Awit 92:1-15

Isang awitin, isang awit, para sa araw ng sabbath. 92  Mabuti ang magpasalamat kay Jehova+At ang umawit sa iyong pangalan, O Kataas-taasan;+   Upang sa umaga ay isaysay ang tungkol sa iyong maibiging-kabaitan+At ang tungkol sa iyong katapatan gabi-gabi,+   Sa panugtog na may sampung-kuwerdas at sa laud,+Sa saliw ng tumataginting na musika sa alpa.+   Sapagkat pinasaya mo ako, O Jehova, dahil sa iyong gawa;Dahil sa mga gawa ng iyong mga kamay ay humihiyaw ako nang may kagalakan.+   Kay dakila ng iyong mga gawa, O Jehova!+Napakalalim ng iyong mga kaisipan.+   Walang taong di-makatuwiran ang makaaalam ng mga iyon,+At walang sinumang hangal ang makauunawa nito.+   Kapag sumisibol ang mga balakyot na gaya ng pananim+At namumukadkad ang lahat ng nagsasagawa ng bagay na nakasasakit,Iyon ay upang malipol sila magpakailanman.+   Ngunit ikaw ay nasa kaitaasan hanggang sa panahong walang takda, O Jehova.+   Sapagkat, narito! ang iyong mga kaaway, O Jehova,+Sapagkat, narito! ang iyong mga kaaway ay malilipol;+Ang lahat ng nagsasagawa ng bagay na nakasasakit ay magkakahiwa-hiwalay.+ 10  Ngunit itataas mo ang aking sungay na tulad ng sa torong gubat;+Papahiran ko ng sariwang langis ang aking sarili.+ 11  At titingnan ng aking mata ang aking mga kagalit;+Maririnig ng aking mga tainga ang tungkol sa mga tumitindig laban sa akin, na mga manggagawa ng kasamaan. 12  Ang matuwid ay mamumukadkad na gaya ng puno ng palma;+Gaya ng sedro sa Lebanon, siya ay lálakí.+ 13  Yaong mga nakatanim sa bahay ni Jehova,+Sa mga looban ng aming Diyos,+ sila ay mamumukadkad. 14  Uunlad pa rin sila sa panahon ng kanilang pagiging may-uban,+Mananatili silang mataba at sariwa,+ 15  Upang isaysay na si Jehova ay matuwid.+Siya ang aking Bato,+ na sa kaniya ay walang kalikuan.+

Talababa