Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Indeks bagi Perkataan Bible

A

ABAIKAN

, 1Ti 4:14 Jangan a. kurniaan yang ada

ABBA

, Rm 8:15 berseru, A., Bapa!

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 A. bijak dan cantik

ABRAHAM

, Kej 21:12 A., dengar cakap Sara

2Ta 20:7 sahabat-Mu, A.

Mt 22:32 Aku Tuhan A., Tuhan orang hidup

Rm 4:3 A. beriman kepada Yehuwa

ACUH TAK ACUH

, Ams 1:32 binasa kerana a.

ADAM

, Kej 5:5 A. hidup selama 930 tahun

1Ko 15:22 orang mati kerana A.

1Ko 15:45 A. terakhir memberikan hidup

1Ti 2:14 A. tidak tertipu

ADAT

, Mt 15:3 langgar hukum kerana a.

Mr 7:13 firman Tuhan tidak bernilai kerana a.

Ga 1:14 bersemangat mengamalkan a.

ADIK-ADIK

, Mt 13:55 a. lelakinya bernama

ADIL

, Ams 29:4 raja a. kukuhkan kerajaannya

Yes 32:1 raja akan memerintah dengan a.

Mi 6:8 berlaku a., mencintai kesetiaan

AHLI NUJUM

, Mt 2:1 a. datang ke Yerusalem

AHLI SIHIR

, Kis 13:6 Bar-Yesus, seorang a.

AIR

, Bil 20:10 a. daripada bukit batu

Ams 20:5 Fikiran seseorang bagaikan a.

Ams 25:25 Bagaikan a. sejuk bagi orang lelah

Yes 55:1 orang yang dahaga, minumlah a.!

Yer 2:13 tinggalkan Aku, sumber a. yang hidup

Yer 50:38 Kemusnahan menimpa a. sungai

Za 14:8 A. kehidupan mengalir dari Yerusalem

Yoh 4:10 dia akan berikan a. kehidupan

Why 7:17 pimpin ke mata a. kehidupan

Why 17:1 pelacur yang duduk di atas a.

AIR BAH

, 2Pt 2:5 mendatangkan a.

AIR MATA

, 2Ra 20:5 Aku nampak a.mu

Mz 6:6 katilku dibasahi dengan a.ku

Mz 126:5 menabur benih sambil mencucurkan a.

Kis 20:19 mencucurkan a. dan alami cubaan

Kis 20:31 menasihati sambil mencucurkan a.

Why 21:4 menyapu semua a. mereka

AJAR(I)(KAN, LAH)

, Mz 143:10 A. aku

Ams 22:6 A. anak; tidak menyimpang

Mt 28:20 A. mereka taati segala perintahku

Yoh 7:16 yang aku a. bukan ajaranku

AJARAN

, Yoh 8:37 kamu tidak terima a.ku

AJARAN PALSU

, Tit 3:10 jauhi yang sebar a.

AKAL

, Mt 22:37 kasihi Yehuwa dengan segenap a.

Rm 7:25 a. fikiranku ialah hamba hukum Tuhan

AKHAN

, Yos 7:1 A. mengambil sesuatu

AKHIR

, Mt 24:14 barulah a. akan datang

Yoh 13:1 Yesus kasihi muridnya sampai a.

Kis 20:24 berlari dalam perlumbaan sampai a.

2Ti 4:7 berlari dalam perlumbaan sampai a.

AKHIR ZAMAN

, Da 12:13 terima bahagian pada a.

AKRAB

, Ams 3:32 a. dengan orang benar

AKU AKAN MENJADI

, Kel 3:14 A. mengutus aku

AKWILA

, Kis 18:2 lelaki Yahudi bernama A.

ALASAN

, Rm 13:5 a. untuk taati pihak berkuasa

Yud 4 a. untuk lakukan perbuatan buruk

ALAT BESI

, Pkh 10:10 jika a. tumpul

ALAT PENIMBANG

, Im 19:36 guna a. yang tepat

ALFA

, Why 1:8 A. dan Omega

AMAN

, 1Ra 4:25 hidup a. damai di bawah pokok

Ams 17:1 makan roti dalam suasana a.

Yes 32:18 kediaman mereka a. sentosa

Ho 2:18 Aku akan buat mereka hidup a.

AMARAN

, Yeh 3:17 menyampaikan a.-Ku

Yeh 33:9 memberikan a. kepada penjahat

1Ko 10:11 dicatatkan sebagai a. untuk kita

AMIN

, Ul 27:15 umat berkata, A.!

1Ko 14:16 kata A. selepas ucap syukur

2Ko 1:20 mengucapkan A. melalui dia

AMPUNILAH

, Mz 25:11 dosaku besar, a. aku

ANAK(-ANAK)

, Kej 6:2 A. Tuhan ambil isteri

Hak 13:8 ajar kami bagaimana besarkan a.

1Sa 8:3 a. [Samuel] tidak mengikut haluannya

Ayb 38:7 semua a. Tuhan bersorak-sorak

Mz 2:12 Muliakan a.-Nya agar Dia tidak murka

Ams 13:24 siapa tidak mendisiplinkan a.nya

Ams 15:20 A. yang bijak senangkan hati bapa

Ams 22:6 Ajar a.; tidak menyimpang

Yes 54:13 Yehuwa akan mengajar a.mu

Yes 66:8 a. Sion sudah dilahirkan

Mt 3:17 Inilah a.-Ku yang Aku kasihi

Lu 9:47 memanggil a. kecil berdiri di sisinya

Lu 10:21 singkapkannya kepada a. muda

Lu 15:13 a. itu memboroskan hartanya

Rm 8:15 kita dijadikan a. Tuhan

Rm 8:21 kebebasan sebagai a. Tuhan

1Ko 7:14 a. kamu akan menjadi najis

2Ko 12:14 a. tidak kumpul harta untuk ibu bapa

Ef 6:1 Hai a., patuhilah ibu bapa

1Yo 3:2 sekarang kita ialah a. Tuhan

ANAK BEBIRI

, Yoh 1:29 A. hapuskan dosa

ANAK CUCU

, Kej 1:28 punyai a. yang banyak

ANAK DARA

, Mt 25:1 Kerajaan di syurga adalah seperti 10 orang a.

ANAK LEMBU

, Kel 32:4 membentuk patung a.

Yes 11:6 a. dan singa tinggal bersama

ANAK MANUSIA

, Da 7:13 a. datang diliputi awan

Mt 10:23 A. akan tiba sebelum

Lu 21:27 melihat A. datang dikelilingi awan

ANAK PANAH

, Mz 127:4 bagai a. di tangan pahlawan

ANAK(-ANAK) PEREMPUAN

, Yl 2:28 a. akan bernubuat

Mr 5:42 A. bangun dan berjalan

Lu 8:49 A. tuan sudah mati

Kis 21:9 empat a. belum kahwin, dapat bernubuat

2Ko 6:18 jadi anak lelaki-Ku dan a.-Ku

ANAK SULUNG

, Kel 11:5 setiap a. di Mesir akan mati

Kol 1:15 a. antara semua ciptaan

ANAK TUNGGAL

, Yoh 1:18 A. menyingkapkan Tuhan

Yoh 3:16 berikan A.-Nya, supaya setiap

ANAK YATIM

, Kel 22:22 Jangan menindas a.

Mz 68:5 bapa kepada a.

Yak 1:27 Menjaga a. dan balu

ANANIAS

, Kis 5:1 A. dan isterinya Safira

ANGGOTA

, 1Ko 12:18 a. tubuh disusun oleh Tuhan

ANGGUR

, Mi 4:4 di bawah pokok a. dan ara

Lu 20:9 lelaki menanam a., berangkat ke luar negeri

Yoh 15:1 Akulah pokok a. yang sejati

ANGIN

, Pkh 11:4 perhatikan a. tidak tabur benih

Mt 7:25 a. kencang menimpa rumah itu

Ef 4:14 seperti perahu yang ditiup a.

Why 7:1 memegang erat empat a. bumi

ANGKATAN TENTERA

, Mz 68:11 wanita a. besar

Why 19:14 A. di syurga

ANGKUH

, Ul 17:12 bertindak a. kerana membantah

Mz 19:13 Bantu hamba-Mu supaya tidak a.

Yak 4:6 Tuhan menentang orang yang a.

ANJING

, Ams 26:17 mencengkam telinga a.

Pkh 9:4 a. hidup lebih baik daripada singa mati

2Pt 2:22 A. kembali makan muntahnya

API

, Yer 20:9 seperti a. dalam tulang-tulangku

Mt 25:41 a. kekal untuk Iblis

1Ko 3:13 a. membuktikan mutu kerja orang

1Te 5:19 Jangan padam a. kuasa suci

2Ti 1:6 semangat berkobar-kobar seperti a.

2Pt 3:7 bumi dimusnahkan dengan a.

APOLOS

, Kis 18:24 A. pandai berkata-kata

ARARAT

, Kej 8:4 bahtera berhenti di A.

AREOPAGUS

, Kis 17:22 Paulus di A.

ARMAGEDON

, Why 16:16 A. dalam bahasa Ibrani

ARTEMIS

, Kis 19:34 Agunglah A.!

ASAS

, Lu 6:48 meletakkan a. di atas batu

Rm 15:20 tidak bina di atas a. orang lain

1Ko 3:11 tiada a. lain untuk gantikan a. yang ada

ASKAR

, 2Ti 2:4 a. tidak libatkan diri dalam

AWAN

, Pkh 11:4 memerhatikan a. tidak akan menuai

Mt 24:30 Anak Manusia datang di atas a.

