Awit 57:1-11

Sa tagapangasiwa. “Huwag kang magpahamak.” Ni David. Miktam. Nang tumakas siya dahil kay Saul, patungo sa yungib.+ 57  Pagpakitaan mo ako ng lingap, O Diyos, pagpakitaan mo ako ng lingap,+Sapagkat sa iyo nanganganlong ang aking kaluluwa;+At sa lilim ng iyong mga pakpak ay nanganganlong ako hanggang sa makaraan ang mga kapighatian.+   Tumatawag ako sa Diyos na Kataas-taasan, sa tunay na Diyos na nagpapasapit sa mga ito sa kawakasan alang-alang sa akin.+   Magsusugo siya mula sa langit at ililigtas ako.+Tiyak na guguluhin niya yaong nananakmal sa akin.+ Selah.Isusugo ng Diyos ang kaniyang maibiging-kabaitan at ang kaniyang katapatan.+   Ang aking kaluluwa ay nasa gitna ng mga leon;+Wala akong magawa kundi ang humiga sa gitna ng mga manlalamon, mga anak pa nga ng mga tao,Na ang mga ngipin ay mga sibat at mga palaso,+At ang kanilang dila ay tabak na matalas.+   O maging dakila ka nawa sa ibabaw ng langit, O Diyos;+Mapasaibabaw nawa ng buong lupa ang iyong kaluwalhatian.+   Isang lambat ang inihanda nila para sa aking mga hakbang;+Ang aking kaluluwa ay nayukod.+Nagdukal sila ng patibong sa harap ko;Nahulog sila sa gitna niyaon.+ Selah.   Ang aking puso ay matatag, O Diyos,+Ang aking puso ay matatag.Ako ay aawit at aawit ng papuri.+   Gumising ka, O aking kaluwalhatian;+Gumising ka, O panugtog na de-kuwerdas; ikaw rin, O alpa.+Gigisingin ko ang bukang-liwayway.   Pupurihin kita sa gitna ng mga bayan, O Jehova;+Aawit ako sa iyo sa gitna ng mga liping pambansa.+ 10  Sapagkat ang iyong maibiging-kabaitan ay dakila hanggang sa langit,+At ang iyong katapatan ay hanggang sa kalangitan.+ 11  Maging dakila ka nawa sa ibabaw ng langit, O Diyos;+Mapasaibabaw nawa ng buong lupa ang iyong kaluwalhatian.

Talababa