Awit 46:1-11

Sa tagapangasiwa. Ng mga anak ni Kora+ na katugma sa Mga Dalaga. Isang awit. 46  Ang Diyos ay kanlungan at kalakasan para sa atin,+Isang tulong na kaagad na masusumpungan sa panahon ng mga kabagabagan.+   Kaya naman hindi tayo matatakot, bagaman ang lupa ay dumanas ng pagbabago+At bagaman ang mga bundok ay makilos patungo sa kalagitnaan ng malawak na dagat;+   Bagaman ang tubig nito ay humugong at umalimbukay,+Bagaman ang mga bundok ay umuga sa pagdaluyong nito.+ Selah.   May ilog na ang mga daloy nito ay nagpapasaya sa lunsod ng Diyos,+Ang kabanal-banalang maringal na tabernakulo ng Kataas-taasan.+   Ang Diyos ay nasa gitna ng lunsod;+ hindi ito makikilos.+Tutulungan ito ng Diyos sa pagdating ng umaga.+   Ang mga bansa ay nagkaingay,+ ang mga kaharian ay nakilos;Inihiyaw niya ang kaniyang tinig, ang lupa ay natunaw.+   Si Jehova ng mga hukbo ay sumasaatin;+Ang Diyos ni Jacob ay isang matibay na kaitaasan para sa atin.+ Selah.   Halikayo, masdan ninyo ang mga gawa ni Jehova,+Kung paano siya nagsagawa ng kagila-gilalas na mga pangyayari sa lupa.+   Pinatitigil niya ang mga digmaan hanggang sa dulo ng lupa.+Ang busog ay binabali niya at pinagpuputul-putol ang sibat;+Ang mga karwahe ay sinusunog niya sa apoy.+ 10  “Tumigil na kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos.+Dadakilain ako sa gitna ng mga bansa,+Dadakilain ako sa lupa.”+ 11  Si Jehova ng mga hukbo ay sumasaatin;+Ang Diyos ni Jacob ay isang matibay na kaitaasan para sa atin.+ Selah.

Talababa