Awit 143:1-12

Awitin ni David. 143  O Jehova, dinggin mo ang aking panalangin;+Pakinggan mo ang aking pamamanhik.+Sa iyong katapatan ay sagutin mo ako sa iyong katuwiran.+   At huwag kang pumasok sa kahatulan na kasama ng iyong lingkod;+Sapagkat sa harap mo ay walang sinumang buháy ang maaaring maging matuwid.+   Sapagkat tinugis ng kaaway ang aking kaluluwa;+Dinurog niya ang aking buhay hanggang sa mismong lupa.+Pinatahan niya ako sa madidilim na dako tulad ng mga patay hanggang sa panahong walang takda.+   At ang aking espiritu+ ay nanlulupaypay sa loob ko;Sa loob ko ay namamanhid ang aking puso.+   Naaalaala ko ang mga araw noong sinaunang panahon;+Binubulay-bulay ko ang lahat ng iyong mga gawa;+Kusang-loob kong itinutuon ang aking pansin sa gawa ng iyong mga kamay.+   Iniunat ko sa iyo ang aking mga kamay;+Ang aking kaluluwa ay tulad ng lupaypay na lupain na nauuhaw sa iyo.+ Selah.   O magmadali ka, sagutin mo ako, O Jehova.+Ang aking espiritu ay sumapit na sa kawakasan.+Huwag mong ikubli sa akin ang iyong mukha,+At baka ako ay maging kahambing niyaong mga bumababa sa hukay.+   Sa umaga ay iparinig mo sa akin ang iyong maibiging-kabaitan,+Sapagkat sa iyo ako naglalagak ng aking tiwala.+Ipaalam mo sa akin ang daan na dapat kong lakaran,+Sapagkat sa iyo ay itinaas ko ang aking kaluluwa.+   Iligtas mo ako mula sa aking mga kaaway, O Jehova.+Ako ay nagkukubli sa iyo.+ 10  Turuan mo akong gawin ang iyong kalooban,+Sapagkat ikaw ang aking Diyos.+Ang iyong espiritu ay mabuti;+Patnubayan nawa ako nito sa lupain ng katuwiran.+ 11  Alang-alang sa iyong pangalan,+ O Jehova, ingatan mo nawa akong buháy.+Sa iyong katuwiran+ ay hanguin mo nawa ang aking kaluluwa mula sa kabagabagan.+ 12  At sa iyong maibiging-kabaitan ay patahimikin mo nawa ang aking mga kaaway;+At puksain mo ang lahat niyaong mga napopoot sa aking kaluluwa,+Sapagkat ako ay iyong lingkod.+

Talababa