Awit 45:1-17

Sa tagapangasiwa ng Mga Liryo. Ng mga anak ni Kora. Maskil. Awit tungkol sa mga babaing minamahal. 45  Ang aking puso ay napukaw dahil sa isang mabuting bagay.+Sinasabi ko: “Ang aking mga gawa ay may kinalaman sa isang hari.”+Ang aking dila nawa ay maging panulat+ ng isang dalubhasang tagakopya.+   Higit ka ngang makisig kaysa sa mga anak ng mga tao.+Ang panghalina ay ibinuhos sa iyong mga labi.+Kaya naman pinagpala ka ng Diyos hanggang sa panahong walang takda.+   Ibigkis mo ang iyong tabak+ sa iyong hita, O makapangyarihan,+Taglay ang iyong dangal at ang iyong karilagan.+   At sa iyong karilagan ay magtagumpay ka;+Sumakay ka alang-alang sa katotohanan at kapakumbabaan at katuwiran,+At tuturuan ka ng iyong kanang kamay ng mga kakila-kilabot na bagay.+   Ang iyong mga palaso ay matutulis—sa ilalim mo ay nagbabagsakan ang mga bayan+Sa puso ng mga kaaway ng hari.+   Ang Diyos ang iyong trono hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman;+Ang setro ng iyong paghahari ay setro ng katuwiran.+   Iniibig mo ang katuwiran+ at kinapopootan mo ang kabalakyutan.+Kaya naman ang Diyos, ang iyong Diyos,+ ay nagpahid+ sa iyo ng langis ng pagbubunyi+ na higit kaysa sa iyong mga kasamahan.+   Ang lahat ng iyong kasuutan ay mira at aloe at kasia;+Mula sa maringal na palasyong garing+ ay pinasaya ka ng mga panugtog na de-kuwerdas.   Ang mga anak na babae+ ng mga hari ay kabilang sa iyong minamahal na mga babae.Ang malareynang abay+ ay tumindig sa iyong kanan na may ginto ng Opir.+ 10  Dinggin mo, O anak na babae, at masdan, at ikiling mo ang iyong pandinig;At limutin mo ang iyong bayan at ang bahay ng iyong ama.+ 11  At ang hari ay mananabik sa iyong kariktan,+Sapagkat siya ang iyong panginoon,+Kaya yumukod ka sa kaniya.+ 12  Gayundin ang anak na babae ng Tiro na may kaloob+Palalambutin ng mayayaman sa bayan ang iyong mukha.+ 13  Ang anak na babae ng hari ay lubos na maluwalhati sa loob ng bahay;+Ang kaniyang pananamit ay may mga palamuting ginto. 14  Siya na may kasuutang hinabi ay ihahatid sa hari.+Ang mga dalaga na kasunod niya bilang kaniyang mga kasamahan ay dinadala sa iyo.+ 15  Ihahatid sila na may pagsasaya at kagalakan;Papasok sila sa palasyo ng hari. 16  Ang magiging kahalili ng iyong mga ninuno+ ay ang iyong mga anak,+Na aatasan mo bilang mga prinsipe sa buong lupa.+ 17  Babanggitin ko ang iyong pangalan sa lahat ng mga salinlahing darating.+Kaya naman pupurihin ka ng mga bayan hanggang sa panahong walang takda, magpakailan-kailanman.

Talababa