Ibr 12:1 banyak saksi bagaikan a.

AYAM BETINA

, Mt 23:37 seperti a. kumpul anak

AYAM JANTAN

, Mt 26:34 sebelum a. berkokok

AYAT-AYAT SUCI

, Mt 22:29 tidak tahu A.

Lu 24:32 berkobar semasa A. diterangkan

Kis 17:2 dia menggunakan A. untuk berbincang

Kis 17:11 mengkaji A. dengan teliti setiap hari

Rm 15:4 A. melegakan hati

2Ti 3:16 Segenap A. diilhami Tuhan

AYUB

, Ayb 1:9 Adakah A. akan sembah Engkau?

Yak 5:11 dengar tentang ketabahan A.

B

BAAL

, Yer 19:5 membakar anak untuk B.

BABEL

, Kej 11:9 kota itu dinamakan B.

BABI(-BABI)

, Lu 8:33 [roh jahat] masuk ke dalam b.

Lu 15:15 menyuruh dia menjaga kawanan b.

2Pt 2:22 b. bergelumang semula dalam lumpur

BABILON

, Yer 51:6 Larilah dari B.

Yer 51:30 pahlawan B. berhenti berperang

Yer 51:37 B. akan jadi timbunan batu

BABILON BESAR

, Why 17:5 B., ibu kepada pelacur

Why 18:2 B. sudah jatuh

BACA(LAH)

, Yos 1:8 B. dan renungkannya

Kis 8:30 faham apa yang tuan b.?

BAGUS

, Mt 25:21 B., hamba yang baik dan setia!

BAHAN EJEKAN

, Yer 20:7 Aku jadi b. sepanjang hari

BAHARU

, Yes 42:9 isytiharkan hal-hal yang b.

Yoh 13:34 Aku beri kamu satu perintah b.

Kis 17:21 ceritakan sesuatu yang b.

Why 21:1 langit b. dan bumi b.

Why 21:5 Lihatlah! Aku jadikan semuanya b.

BAHASA(-BAHASA)

, Kej 11:7 mengelirukan b.

Zef 3:9 menuturkan b. yang murni

Za 8:23 10 orang daripada semua b.

Kis 2:4 bercakap dalam pelbagai b.

1Ko 13:8 kurnia bercakap b. lain berakhir

1Ko 14:22 kurnia bercakap b. lain, tanda bagi

Why 7:9 datang daripada semua bangsa, suku, b.

BAHAYA

, Mz 91:5 tidak takut akan b. pada malam

Ams 22:3 bijak mengelakkan b.

2Ko 11:26 menghadapi b. di kota, di laut

BAHTERA

, Kej 6:14 Buatlah sebuah b.

BAHU

, Zef 3:9 berganding b. untuk berkhidmat

BAIK

, Kej 3:5 seperti Tuhan, tahu b. dan jahat

Mz 72:7 orang b. hidup makmur

Mz 141:5 Jika orang b. menghukumku

Ams 24:16 Orang b. mungkin jatuh tujuh kali

Rm 5:7 mungkin rela mati untuk orang b.

Rm 7:19 tidak buat perkara b. yang aku ingin

1Ko 14:40 berlaku dengan b. dan teratur

Ga 6:10 mari buat b. kepada semua

2Pt 3:13 Di situ perkara b. akan berkekalan

BAIK HATI

, Ams 11:17 b. menguntungkan sendiri

Kis 28:2 Penduduk pulau itu sangat b.

2Ti 2:24 perlu b. terhadap semua

BAJAK

, Lu 9:62 pegang b. tetapi pandang belakang

BAKI

, Mt 14:20 b. roti mengisi 12 buah bakul

BAKUL

, Mt 14:20 baki roti mengisi 12 buah b.

BALASAN

, 2Te 1:6 kesengsaraan sebagai b.

BALU

, Mz 146:9 Dia menjaga anak yatim dan b.

Mr 12:43 b. miskin masukkan lebih banyak

Lu 18:3 b. yang asyik pergi kepadanya

Yak 1:27 Menjaga anak yatim dan b.

BALUT

, Yeh 34:16 yang luka akan Aku b.

BANGSA(-BANGSA)

, Kej 22:18 b. akan raih berkat

Kel 19:6 kerajaan imam dan b. yang suci

Mz 33:12 Berbahagia b. yang akui Yehuwa

Yes 66:8 b. lahir dalam masa sesaat

Mt 21:43 Kerajaan diserahkan kepada b.

Mt 24:7 Satu b. akan menyerang b. yang lain

Mt 25:32 Semua b. dikumpulkan

Lu 21:24 waktu yang ditetapkan bagi b.

Lu 21:25 b. tidak tahu jalan keluar

Kis 17:26 Daripada seorang, Dia jadikan semua b.

1Pt 2:9 b. yang terpilih, b. yang suci

1Pt 4:3 sudah lama melakukan kehendak b.

BANGSAWAN

, 1Ko 1:26 hanya segelintir daripada b.

BANJIR

, Kej 9:11 B. tidak musnahkan bumi lagi

Mt 24:38 Sebelum B., orang makan minum

BAPA

, Kej 2:24 akan tinggalkan ibu b.nya

Mz 2:7 hari ini, Aku jadi b.mu

Mz 89:26 Engkaulah B.ku, Tuhanku

Mz 103:13 Seperti b. yang berbelas kasihan

Yes 9:6 Dia akan dipanggil B. Kekal

Mt 23:9 Jangan panggil sesiapa di bumi b.

Lu 2:49 saya pasti berada di rumah B.ku

Lu 15:20 b.nya berlari, memeluknya

Yoh 5:20 B. tunjuk segalanya kepada Anak

Yoh 10:30 Aku dan B. satu

Yoh 14:6 Tidak dapat datang kepada B. kecuali

Yoh 14:9 melihat aku, melihat B. juga

Yoh 14:28 B. lebih besar daripada aku

Yoh 14:28 bersukacita, aku pergi kepada B.

BAPTISLAH

, Mt 28:19 b. mereka atas nama

BARA

, Rm 12:20 melonggokkan b. di atas kepala

BARNABAS

, Kis 9:27 B. membantu Saulus

Kis 15:39 pertengkaran Paulus dan B.

BARUKH

, Yer 45:2 Hai B., inilah firman Yehuwa

BASUHLAH

, Mz 51:2 B. aku daripada kesalahanku

BATAS

, 1Te 4:6 janganlah ada yang melampaui b.

BAT-SYEBA

, 2Sa 11:3 B., isteri Uria

BATU(-BATU)

, Ul 32:4 gunung b., haluan-Nya sempurna

Da 2:34 B. tidak dipotong oleh tangan manusia

Mt 7:24 orang bijak bina rumah di atas b.

Mt 21:42 B. yang dibuang para pembina

Lu 19:40 Jika mereka diam, b. akan berseru

BATU PENJURU UTAMA

, Mz 118:22 Telah jadi b.

Ef 2:20 Yesus ialah b.

BATU SANDUNGAN

, Rm 14:13 tidak letak b. di depan

BATU TULIS

, Kel 31:18 beri Musa dua keping b.

BAWANG PUTIH

, Bil 11:5 Kita ingat akan b.

BAYANGAN

, Kol 2:17 b. hal-hal yang akan datang

Ibr 8:5 Khidmat suci merupakan b.

BAYANG-BAYANG

, 1Ta 29:15 Hidup bagai b.

Yak 1:17 tidak berubah seperti b.

BAYARAN

, 1Ko 9:18 isytiharkan berita baik tanpa b.

BAYI

, 2Ti 3:15 sejak b. kamu kenal tulisan suci

BEBAN

, 1Ra 12:14 Ayahanda beta memberi kamu b. yang berat

Mz 38:4 Dosa bagai b. yang sangat berat

Mz 55:22 Serahkan b.mu kepada Yehuwa

Mz 68:19 Tuhan menanggung b. kita

Lu 11:46 memberi orang b. yang susah dipikul

Ga 6:2 bantu satu sama lain memikul b.

1Te 2:6 boleh menjadi b. yang berat

1Te 2:9 tidak menjadi b. kepada sesiapa

Ibr 12:1 buang segala b. dan dosa

BEKERJA

, Ne 4:6 b. dengan sepenuh hati

Yoh 5:17 Bapa terus b. sehingga sekarang

Yoh 6:27 b. untuk makanan yang kekal

Ef 4:28 berhenti mencuri, b. dengan rajin

2Te 3:10 tidak mahu b., tidak boleh makan

BEKERJASAMA

, Ef 4:16 b. melalui setiap sendi

BELAJAR

, Ul 4:10 b. hormat kepada-Ku

Yoh 7:15 dia tidak b. di sekolah agama

2Ti 3:7 selalu b. tapi tidak pernah dapat

BELAKANG

, Lu 9:62 membajak tapi pandang b.

BELALANG

, Yes 40:22 Penduduk bumi bagaikan b.

Yl 1:4 kawanan b. pelahap

BELAS KASIHAN

, Kel 34:6 Tuhan yang penuh b.

Ne 9:19 tunjuk b., tidak tinggalkan mereka

Ams 28:13 akui dosa akan dapat b.

