Awit 50:1-23

Awitin ni Asap.+ 50  Ang Makapangyarihan,+ ang Diyos, si Jehova,+ ang siyang nagsalita,+At tinatawag niya ang lupa,+Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito.+   Mula sa Sion, ang kasakdalan ng kariktan,+ ay suminag ang Diyos.+   Ang ating Diyos ay darating at hindi makapananatiling tahimik.+Sa harap niya ay may lumalamong apoy,+At sa buong palibot niya ay naging lubhang mabagyo ang panahon.+   Tumatawag siya sa langit sa itaas at sa lupa+Upang maglapat ng kahatulan sa kaniyang bayan:+   “Tipunin ninyo sa akin ang aking mga matapat,+Yaong mga nagtitibay ng aking tipan sa pamamagitan ng hain.”+   At ang langit ay nagsasaysay ng kaniyang katuwiran,+Sapagkat ang Diyos ang siyang Hukom.+ Selah.   “Makinig ka, O bayan ko, at ako ay magsasalita,+O Israel, at magpapatotoo ako laban sa iyo.+Ako ang Diyos, ang iyong Diyos.+   Hindi kita sinasaway may kinalaman sa iyong mga hain,+Ni may kinalaman sa iyong mga buong handog na sinusunog na laging nasa harap ko.+   Hindi ako kukuha ng toro mula sa iyong bahay,+Ng mga kambing na lalaki mula sa iyong mga kural. 10  Sapagkat akin ang bawat mailap na hayop sa kagubatan,+Ang mga hayop sa ibabaw ng isang libong bundok.+ 11  Nakikilala kong lubos ang bawat may-pakpak na nilalang sa mga bundok,+At ang makakapal na kawan ng mga hayop sa malawak na parang ay nasa akin.+ 12  Kung ako ay gutóm, hindi ko sasabihin sa iyo;Sapagkat ang mabungang lupain+ at ang kabuuan nito ay sa akin.+ 13  Kakainin ko ba ang karne ng malalakas na toro,+At iinumin ko ba ang dugo ng mga kambing na lalaki?+ 14  Maghandog ka ng pasasalamat bilang iyong hain sa Diyos,+At tuparin mo sa Kataas-taasan ang iyong mga panata;+ 15  At tawagin mo ako sa araw ng kabagabagan.+Ililigtas kita, at luluwalhatiin+ mo ako.” 16  Ngunit sa balakyot ay sasabihin ng Diyos:+“Ano ang karapatan mo upang isa-isahin ang aking mga tuntunin,+At upang taglayin mo sa iyong bibig ang aking tipan?+ 17  Aba, ikaw—ikaw ay napopoot sa disiplina,+At lagi mong iwinawaksi sa likuran mo ang aking mga salita.+ 18  Kapag nakakita ka ng magnanakaw, nalulugod ka pa nga sa kaniya;+At ang iyong pakikibahagi ay sa mga mangangalunya.+ 19  Pinakakawalan mo ang iyong bibig sa kasamaan,+At ang iyong dila ay lagi mong inilalakip sa panlilinlang.+ 20  Ikaw ay umuupo at nagsasalita laban sa iyong sariling kapatid,+Nagbubunyag ka ng pagkakamali laban sa anak ng iyong ina.+ 21  Ang mga bagay na ito ay ginawa mo, at nanatili akong tahimik.+Inakala mong ako ay tiyak na magiging gaya mo.+Sasawayin kita,+ at itutuwid ko ang mga bagay-bagay sa harap ng iyong mga mata.+ 22  Unawain ninyo ito, pakisuyo, ninyong mga lumilimot sa Diyos,+Upang hindi ko kayo lurayin nang walang sinumang tagapagligtas.+ 23  Ang naghahandog ng pasasalamat bilang kaniyang hain ang siyang lumuluwalhati sa akin;+At sa isa namang nananatili sa takdang daan,Ipakikita ko sa kaniya ang pagliligtas ng Diyos.”+

Talababa