Awit 2:1-12

2  Bakit nagkakagulo ang mga bansa+At ang mga liping pambansa ay patuloy na bumubulung-bulong ng walang-katuturang bagay?+   Ang mga hari sa lupa ay tumitindig+At ang matataas na opisyal ay nagpipisan na tila iisa+Laban kay Jehova+ at laban sa kaniyang pinahiran,+   Na sinasabi: “Lagutin natin ang kanilang mga panggapos+At itapon ang kanilang mga panali mula sa atin!”+   Ang mismong Isa na nakaupo sa langit+ ay magtatawa;Ilalagay sila ni Jehova sa kaalipustaan.+   Sa panahong iyon ay magsasalita siya sa kanila sa kaniyang galit+At sa kaniyang matinding pagkayamot ay liligaligin niya sila,+   Na sinasabi: “Ako, ako nga, ang nagluklok ng aking hari+Sa Sion,+ na aking banal na bundok.”+   Tutukuyin ko ang batas ni Jehova;Sinabi niya sa akin: “Ikaw ang aking anak;+Ako, ngayon, ako ay naging iyong ama.+   Humingi ka sa akin,+ upang maibigay ko ang mga bansa bilang iyong mana+At ang mga dulo ng lupa bilang iyong sariling pag-aari.+   Babaliin mo sila sa pamamagitan ng isang setrong bakal,+Dudurugin mo silang gaya ng sisidlan ng magpapalayok.”+ 10  At ngayon, O mga hari, gumamit kayo ng kaunawaan;Hayaan ninyong maituwid kayo, O mga hukom sa lupa.+ 11  Maglingkod kayo kay Jehova nang may takot+At magalak kayo nang may panginginig.+ 12  Hagkan ninyo ang anak,+ upang hindi Siya magalitAt hindi kayo malipol mula sa daan,+Sapagkat ang kaniyang galit ay madaling magliyab.+Maligaya ang lahat ng nanganganlong sa kaniya.+

Talababa