Mt 9:13 Aku mahukan b., bukan korban

Kol 3:12 mengenakan b., kebaikan hati

Yak 2:13 b. lebih unggul

BELSYAZAR

, Da 5:1 B. mengadakan jamuan

BELUM BERKAHWIN

, 1Ko 7:8 Kepada yang b.

1Ko 7:25 Sehubungan orang yang b.

BENAR

, Mz 34:19 buat b. banyak kesusahan

Mz 37:25 tidak lihat orang berbuat b. ditinggalkan

Mz 119:160 Segala firman-Mu b.

Yes 26:9 Penduduk akan belajar buat apa yang b.

Zef 2:3 Berusaha melakukan apa yang b.

Yoh 17:3 mengenal Tuhan yang b.

Ef 4:25 bercakap b. kepada orang

BENCANA

, Ams 3:25 b. yang datang tiba-tiba

BENCI(LAH)

, Im 19:17 Jangan b. saudara

Mz 97:10 kasihi Yehuwa, b. apa yang jahat

Amo 5:15 B. yang jahat, cintailah yang baik

Rm 12:9 B. apa yang jahat

BENDA JIJIK

, Mt 24:15 b. yang bawa kemusnahan

BENGKOK

, Pkh 1:15 b., tidak dapat diluruskan

BENIH

, Lu 8:11 B. itu ialah firman Tuhan

BERAKAR

, Lu 8:13 firman tidak b. dalam hati

Kol 2:7 b. umbi dan mantapkan iman

BERANGUS

, Ul 25:4 mulut lembu dengan b.

1Ko 9:9 Jangan tutup mulut dengan b.

BERANI

, Yos 1:7 Hendaklah engkau b. dan teguh

Ams 28:1 orang baik b. seperti singa

Kis 4:31 beritakan firman dengan b.

1Ko 16:13 Hendaklah kamu bersikap b.

Flp 1:14 lebih b. khabarkan firman Tuhan

BERAT SEBELAH

, Ul 10:17 Tuhan tidak b.

Kis 10:34 Tuhan tidak b.

Yak 2:9 jika kamu terus bersikap b.

BERBAHAGIA(LAH)

, Mz 32:1 B. orang yang diampuni

Mz 94:12 b. orang yang Engkau disiplin

Mz 144:15 B. umat yang mengakui Yehuwa

Mt 5:3 B. orang yang sedar keperluan rohani

Kis 20:35 Lebih b. memberi

BERBAIK SEMULA

, Rm 5:10 kita b. dengan Tuhan

1Ko 7:11 tidak kahwin atau b. dengan suami

2Ko 5:19 membolehkan dunia b. dengan-Nya

2Ko 5:20 b. dengan Tuhan

BERBANGGA

, 1Ko 1:31 b. kerana Yehuwa

BERBELAH BAHAGI

, 1Ra 18:21 hati kamu akan b.

1Ra 18:21 Sampai bila hati kamu akan b.?

BERBELAS KASIHAN

, Ul 4:31 Yehuwa Tuhan b.

1Ta 21:13 Dia sangat b.

Mz 78:38 Dia b.; Dia akan ampunkan

Yes 55:7 kembali kepada Yehuwa, Dia b.

Mt 5:7 Berbahagialah orang yang b.

Lu 6:36 Terus b. sebagaimana Bapa kamu

2Ko 1:3 Bapa yang b.

Yak 5:11 Yehuwa b., mempunyai kasih

1Yo 3:17 enggan b. terhadapnya

BERBINCANG

, Kis 17:2 guna Ayat-Ayat Suci untuk b.

BERBOHONG

, Mz 101:7 orang yang b. tidak akan

BERBUAT SILAP

, Yak 3:2 Kita semua sering b.

BERBUNGA-BUNGA

, 1Ko 2:1 tidak guna kata b.

BERDALIH

, Rm 1:20 mereka tidak dapat b.

BERDAMAI(LAH)

, Mt 5:24 b. dengan saudara

Mr 9:50 terus b. dengan satu sama lain

Rm 12:18 berusaha b. dengan semua

BERDARAH

, Kej 9:4 tidak boleh makan daging b.

BERDAULAT

, Mz 73:28 Tuhan Yang B.

Kis 4:24 Tuhan Yang B. jadikan langit, bumi

BERDIAM

, Mz 4:4 ucap dalam hati sambil b. diri

Pkh 3:7 Ada waktu untuk b.

BERDIRI

, 1Ko 10:12 berfikir dia sedang b. teguh

BERDOA(LAH)

, 2Ra 19:15 Hizkia mula b.

Da 6:13 tetap b. sebanyak tiga kali sehari

Mt 5:44 b. bagi yang menganiaya kamu

Mt 6:9 beginilah caranya kamu harus b.

Mr 1:35 Pada awal pagi, dia pergi b.

Lu 5:16 sering pergi ke tempat sunyi untuk b.

Kis 12:5 Petrus ditahan, sidang terus b.

Rm 12:12 Teruslah b. dengan tekun

1Te 5:17 B. sentiasa

2Te 3:1 terus b. untuk kami, supaya firman

1Pt 4:7 sentiasa bersedia untuk b.

BERDOSA

, Kej 39:9 b. terhadap Tuhan

2Sa 12:13 Daud b. terhadap Yehuwa

1Ra 8:46 tiada sesiapa yang tidak b.

Mz 1:5 Orang yang b. akan diasingkan

Mt 18:15 Jika saudara b., pergi kepadanya

Lu 18:13 Tuhan, kasihanilah aku, orang yang b.

Yoh 9:31 Tuhan tidak dengar doa orang b.

Rm 3:23 semua orang sudah b.

Rm 5:8 Kristus mati semasa kita masih b.

Yak 4:17 tahu tetapi tidak buat, sudah b.

1Yo 3:6 tidak akan amalkan perbuatan b.

BERDUKACITA

, Mt 5:4 Berbahagialah orang yang b.

BERDUSTA

, Kol 3:9 Janganlah saling b.

Tit 1:2 Tuhan tidak dapat b.

BEREHAT

, Da 12:13 Kamu b., tapi akan bangkit

BERFAEDAH

, 1Ko 10:24 buat yang b. bagi orang lain

BERFIKIR

, Ams 1:4 bantu orang muda b.

Ams 15:28 Orang baik b. sebelum menjawab

Ams 29:20 bercakap tanpa b.

1Ko 14:20 Hendaklah kamu b. seperti

Ef 4:23 membaharui cara b.

BERGANTUNG

, Ams 3:5 jangan b. pada pengertianmu

1Pt 4:11 b. pada kekuatan Tuhan

BERGAUL

, 1Ko 5:9 tidak lagi b. dengan orang

2Te 3:14 jangan lagi b. dengannya

BERGELUT

, Ef 6:12 tidak b. melawan manusia

BERGEMBIRA

, Ams 8:30 Aku b. di hadirat-Nya

BERGURAU

, Kej 19:14 mereka menyangka Lot b.

BERHAK

, Yeh 21:27 hingga orang b. muncul

BERHALA

, Kel 20:4 Jangan buat b. yang menyerupai

Mz 115:4 Patung b. diperbuat daripada

1Ko 6:9 menyembah b. tidak mewarisi Kerajaan

1Ko 10:14 jauhkan diri dari penyembahan b.

1Yo 5:21 jauhkanlah diri daripada b.

BERHARAP

, Mz 146:3 Jangan b. pada pemerintah

Mz 146:5 orang yang b. kepada Yehuwa

Yer 17:5 orang yang b. kepada manusia

BERHARGA

, Ams 3:9 beri-Nya milikmu yang b.

Da 9:23 engkau sangat b. di mata Tuhan

Mt 6:26 Bukankah kamu jauh lebih b.?

1Pt 1:19 dengan darah Kristus yang b.

BERHUTANG

, Rm 13:8 Jangan b., harus mengasihi

BERIKANLAH PERHATIAN

, Kis 20:28 B. pada dirimu

BERIKRAR

, Ul 23:21 Jika kamu b. kepada Yehuwa

Hak 11:30 Yefta b.

BERIMAN

, Mz 27:13 Jika tidak b., apa akan berlaku?

Yoh 3:16 orang yang b. kepadanya

Rm 1:17 akan hidup kerana b.

2Ko 4:13 bercakap kerana b.

BERITA

, Kel 23:1 Jangan sebarkan b. palsu

Mz 112:7 tidak takut b. buruk

BERITA BAIK

, Ams 25:25 B. dari negeri jauh

Yes 52:7 kaki orang yang khabarkan b.

Mt 9:35 Yesus menyebarkan b.

Mt 24:14 B. Kerajaan Tuhan akan disebarkan

Lu 4:43 aku diutus untuk khabarkan b.

Lu 8:1 pergi kota ke kota, menyebarkan b.

Rm 1:16 tidak malu isytiharkan b.

1Ko 9:16 malanglah jika tidak isytiharkan b.!

1Ko 9:23 Demi b., sanggup lakukan apa sahaja

BERJAGA-JAGA

, Mt 26:41 Terus b. dan berdoa

Lu 21:36 terus b., sentiasa merayu

1Ko 16:13 b., berpegang teguh pada iman

Why 16:15 Berbahagialah orang yang tetap b.

BERJALAN

, Yoh 6:19 nampak Yesus b. di atas air

BERJANJI

, Ibr 10:23 Dia yang b. itu dapat dipercayai

BERJAYA

, Yos 1:8 engkau akan b.

