Awit 43:1-5

43  Hatulan mo ako,+ O Diyos,At ipakipaglaban mo ang aking usapin sa batas+ laban sa bansang hindi matapat.Mula sa taong mapanlinlang at liko ay paglaanan mo nawa ako ng pagtakas.+   Sapagkat ikaw ang Diyos na aking tanggulan.+Bakit mo ako itinakwil?Bakit ako naglalakad na malungkot dahil sa paniniil ng kaaway?+   Isugo mo ang iyong liwanag at ang iyong katotohanan.+Patnubayan nawa ako ng mga ito.+Dalhin nawa ako ng mga ito sa iyong banal na bundok at sa iyong maringal na tabernakulo.+   At paroroon ako sa altar ng Diyos,+Sa Diyos, na aking may-pagbubunying kasayahan.+At pupurihin kita sa alpa, O Diyos, aking Diyos.+   Bakit ka nanlulumo, O kaluluwa ko,+At bakit ka nababagabag sa loob ko?Maghintay ka sa Diyos,+Sapagkat pupurihin ko pa siya bilang ang dakilang kaligtasan ng aking pagkatao at bilang aking Diyos.+

Talababa