Awit 23:1-6

Awitin ni David. 23  Si Jehova ang aking Pastol.+Hindi ako kukulangin ng anuman.+   Sa mga madamong pastulan ay pinahihiga niya ako;+Sa tabi ng mga pahingahang-dako na natutubigang mainam ay pinapatnubayan niya ako.+   Ang aking kaluluwa ay kaniyang pinagiginhawa.+Inaakay niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan.+   Bagaman lumalakad ako sa libis ng matinding karimlan,+Wala akong kinatatakutang masama,+Sapagkat ikaw ay kasama ko;+Ang iyong tungkod at ang iyong baston ang siyang umaaliw sa akin.+   Naghahanda ka sa harapan ko ng isang mesa sa harap niyaong mga napopoot sa akin.+Pinahiran mo ng langis ang aking ulo;+Ang aking kopa ay punung-punô.+   Tiyak na susundan ako ng kabutihan at ng maibiging-kabaitan sa lahat ng mga araw ng aking buhay;+At tatahan ako sa bahay ni Jehova sa kahabaan ng mga araw.+

Talababa