1Ra 2:3 akan b. dalam segala usahamu

Mz 1:3 akan b. dalam segala usahanya

Yes 55:11 Firman-Ku pasti b.

BERJUANG(LAH)

, 1Ti 6:12 B. untuk iman

Yud 3 b. demi kepercayaan

BERKABUNG

, Pkh 7:2 pergi rumah orang b.

BERKAHWIN

, Mt 22:30 pembangkitan, tidak b.

Mt 24:38 Sebelum Banjir orang b.

1Ko 7:9 baik b. daripada nafsu berkobar

1Ko 7:36 tidak berdosa. Biarlah mereka b.

1Ko 7:38 tidak b. melakukan hal baik

1Ko 7:39 bebas b., asalkan pengikut Tuan

BERKAT(I)(LAH)

, Ul 30:19 pilih b. atau kutukan

Ams 10:22 B. Yehuwa menjadikan orang kaya

Mal 3:10 Curahkan b. sehingga tidak kekurangan

Lu 6:28 B. mereka yang mengutuk kamu

BERKEDUDUKAN RENDAH

, Lu 9:48 seperti orang b.

BERKELAKUAN BURUK TANPA RASA MALU

, 2Pt 2:7 Lot susah hati kerana orang b.

BERKENAN

, Mz 149:4 Yehuwa b. kepada umat-Nya

Lu 3:22 Anak-Ku, Aku b. kepadamu

BERKHIDMAT(LAH)

, 1Sa 2:11 masih kecil b.

Mz 100:2 B. kepada Yehuwa dengan gembira

1Pt 4:10 gunakan kurnia untuk b.

BERKUASA

, 2Pt 2:10 yang menghina orang b.

BERLAMBAT-LAMBAT

, 2Pt 3:9 Yehuwa tidak b.

BERLARI

, Ga 5:7 Dahulu kamu b. dengan baik

BERLIMPAH-LIMPAH

, Da 12:4 pengetahuan akan b.

BERLIPAT GANDA

, Lu 18:30 menerima secara b.

BERMANFAAT

, Yes 48:17 ajar kamu yang b.

Kis 20:20 beritahu perkara yang b.

1Ko 6:12 bukan segala-galanya b.

BERMAYA

, Mz 143:4 Aku tidak b.

BERMIMPI

, Pkh 5:3 banyak kekhuatiran, banyak b.

BERMURAH HATI

, Ul 15:8 kamu mesti b.

BERMUSUHAN

, Kej 3:15 engkau dan wanita b.

BERNIAGA

, Yak 4:13 kami b. dan cari untung

BERNILAI

, Hag 2:7 segala yang b. akan dikumpulkan

BERNUBUAT

, Yes 46:10 Sejak permulaan, Aku b.

Yl 2:28 Anak lelaki dan perempuan akan b.

BERPAKAIAN

, Ams 7:10 b. seperti pelacur

BERPAUT(LAH)

, Ul 10:20 b. pada-Nya

Yos 23:8 kamu harus b. pada Yehuwa

Rm 12:9 b. pada apa yang baik

BERPEGANG TEGUH

, Flp 2:16 b. pada firman

BERPELUANG

, Ga 6:10 selagi b., mari buat baik

BERPENGERTIAN

, Ams 19:11 Orang b. lambat marah

BERPERANG

, Yes 2:4 tidak akan belajar b. lagi

BERPESTA LIAR

, Rm 13:13 Jangan b. dan mabuk

BERPISAH

, 1Ko 7:10 isteri tidak patut b. dengan

BERPUASA

, Lu 18:12 b., beri persepuluh

BERPUAS HATI

, Kej 1:31 lihat ciptaan, Dia b.

Flp 4:11 belajar untuk b.

1Ti 6:8 mempunyai makanan dan pakaian, b.

BERPUTUS ASA

, 2Ko 4:1 ada tugas suci, tidak b.

2Ko 4:16 sebab kita tidak b.

Ga 6:9 menuai hasil jika tidak b.

Ga 6:9 teruslah berbuat baik tanpa b.

Ibr 12:3 tidak menjadi letih lalu b.

BERSABAR

, Ne 9:30 b. selama bertahun-tahun

Rm 9:22 Tuhan b. terhadap orang jahat

Rm 9:22 Dia sangat b. terhadap mereka

Ef 4:2 b. terhadap satu sama lain

1Te 5:14 b. terhadap semua

Yak 5:8 kamu juga harus b.

BERSALIN

, 1Te 5:3 seperti sakit wanita hampir b.

BERSATU PADU

, Mz 133:1 semua saudara hidup b.

Flp 2:2 tunjukkan kasih, b.

BERSAUDARA

, Mt 23:8 kamu semua b.

BERSEDIA

, Mt 24:44 pastikan bahawa kamu b.

BERSEDIH

, Yes 51:11 tidak akan b. atau mengeluh

2Ko 7:9 b. selaras dengan kehendak Tuhan

1Te 4:13 tidak b. hati seperti tiada harapan

BERSELUBUNG

, 2Ko 3:15 hati mereka masih b.

BERSENANG-LENANG

, Lu 12:19 b., makan minum

BERSIH(KAN)(LAH)

, Mz 51:2 b. aku daripada dosaku

Kis 20:26 aku b. daripada darah orang

BERSIKAP

, Flp 2:20 tiada sesiapa b. sepertinya

BERSIMPATI

, Ibr 4:15 b. terhadap kelemahan kita

BERSINAR

, Yes 14:12 yang b., jatuh dari langit!

BERSUKACITA(LAH)

, Pkh 8:15 makan, minum, b.

Yes 65:13 Hamba-Ku akan b.

Kis 5:41 b. kerana dihina demi nama Yesus

Rm 5:3 b. menghadapi kesengsaraan

Rm 12:12 B. kerana harapan kamu

Rm 12:15 B. bersama orang yang bersukacita

Flp 3:1 teruslah b. kerana Tuan kita

Flp 4:4 sentiasa b. kerana Tuan

3Yo 4 b. bahawa anak-anak ikut kebenaran

BERSUMPAH

, Kej 22:16 Aku, Yehuwa, b. demi diri-Ku

Mt 5:34 Jangan sekali-kali b.

BERSUNAT

, 1Ko 7:19 Tidak penting b. atau tidak

BERSUNGGUH-SUNGGUH

, 1Te 4:1 buat dengan b.

1Te 4:10 melakukannya dengan lebih b.

BERSUNGUT-SUNGUT

, Bil 14:27 b. terhadap Aku

1Ko 10:10 Jangan b.

Flp 2:14 lakukan segala sesuatu tanpa b.

1Pt 4:9 suka menyambut tanpa b.

BERSYUKUR

, Mz 92:1 bagus b. kepada Yehuwa

Yoh 11:41 b. kerana Engkau mendengar

1Ko 1:4 sentiasa b. kepada Tuhan bagi kamu

Ef 5:20 b. kepada Tuhan dalam segala hal

1Ti 1:12 Aku b. kepada Kristus Yesus

BERTAHAN

, Mt 24:13 b. hingga akhir diselamatkan

BERTANDING

, 2Ti 2:5 b. mengikut peraturan

BERTANGGUNGJAWAB

, 1Sa 22:22 b. atas kematian

Mt 27:25 kami b. atas kematiannya

Rm 14:12 b. kepada Tuhan

BERTATATERTIB

, 1Te 5:14 tegur yang tidak b.

2Te 3:6 jauhi saudara yang tidak b.

1Ti 3:2 penyelia harus berfikiran sihat, b.

BERTAUBAT(LAH)

, Lu 3:8 tunjuk bahawa kamu b.

Lu 15:7 yang b. bawa sukacita yang lebih besar

Kis 3:19 b. dan berpaling kepada Tuhan

Kis 17:30 semua orang di merata tempat harus b.

Kis 26:20 tunjukkan bahawa mereka sudah b.

Rm 2:4 Tuhan memimpin kamu untuk b.

2Ko 7:10 Kesedihan yang menyebabkan orang b.

Why 16:11 Mereka menghina Tuhan, tidak b.

BERTEMPUR

, 2Ta 20:17 Kamu tidak perlu b.

BERTENGKAR

, 2Ti 2:24 hamba Tuan tidak perlu b.

BERTERIMA KASIH

, Ams 29:21 Hamba yang tidak b.

BERUANG

, 1Sa 17:37 selamatkan hamba dari b.

Yes 11:7 b. dan lembu makan bersama

BERUBAH

, Mal 3:6 Akulah Yehuwa dan Aku tidak b.

Mt 17:2 Rupa Yesus b. di depan mereka

BERULANG-ULANG

, Ul 6:7 Ajar anak secara b.

BERUNDUR

, Ibr 10:39 b. ketakutan, dimusnahkan

BERUPAYA

, Ams 3:27 buat baik jika b.

BERURAT BERAKAR

, 2Ko 10:4 robohkan yang b.

BERUSAHA(LAH)

, 2Ti 2:15 B. untuk persembahkan diri

2Pt 1:5 harus b. sedaya upaya

2Pt 3:14 b. supaya kamu murni

BERWASPADA(LAH)

, Ams 14:16 Orang bijak b.

2Te 3:14 b. terhadap orang itu

BERZINA

, Kel 20:14 Jangan b.

Mt 5:28 sudah b. dalam hati

Mt 19:9 b. jika berkahwin lain

1Ko 6:9 orang b. tidak mewarisi Kerajaan

BESI

, Ams 27:17 Sebagaimana b. diasah oleh b.

