Awit 138:1-8

Ni David. 138  Pupurihin kita nang aking buong puso.+Sa harap ng ibang mga diyos ay aawit ako sa iyo.+   Yuyukod ako tungo sa iyong banal na templo,+At pupurihin ko ang iyong pangalan,+Dahil sa iyong maibiging-kabaitan+ at dahil sa iyong katapatan.+Sapagkat dinakila mo ang iyong pananalita+ nang higit pa sa iyong buong pangalan.+   Nang araw na ako ay tumawag, sinagot mo rin ako;+Pinasimulan mong patapangin ako sa aking kaluluwa sa pamamagitan ng lakas.+   Pupurihin ka ng lahat ng mga hari sa lupa, O Jehova,+Sapagkat maririnig nila ang mga pananalita ng iyong bibig.   At aawit sila tungkol sa mga daan ni Jehova,+Sapagkat ang kaluwalhatian ni Jehova ay dakila.+   Sapagkat si Jehova ay mataas, gayunma’y nakikita niya ang mapagpakumbaba;+Ngunit ang matayog ay kilala lamang niya sa malayo.+   Kung lalakad man ako sa gitna ng kabagabagan, iingatan mo akong buháy.+Dahil sa galit ng aking mga kaaway ay iuunat mo ang iyong kamay,+At ililigtas ako ng iyong kanang kamay.+   Si Jehova ang tatapos niyaong para sa aking kapakanan.+O Jehova, hanggang sa panahong walang takda ang iyong maibiging-kabaitan.+Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong sariling mga kamay.+

Talababa