Awit 150:1-6

150  Purihin ninyo si Jah!+Purihin ninyo ang Diyos sa kaniyang dakong banal.+Purihin ninyo siya sa kalawakan ng kaniyang lakas.+   Purihin ninyo siya dahil sa kaniyang makapangyarihang mga gawa.+Purihin ninyo siya ayon sa kalakhan ng kaniyang kadakilaan.+   Purihin ninyo siya ng paghihip ng tambuli.+Purihin ninyo siya ng panugtog na de-kuwerdas at ng alpa.+   Purihin ninyo siya ng tamburin+ at ng paikut-ikot na sayaw.+Purihin ninyo siya ng mga de-kuwerdas+ at ng pipa.+   Purihin ninyo siya ng mga simbalo na may malamyos na tunog.+Purihin ninyo siya ng mga tumataguntong na simbalo.+   Ang bawat bagay na may hininga—purihin nito si Jah.+Purihin ninyo si Jah!+

Talababa