Yes 60:17 Perak sebagai ganti b.

Da 2:43 b. tidak sebati dengan tanah liat

BETHEL

, Kej 28:19 menamakan tempat itu B.

BETLEHEM

, Mi 5:2 B. Efrata, Engkau terkecil

BEZALEEL

, Kel 31:2 Aku telah memilih B.

BIBIR

, Ams 10:19 mengawal b.nya bertindak bijak

Yes 29:13 hormati Aku dengan b. mereka

Ibr 13:15 buah yang dipersembahkan dengan b.

BIJAK

, Mz 19:7 membantu orang menjadi b.

Mz 119:98 buat aku lebih b. daripada musuh

Ams 12:23 Orang b. tidak tunjukkan pengetahuan

Ams 13:20 bergaul dengan orang b., jadi b.

Ams 14:15 orang b. renungkan setiap langkahnya

Ams 22:3 Orang b. mengelakkan bahaya

Ams 27:11 Hai anakku, jadilah b.

Yes 5:21 Malanglah orang yang anggap diri b.!

Mt 11:25 disembunyikan daripada orang b.

Ef 5:15 hidup sebagai orang b.

BIJAK PANDAI

, Lu 10:21 sembunyikan dari orang b.

BIJAKSANA

, Mz 111:10 langkah pertama jadi b.

Ams 3:7 Jangan anggap diri b.

Ams 9:9 orang yang b. akan jadi lebih b.

Mt 24:45 hamba yang setia dan b.

Lu 16:8 lebih b. daripada orang dalam terang

1Ko 1:26 hanya segelintir yang dianggap b.

Yak 1:5 sesiapa kurang b., terus meminta

BIJI MATA

, Mz 17:8 Pelihara aku seperti b.-Mu sendiri

Za 2:8 menyentuh b.-Ku

BIJI SAWI

, Lu 13:19 seperti b. yang diambil

BILEAM

, Bil 22:28 keldai berkata kepada B.

BILIK

, Yes 26:20 masuklah ke dalam b. yang selamat

BIMBINGAN

, Ams 11:14 Tanpa b., orang gagal

BIMBINGLAH

, Ams 9:9 B. orang baik

BINALAH

, Yud 20 b. iman kamu yang suci

BINATANG

, Kej 7:2 bawa tujuh b. halal

Im 18:23 hubungan seks dengan b.

Im 26:6 melenyapkan b. buas

Ams 12:10 Orang baik jaga b. peliharaannya

Pkh 3:19 Manusia dan b., kesudahan sama

Yeh 34:25 usir semua b. buas

Da 7:3 Empat b. muncul dari laut

Ho 2:18 perjanjian dengan b. liar

BINTANG(-BINTANG)

, Mz 147:4 panggil nama setiap b.

Mt 24:29 selepas kesengsaraan, b. jatuh

Why 2:1 yang memegang tujuh b.

BIRI-BIRI (BEBIRI)

, 2Sa 12:3 b. seperti anak

Mz 100:3 umat-Nya seperti b. di padang

Yes 40:11 mengumpulkan anak-anak b.

Yes 53:7 Seperti b., dibawa untuk disembelih

Yeh 34:12 Aku akan menjaga b.-Ku

Mt 9:36 diabaikan seperti b. tanpa gembala

Mt 25:33 b. di sebelah kanannya

Yoh 21:15 Peliharalah anak b.ku

Yoh 21:16 menggembala anak b.ku

BIRI-BIRI LAIN

, Yoh 10:16 Aku memiliki b.

BISU

, Yes 35:6 yang b. akan berseru

BODOH

, Mz 14:1 Orang b. kata, Tiada Yehuwa

BOMOH

, Ul 18:11 jangan mencari b.

BONGKAR

, Ams 25:9 jangan b. hal peribadinya

BOTAK

, Im 13:40 Jika lelaki b., dia tidak najis

2Ra 2:23 Hai si b., pergi dari sini!

BUAH

, Kej 3:3 dilarang memakan b.nya

Yoh 15:2 menghasilkan lebih banyak b.

Yoh 15:8 Bapa dimuliakan jika kamu hasilkan b.

Ga 5:22 b. kuasa suci Tuhan ialah kasih, sukacita

BUAH DADA

, Ams 5:19 Biar b.nya puaskanmu

BUDAK

, Yes 11:6 dipimpin oleh seorang b. kecil

BUDAK PEREMPUAN

, 2Ra 5:2 b. jadi hamba

BUKAN-BUKAN

, Lu 24:11 ceritakan hal yang b.

BUKU

, Pkh 12:12 Penulisan b. tidak ada akhirnya

Kis 19:19 bakar b. di hadapan semua orang

BULAN

, Yl 2:31 b. akan menjadi seperti darah

Lu 21:25 tanda pada matahari, b., bintang

BULATAN

, Yes 40:22 tinggal di atas b. bumi

BULU BIRI-BIRI

, Hak 6:37 embun pada b.

BUMI

, Kej 1:28 Penuhi b. dan kuasainya

Kel 9:29 b. ini milik Yehuwa

Ayb 38:4 Aku meletakkan asas b.

Mz 37:11 yang rendah hati memiliki b.

Mz 37:29 Orang berbuat benar memiliki b.

Mz 104:5 B. tidak bergerak dari tempatnya

Mz 115:16 memberikan b. kepada manusia

Ams 2:21 orang tidak bercela tinggal di b.

Yes 45:18 membentuk b. untuk didiami

Mt 5:5 orang lemah lembut mewarisi b.

BUNGA(-BUNGA)

, Lu 12:27 B. tidak menenun

BURUK

, Tit 2:8 tidak dapat mengatakan yang b.

BURUNG

, Mt 6:26 Perhatikanlah b. di langit

BURUNG PIPIT

, Mt 10:29 dua ekor b. dijual dengan

BUSUK

, Ef 4:29 jangan biar kata-kata b. keluar

BUTA

, Im 19:14 batu sandungan di depan orang b.

Yes 35:5 yang b. akan dapat melihat

Mt 15:14 Mereka ialah pemimpin b.

C

CABUL

. Lihat PERBUATAN SEKS TIDAK BERMORAL.

CACAT

, Mt 15:31 orang yang c. disembuhkan

CAHAYA

, Mz 36:9 Kerana c.-Mu, kami melihat c.

Mz 119:105 bagaikan c. yang menerangi jalanku

Yes 42:6 c. kepada bangsa-bangsa

Mt 5:14 Kamu ialah c. dunia

Mt 5:16 biarlah c. kamu bersinar

Yoh 8:12 Akulah c. dunia

2Ko 4:6 Biarlah c. bersinar dari kegelapan

Flp 2:15 bersinar seperti c. dalam dunia

CAMPUR TANGAN

, 1Ti 5:13 c. dalam urusan orang

CARA

, Kis 1:11 Yesus akan datang dalam c. sama

CARANG

, Yoh 15:4 c. tidak dapat berbuah

CARILAH

, 1Ta 28:9 C. Dia, dan Dia akan ditemukan

Mz 119:176 C. hamba-Mu yang sesat

Yes 55:6 C. Yehuwa semasa Dia masih dekat

Zef 2:3 C. Yehuwa, hai semua yang rendah hati

CAWAN

, Mt 20:22 Sanggup kamu minum c. aku?

Lu 22:20 C. ini melambangkan perjanjian baharu

Lu 22:42 jika Bapa sudi, jauhkanlah c. ini

1Ko 11:25 dia ambil c. dan lakukan hal sama

CEDERA PARAH

, Why 13:3 salah satu kepalanya c.

CEKAP

, Kel 18:21 memilih lelaki-lelaki yang c.

Ams 31:29 wanita yang c.

CEMAS

, Yes 28:16 Menaruh iman, tidak akan c.

CEMBURU

, Mz 73:3 c. dengan orang angkuh

Mz 106:16 mereka c. terhadap Musa

1Ko 13:4 Kasih tidak c.

CEPAT MARAH

, Ams 14:29 orang c. bodoh

Ams 21:19 isteri yang suka bertengkar dan c.

CERMIN

, 1Ko 13:12 bayangan kabur dalam c. logam

2Ko 3:18 seperti c., pantul kemuliaan Yehuwa

Yak 1:23 melihat wajahnya dalam c.

CINTA

, Kid 8:6 c. itu sekuat maut

CIPTAAN

, Rm 8:20 c. menjalani kehidupan sia-sia

2Ko 5:17 bersatu dengan Kristus, jadi c. baharu

Kol 1:23 disebarkan kepada semua c.

Why 3:14 c. Tuhan yang pertama

CIUMAN

, Lu 22:48 khianati Anak Manusia dengan c.

CONTOH

, Kel 26:30 Binalah khemah suci menurut c.

1Ko 10:6 Semua hal ini jadi c. bagi kita

1Ti 4:12 menjadi c. kepada orang setia

CUAI

, Ams 14:16 orang bodoh bersikap c.

CUBAAN

, Lu 8:13 tidak percaya setelah ditimpa c.

Lu 22:28 sentiasa menghadapi c. bersamaku

Yak 1:2 bersukacita apabila ditimpa c.

Yak 1:12 Berbahagialah yang tabah hadapi c.

CUKAI

, Mt 17:25 raja memungut c. daripada siapa?

Lu 20:22 patutkah bayar c. kepada Kaisar?

Lu 23:2 larang orang bayar c. kepada Kaisar

Rm 13:6 Itulah sebabnya kamu bayar c.

