Inibig mo ang kasamaan nang higit kaysa sa kabutihan,+Ang kabulaanan kaysa sa pagsasalita ng katuwiran.+ Selah.   Inibig mo ang lahat ng salitang nananakmal,+O ikaw na dilang mapanlinlang.+   Ibabagsak ka rin ng Diyos magpakailanman;+Ilulugmok ka niya at ihihiwalay ka niya mula sa iyong tolda,+At bubunutin ka nga niya mula sa lupain ng mga buháy.+ Selah.   At makikita iyon ng mga matuwid at matatakot sila,+At siya ay pagtatawanan nila.+   Narito ang matipunong lalaki na hindi ginagawang kaniyang tanggulan ang Diyos,+Kundi nagtitiwala sa kasaganaan ng kaniyang kayamanan,+Na sumisilong sa mga kapighatiang dulot niya.+   Ngunit ako ay magiging gaya ng mayabong na punong olibo+ sa bahay ng Diyos;Nagtitiwala ako sa maibiging-kabaitan ng Diyos hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman.+   Pupurihin kita hanggang sa panahong walang takda, sapagkat ikaw ay kumilos;+At aasa ako sa iyong pangalan, sapagkat ito ay mabuti, sa harap ng iyong mga matapat.+

Talababa