Awit 12:1-8

Sa tagapangasiwa sa mababang oktaba.+ Awitin ni David. 12  Iligtas mo ako,+ O Jehova, sapagkat ang matapat ay sumapit na sa kawakasan;+Sapagkat ang mga taong tapat ay naglaho na mula sa mga anak ng mga tao.   Patuloy silang nagsasalita ng kabulaanan sa isa’t isa;+Sa pamamagitan ng madulas na labi+ ay patuloy silang nagsasalita nang may salawahang puso.+   Lilipulin ni Jehova ang lahat ng madudulas na labi,Ang dilang nagsasalita ng mga dakilang bagay,+   Yaong mga nagsabi: “Sa pamamagitan ng aming dila ay mananaig kami.+Ang aming mga labi ay nasa amin. Sino ang magiging panginoon sa amin?”   “Dahil sa pananamsam sa mga napipighati, dahil sa pagbubuntunghininga ng mga dukha,+Ako ay babangon sa sandaling ito,” sabi ni Jehova.+“Ilalagay ko siyang ligtas mula sa sinumang sumisinghal sa kaniya.”+   Ang mga pananalita ni Jehova ay mga pananalitang dalisay,+Gaya ng pilak na dinalisay sa tunawang hurno sa lupa, na makapitong nilinis.   Ikaw, O Jehova, ang magbabantay sa kanila;+Iingatan mo ang bawat isa mula sa salinlahing ito hanggang sa panahong walang takda.   Ang mga balakyot ay naglalakad sa buong palibot,Sapagkat ang kabuktutan ay dinadakila sa gitna ng mga anak ng mga tao.+

Talababa