Rm 13:7 Bayar c. kepada orang yang minta c.

CURAHKANLAH

, Mz 62:8 C. isi hatimu kepada-Nya

D

DAGING

, Ams 23:20 makan d. dengan gelojoh

DAHAGA

, Yes 49:10 Mereka tidak akan d.

Yes 55:1 Hai semua yang d., marilah!

Yoh 7:37 biar sesiapa yang d. datang

DAHI

, Yeh 3:9 d. lebih keras daripada batu

Yeh 9:4 bubuhlah tanda pada d.

DALAM

, 1Ko 2:10 kebijaksanaan Tuhan yang d.

Ef 3:18 betapa d.nya perkara Tuhan

DALIH

, Yoh 15:22 tidak mempunyai d. untuk dosa

DAMAI

, 1Te 4:11 berusaha untuk hidup d.

1Te 5:3 Semuanya d. dan selamat!

DAPAT DIPERCAYAI

, Kel 18:21 pilih lelaki yang d.

Mz 19:7 Peringatan Yehuwa d.

Mz 33:4 segala perbuatan-Nya d.

Ams 11:13 orang yang d. menyimpan rahsia

Tit 2:10 mereka d. dengan sepenuhnya

DARAH

, Im 7:26 tidak boleh memakan d.

Im 17:11 nyawa terkandung dalam d.

Im 17:13 mesti mencurahkan d. binatang

Mz 72:14 D. berharga di matanya

Yeh 3:18 menuntut d.nya daripada engkau

Mt 26:28 wain melambangkan d. perjanjian

Kis 15:29 menjauhi d.

Kis 20:26 aku bersih daripada d. semua orang

Kis 20:28 dibeli dengan d. Anak-Nya

Ef 1:7 ditebus dan dibebaskan melalui d.nya

1Pt 1:19 dibebaskan dengan d. Kristus yang berharga

1Yo 1:7 d. Yesus membersihkan kita

Why 5:9 kamu dibeli dengan d.nya

Why 18:24 d. umat suci dijumpai

DATUK NENEK

, 1Ti 5:4 membalas jasa d. mereka

DAUD

, 1Sa 16:13 Samuel mengurapi D.

Lu 1:32 takhta D., nenek moyangnya

Kis 2:34 D. tidak naik ke syurga

DAUN

, Yeh 47:12 d.nya digunakan sebagai ubat

Mt 24:32 Sebaik sahaja dahan mengeluarkan d.

DAYA PENILAIAN

, Mt 24:15 hendaklah guna d.

DEBU

, Mz 103:14 ingat bahawa kita ini d.

Yes 40:15 seperti lapisan d. di atas neraca

DEGIL

, Kis 19:9 mereka d. dan enggan percaya

DEKAT

, Mz 145:18 Yehuwa d. kepada semua

DENARI

, Lu 7:41 Seorang berhutang 500 d.

DENDAM

, Im 19:18 jangan menaruh d.

1Ko 13:5 Kasih tidak menyimpan d.

Ef 4:31 Buang segala rasa d., kemarahan

DENGARKANLAH

, Mt 17:5 D. Anak-Ku

DERITA

, Ams 27:12 kurang pengalaman tanggung d.

DIAJAR

, Ams 1:7 Orang bodoh tidak mahu d.

DIAMPUNKAN

, Mt 26:28 darah dicurahkan, dosa d.

DIANIAYA

, Mz 119:86 aku d. tanpa sebab

Mt 5:10 Berbahagialah orang yang d.

2Ko 4:9 d., tetapi tidak diabaikan

DIASASKAN

, Mt 25:34 sejak dunia d.

DIA YANG LANJUT USIA

, Da 7:9 D. duduk

DIBAHARUI

, 2Ko 4:16 minda d. setiap hari

DIBANGKITKAN

, 1Ko 15:13 bererti Kristus tidak d.

DIBAPTIS

, Lu 3:3 d. sebagai lambang bertaubat

Kis 2:41 kira-kira 3,000 orang d.

Kis 8:36 Apa yang halang aku daripada d.?

Rm 6:4 d. dalam kematiannya

DIBEBANI

, Kis 15:28 tidak d., kecuali yang mustahak

DIBEBASKAN

, Es 4:14 d. dengan cara yang lain

Rm 6:18 kamu d. daripada dosa

DIBELI

, 1Ko 7:23 d. dengan harga yang tinggi

DIBENARKAN

, 1Ko 6:12 segala sesuatu d., tetapi

DIBENCI

, Ams 6:16 enam perkara yang d. Yehuwa

Mt 24:9 d. kerana namaku

DIBENTUK

, Rm 12:2 Jangan lagi d. mengikut sistem

1Pt 1:14 jangan lagi d. oleh keinginan kamu

DIBERKATI(LAH)

, Hak 5:24 Wanita yang paling d.

Yoh 12:13 D. dia yang datang atas nama Yehuwa

DIBERSIHKAN

, Yoh 15:3 sudah d. oleh ajaran

1Ko 6:11 kamu sudah d., disucikan

DIBUTAKAN

, 2Ko 4:4 d. oleh tuhan sistem dunia ini

DICELA

, 2Ko 6:8 Kami d., tetapi juga dipuji

DICEMARKAN

, Yeh 39:7 tidak biar nama suci-Ku d.

DICIPTAKAN

, Mz 104:30 curahkan kuasa, mereka d.

Rm 1:20 Sejak dunia d., sifat-sifat-Nya

Kol 1:16 Segala sesuatu d. melaluinya

Why 4:11 kerana kehendak-Mu, segala d.

DIDIAMI

, Yes 45:18 membentuk bumi untuk d.

DIDOAKAN

, Rm 8:26 tidak tahu apa yang patut d.

DIFITNAH

, 1Ko 4:13 d., jawab dengan lembut

DIGOYAHKAN

, 1Te 3:3 tidak d. oleh kesengsaraan

DIHAKIMI

, Mt 7:2 d. sebagaimana kamu menghakimi

DIHIBURKAN

, Yer 31:15 Rahel enggan d.

DIHIDUPKAN

, 1Pt 3:18 d. dalam tubuh roh

DIHUKUM

, Pkh 8:11 yang buat jahat tidak segera d.

DIILHAMI

, 2Ti 3:16 Segenap Ayat-Ayat Suci d.

DIISYTIHARKAN

, Kel 9:16 nama d. ke seluruh bumi

DIJEMPUT

, Mt 22:14 yang d. ramai, dipilih sedikit

DIKASIHANI

, Yes 26:10 Biarpun orang jahat d.

DIKECEWAKAN

, Rm 9:33 yang beriman tidak d.

DIKEHENDAKI

, Ul 10:12 yang d. oleh Yehuwa

Mi 6:8 Apa yang d. oleh Yehuwa daripadamu?

DIKELIRUKAN

, 2Te 2:2 Jangan biar fikiran cepat d.

DIKENALI

, 2Ko 6:9 dianggap orang yang tidak d.

Ga 4:9 sudah d. oleh Tuhan

DIKONGKONG

, 1Ko 6:12 tidak membiarkan diri d.

DIKUATKAN

, Yes 40:31 d. seperti helang

DIKUMPULKAN

, Ef 1:10 segala d. kepada Kristus

DILAHIRKAN

, 1Pt 1:3 d. semula

DILAMBANGKAN

, 1Ko 11:29 yang d. tubuh Tuan

DILANGSAIKAN

, Rm 6:7 hutang dosanya sudah d.

DILEGAKAN

, Mt 5:4 yang berdukacita akan d.

DILENGKAPI

, 2Ti 3:17 d. untuk melakukan yang baik

DILIHAT

, Mt 6:1 berbuat baik sekadar untuk d.

DILUKAI

, Yes 53:5 Dia d. supaya kami disembuhkan

DIMALUKAN

, Mz 25:3 yang harap pada-Mu tidak d.

DIMANJAKAN

, Ams 29:21 Hamba yang d.

DIMETERAI

, Da 12:9 kata-kata ini harus d. hingga

DIMINTA

, Ayb 23:12 lebih daripada apa yang d.-Nya

DIMULIAKAN

, Yoh 12:43 lebih suka d. oleh manusia

DIMURNIKAN

, Da 11:35 orang akan d., dibersihkan

DINA

, Kej 34:1 D. bersama gadis-gadis Kanaan

DINDING

, Da 5:5 menulis pada d. istana

DIPANDANG

, Lu 22:37 Dia d. sebagai penjahat

DIPANDANG HINA

, Yes 53:3 Dia d.

DIPANGGIL

, Ef 4:1 jalan hidup yang d. oleh Tuhan

DIPENDEKKAN

, Mt 24:22 masa itu akan d.

DIPENJARAKAN

, Mt 25:36 Aku d. dan kamu datang melawat aku

Ibr 13:3 Ingatlah akan orang yang d.

DIPERBODOH

, Ga 6:7 Tuhan tidak dapat d.

DIPERKENANKAN

, 2Ko 6:2 Sekarang masa yang d.

Ef 1:5 Menurut apa yang d. Tuhan

Ef 5:10 mengenal pasti perkara yang d. Tuan

DIPEROLOK-OLOKKAN

, Lu 18:32 akan d., dihina

DIPUJI

, 1Ta 16:25 Yehuwa agung dan patut d.

Ams 19:11 d. kerana ampunkan kesalahan

DIPUKUL

, 2Ko 6:5 Kami d., dipenjarakan

DIRAMPAS

, Ibr 10:34 apabila harta milik d.

DIRASUK

, Mt 8:28 dua lelaki yang d. roh-roh jahat

DISALAHGUNAKAN

, 1Ko 9:18 hakku tidak d.

DISATUKAN

, Mt 19:6 mereka yang d. oleh Tuhan

DISELAMATKAN

, 2Ta 36:16 mereka tidak dapat d.

Kis 4:12 d. melalui Yesus sahaja

Rm 13:11 masa untuk d. lebih dekat sekarang

Flp 2:12 teruslah berusaha supaya kamu d.

Flp 2:12 berusaha supaya d.

1Pt 4:18 orang baik bekerja keras untuk d.

DISELIDIKI

, 1Pt 1:10 diteliti dan d. dengan cermat

DISEMBELIH

, Mz 44:22 seperti bebiri yang akan d.

Yes 53:7 Seperti bebiri dibawa untuk d.

DISEMBUHKAN

, Kis 5:16 semua orang itu d.

DISINGKAPKAN

, Rm 8:19 anak-anak Tuhan d.

Ef 3:5 Rahsia d. kepada rasul dan nabi

DISIPLIN(KAN)(LAH)

, Mz 94:12 orang yang Engkau d.

Ams 3:11 jangan tolak d. daripada Yehuwa

Ams 19:18 D. anak selagi ada peluang

Ibr 12:11 d. tidak membawa sukacita

DISUCIKAN

, Lu 11:2 Bapa, semoga nama-Mu d.

DITANAM

, Yes 65:22 apa yang d. oleh mereka tidak

Ga 6:7 menuai apa yang d.nya

DITANGGUHKAN

, Hab 2:3 pasti terjadi, tidak akan d.!

DITEGUR

, Ams 29:1 degil walau d. berkali-kali

DITIMBANG

, Da 5:27 tuanku d. pada neraca

DITINDAS

, Pkh 7:7 seperti orang gila jika d.

DITIPU

, 1Ko 6:7 Mengapa tidak membiarkan diri d.?

DITUNDA

, Yes 46:13 Penyelamatan tidak d.

DITUNDUKKAN

, 1Ko 15:27 segala d. kepadanya

DITUSUK

, Za 12:10 memandang orang yang d.

DIUJI

, Ams 27:21 orang d. menurut sikapnya

1Ti 3:10 hendaklah mereka d. terlebih dahulu

Yak 1:3 mutu iman yang telah d.

DIURAPI

, Mz 2:2 Raja menentang orang yang d.-Nya

DIYAKINKAN

, 2Ti 3:14 kamu percaya selepas d.

DOA

, Mz 65:2 Engkau ialah Pendengar d.

Mz 141:2 d.ku seperti kemenyan

Ams 15:8 d. orang baik diperkenankan-Nya

Ams 28:9 D.nya dianggap sesuatu yang muak

Mr 11:24 Apa sahaja kamu mohon dalam d.

Yak 5:15 D. menyembuhkan orang sakit

Yak 5:16 D. orang yang buat apa yang benar

1Pt 3:7 d. kamu tidak akan terhalang

Why 8:4 D. umat suci Tuhan dan kemenyan

DOKTOR

, Lu 5:31 orang sihat tidak memerlukan d.

DORKAS

, Kis 9:36 murid bernama Tabita, D.

DORONGAN

, Ibr 10:24 beri d. untuk mengasihi

DOSA(-DOSA)

, Kej 4:7 d. sedang menunggu di pintu

Mz 32:1 Berbahagia orang yang d.nya diampunkan

Mz 32:3 tidak mengakui d.ku, jadi letih

Mz 38:18 Aku mengakui d.ku

Mz 40:12 D.ku begitu banyak, cengkam aku

Mz 51:5 Aku dilahirkan dalam d.

Yes 1:18 Walaupun d. kamu merah marak

Yes 38:17 Engkau tidak lagi perhatikan d.ku

Yes 53:12 menanggung d. banyak orang

Yer 31:34 tidak akan ingat d. mereka

Mt 6:12 Ampunkan d. kami sebagaimana

Mr 3:29 hina kuasa suci, tanggung d. kekal

Yoh 1:29 Anak Bebiri yang hapuskan d. dunia!

Kis 3:19 bertaubatlah agar d. dihapuskan

Kis 3:19 supaya d. kamu dihapuskan

Rm 3:25 mengampunkan d. masa lampau

Rm 5:12 d. masuk ke dunia melalui satu orang

Rm 6:14 Jangan izinkan d. jadi tuan kamu

Rm 6:23 Upah d. ialah kematian

1Ti 5:24 d. orang menjadi nyata kelak

Yak 5:15 Jika berbuat d., akan diampuni

1Yo 1:7 darah Yesus bersihkan kita daripada d.

1Yo 2:1 jika berbuat d., ada penolong

1Yo 5:17 Semua kejahatan ialah d.

DUDUKLAH

, Mz 110:1 D. di sebelah kanan-Ku

DUIT

, Pkh 7:12 d. melindungi seseorang

DUKACITA

, Mz 38:6 D. selubungi aku sepanjang hari

DUNIA

, Lu 9:25 memiliki d. tetapi hilang nyawa

Yoh 15:19 bukan daripada d., d. benci kamu

Yoh 17:16 bukan sebahagian daripada d.

1Ko 7:31 keadaan d. ini sedang berubah

1Yo 2:15 Janganlah mengasihi d. atau

1Yo 2:17 d. sedang berlalu

DUNIAWI

, 1Ko 2:14 yang berfikiran d. enggan terima

1Ko 3:3 kerana kamu masih berfikiran d.

DURI

, Mr 15:17 membuat mahkota daripada d.

2Ko 12:7 aku diberi d. dalam daging

DUSTA

, Mz 34:13 tidak mengucapkan d.

Ef 4:25 buang segala d., bercakap benar

2Te 2:11 hingga mereka percaya d. itu

DUTA

, 2Ko 5:20 d. bagi pihak Kristus

E

EDEN

, Kej 2:8 Yehuwa membuat taman di E.

EFESUS

, 1Ko 15:32 melawan binatang buas di E.

ELI

, 1Sa 1:3 anak-anak lelaki E. jadi imam

ELIA

, Yak 5:17 E. mempunyai perasaan seperti kita

ELOK

, Mz 147:1 Memang e. kita memuji-Nya!

EMAS

, Yeh 7:19 e. tidak dapat selamatkan mereka

Da 3:1 Nebukadnezar buat patung e.

EMBUN

, Ul 32:2 kata-kataku seperti e. yang menitis

Mz 110:3 Seperti titisan e. pagi

EPAL

, Ams 25:11 bagai e. emas dalam pinggan perak

ESAU

, Kej 25:34 E. pandang remeh hak anak sulung

Ibr 12:16 tidak hargai hal suci seperti E.

ESOK

, Ams 27:1 bercakap besar tentang hari e.

1Ko 15:32 makan minum, e. kita akan mati

EUODIA

, Flp 4:2 menggesa E. dan Sintikhe

EZRA

, Ez 7:11 E., imam dan jurutulis

F

FALSAFAH

, Kis 17:18 ahli f. Epikuros dan Stoik

Kol 2:8 diperhamba dengan f.

FASIH

, Kel 4:10 bukan orang yang f. bercakap

FELIKS

, Kis 24:2 Tuan F. Yang Terutama!

FIKIRAN

, Mz 26:2 Murnikanlah f.ku yang terdalam

Mz 139:17 betapa berharganya f.-Mu!

Mz 146:4 Pada hari itu juga, f. mereka lenyap

Ams 20:5 F. bagaikan air di perigi yang dalam

Yes 55:8 F.-Ku bukan seperti f. kamu

Yes 65:17 Perkara lama tidak terlintas dalam f.

Kis 17:11 F. orang di situ lebih terbuka

Rm 8:6 tumpu f.nya pada tubuh, bawa kematian

1Ko 2:16 kita mempunyai f. Kristus

2Ko 10:5 setiap f. patuh kepada Kristus

Flp 2:5 memiliki f. Kristus

Flp 3:19 f. tertumpu kepada hal duniawi

Kol 2:18 f. manusia yang berdosa

Kol 3:2 pusatkan f. pada perkara di syurga

FILIPUS

, Kis 8:26 Malaikat Yehuwa berkata kepada F.

Kis 21:8 F., penginjil yang dipilih oleh rasul

FIRDAUS

, Lu 23:43 Kamu akan bersamaku di F.

2Ko 12:4 Semasa di f., dia dengar kata-kata

FIRMAN

, Yes 55:11 F.-Ku pasti berjaya

Lu 8:12 Iblis merampas f. dalam hati

Yoh 1:1 Pada mulanya, F. itu wujud

Yoh 17:17 F.-Mu ialah kebenaran

Kis 18:5 Paulus guna seluruh masa khabarkan f.

Flp 2:16 pegang teguh pada f. kehidupan

2Ti 2:15 mengajar f. yang benar dengan baik

FIRMAN TUHAN

, Yes 40:8 f. kekal buat selamanya

Mr 7:13 menjadikan f. tidak bernilai kerana adat

Ibr 4:12 F. hidup, berkuasa

FITNAH

, Im 19:16 Jangan sebarkan f.

G

GABRIEL

, Lu 1:19 G. berada di hadirat Tuhan

GAGAH

, 1Ko 16:13 pegang teguh pada iman, jadi g.

GALAKAN

, Kis 13:15 ada kata-kata g., beritahulah

1Ko 14:31 dapat belajar dan menerima g.

Tit 1:9 berikan g. dan menegur orang

GAMALIEL

, Kis 22:3 diajar oleh G. sendiri

GAMBARAN

, Kej 1:26 membuat manusia menurut g. kita

GANAS

, Mz 5:6 Yehuwa membenci orang yang g.

GANDUM

, Mt 13:25 musuh tabur lalang di antara g.

GANGGUAN

, 1Ko 7:35 berkhidmat tanpa g.

GANJARAN

, Rut 2:12 Semoga Yehuwa beri g.

Kol 3:24 terima g. daripada Yehuwa

Ibr 11:6 Dia berikan g. kepada yang mencari-Nya

GANTI RUGI

, Kel 21:36 pemiliknya mesti bayar g.

GARAM

, Kej 19:26 isteri Lot menjadi tiang g.

Mt 5:13 Kamu ialah g. dunia

Kol 4:6 kata-kata ditambahkan dengan g.

GEHAZI

, 2Ra 5:20 G. mengejar orang Siria itu

GEHENA

, Mt 10:28 musnahkan nyawa dan tubuh di G.

GELAK KETAWA

, Ams 14:13 Di sebalik g., hati pedih

GELAP

, Yl 2:31 Matahari akan menjadi g.

GEMBALA(-GEMBALA)

, Mz 23:1 Yehuwa G.ku

Yes 40:11 jaga kawanan-Nya seperti seorang g.

Yeh 34:2 g. Israel kenyangkan perut sendiri

Yeh 37:24 Daud akan menjadi g.

Za 13:7 Serang g., biar kawanan tercerai-berai

Yoh 10:11 G. yang baik serahkan nyawanya

Yoh 10:14 g. yang baik mengenal biri-biri

Yoh 10:16 satu kawanan di bawah satu g.

Ef 4:11 sesetengah orang sebagai g. dan guru

GEMBIRA

, Mz 100:2 Berkhidmat dengan g.

1Ti 1:11 berita baik tentang Tuhan yang g.

GEMBIRAKANLAH

, Ams 27:11 anak bijak g. hatiku

GEMPA BUMI

, Lu 21:11 G. dahsyat akan berlaku

GENERASI

, Mt 24:34 g. ini tidak akan lenyap

GENTAR

, Flp 1:28 tidak g. akan penentang

GENTING

, 2Ti 3:1 masa g. yang sukar dihadapi

GERGASI

, Kej 6:4 g. di bumi

GIBEON

, Yos 9:3 Penduduk G. juga mendengar

GIDEON

, Hak 7:20 Pedang Yehuwa dan pedang G.!

GILA

, Yoh 10:20 Dia dirasuk roh jahat, dia g.

GILIRAN

, 1Ko 15:23 orang dihidupkan menurut g.

GODAAN

, Mt 6:13 Jangan biar kami terjerat oleh g.

Mt 26:41 berdoa supaya tidak terjerat oleh g.

1Ko 10:13 g. yang biasa dialami manusia

GOLGOTA

, Yoh 19:17 Tempat Tengkorak, G.

GOLIAT

, 1Sa 17:4 wira yang bernama G.

GOMORA

, Kej 19:24 api turun ke atas G.

GUA

, Da 6:7 dibuang ke dalam g. singa

GUNDIK

, 1Ra 11:3 700 puteri dan 300 g.

GUNUNG

, Kej 7:20 air naik sehingga puncak g.

Mz 24:3 Siapa boleh naik ke g. Yehuwa?

Yes 2:3 Marilah kita naik ke g. Yehuwa!

Yes 11:9 Di g. suci Tuhan, tiada kerosakan

Da 2:35 menjadi g. besar dan penuhi bumi

GUNUNG ZAITUN

, Lu 22:39 Yesus pergi ke G.

Kis 1:12 G., jarak dari Yerusalem kira-kira

GURU

, Mz 119:99 melebihi pengertian g.ku

Ef 4:11 sesetengah sebagai gembala dan g.

H

HABEL

, Kej 4:8 Kain menyerang H.

Mt 23:35 daripada darah H. sehingga

HADIAH

, 1Ko 9:24 hanya seorang yang terima h.

Kol 2:18 menyebabkan kamu tidak terima h.

HAID

, Im 15:19 najis tujuh hari kerana h.nya

Im 18:19 seks dengan wanita yang datang h.

HAIRAN

, 1Pt 4:4 Mereka h. kerana kamu tidak lagi

HAK

, 1Ko 9:18 h.ku tidak disalahgunakan

Flp 1:7 h. yang sah untuk menyebar

HAKIM

, Yes 33:22 Yehuwa ialah H. kita

Lu 18:2 h. yang tidak takut akan Tuhan

HALLELUYAH

. Lihat PUJILAH YAH.

HALUAN

, Mz 26:11 berjalan mengikut h. benar

Yer 8:6 kembali ke h. yang diikuti ramai

Yeh 33:14 meninggalkan h.nya yang jahat

Yl 2:7 Tanpa menyimpang daripada h.

Kis 9:2 lelaki atau wanita mengikut H. Tuan

HAMBA(-HAMBA)

, Ams 22:7 yang meminjam jadi h. kepada yang beri pinjaman

Yes 42:1 Lihatlah h.-Ku yang Aku sokong!

Yes 65:13 H.-Ku akan makan, tetapi kamu

Mt 24:45 h. yang setia dan bijaksana

Mt 25:21 Bagus, h. yang baik dan setia!

Lu 17:10 Kami h. yang tidak layak dipuji

Yoh 8:34 yang berbuat dosa ialah h. dosa

1Ko 7:23 jangan lagi jadi h. manusia

2Ko 3:6 melayakkan kami untuk menjadi h.

2Ko 6:4 kami h. Tuhan dalam segala hal

2Ko 6:4 kami ialah h. Tuhan

Ga 5:13 h. kepada satu sama lain

Flp 2:7 lepaskan segala miliknya, jadi h.

HAMBA RUMAH TUHAN

, Ez 8:20 h. ditugaskan untuk membantu orang Lewi

HAMIL

, Kel 21:22 mencederakan seorang wanita h.

HAMPIRILAH

, Yak 4:8 H. Tuhan dan Dia pun akan

HANA

, Lu 2:36, 37 nabi wanita, H., 84 tahun

HANCUR

, Mz 147:3 sembuhkan yang h. hati

Yes 66:2 memperhatikan orang yang h. hati

HANYUT

, Ibr 2:1 agar kita tidak sekali-kali h.

HARAPAN

, Ams 13:12 H. tidak tercapai pedihkan hati

Rm 8:24 h. yang kelihatan bukanlah h.

Rm 12:12 Bersukacitalah kerana h. kamu

Rm 15:4 h. membantu kita bertabah hati

Ef 1:18 mengetahui h. yang diberikan-Nya

Ef 2:12 hidup tanpa h. dan tanpa Tuhan

Ibr 6:19 h. bagaikan sauh

HARGA

, 1Ko 7:23 Kamu dibeli dengan h. yang tinggi

HARGAILAH

, 1Ko 16:18 h. orang seperti mereka

HARI

, Yeh 4:6 Satu h. untuk satu tahun

Mt 24:36 Tidak tahu h. atau waktunya

2Pt 3:8 satu h. seperti seribu tahun

HARI-HARI TERAKHIR

, 2Ti 3:1 h., masa genting

HARI JADI

, Kej 40:20 h. Firaun

Mt 14:6 majlis h. Herodes

HARIMAU BINTANG

, Yes 11:6 H. baring di sisi kambing

Da 7:6 binatang seperti h.

HARI YEHUWA

, Yl 2:1 h. akan datang!

Amo 5:18 Apakah ertinya h. bagi kamu?

Zef 1:14 H. sudah dekat!

1Te 5:2 h. akan datang seperti pencuri

2Te 2:2 h. sudah tiba

2Pt 3:12 sentiasa mengingat kehadiran h.

HARTA

, Ams 2:4 seperti mencari h. terpendam

Ams 10:2 H. diperoleh dengan tipu muslihat

Yes 60:5 h. bangsa-bangsa dibawa kepadamu

Mt 6:21 di mana h. kamu, di situ hati kamu

Mt 13:44 Kerajaan seperti h. terpendam

Lu 12:15 h. milik tidak memberi kehidupan

Lu 12:33 h. di syurga tidak habis

Lu 14:33 selagi tidak meninggalkan semua h.

2Ko 4:7 tugas suci bagaikan h. karun

Ibr 10:34 h. yang lebih baik dan berkekalan

Ibr 10:34 sukacita apabila h. milik dirampas

HASIL

, Lu 8:15 membuahkan h. dengan tabah

HASIL PERTAMA

, Rm 8:23 h., iaitu kuasa suci

HATI

, Kej 6:5 H. mereka dipenuhi kejahatan

Ul 6:6 mesti kamu simpan dalam h. kamu

1Ra 8:38 tahu penderitaan dalam h. sendiri

2Ta 16:9 menyembah-Nya dengan sepenuh h.

Ez 7:10 Ezra mempersiapkan h.nya

Mz 51:10 ciptakanlah h. murni dalam diriku

Mz 51:17 korban yang diterima ialah h. yang hancur

Mz 51:17 Engkau tidak menolak h. yang remuk

Ams 4:23 jagalah h.mu, kerana

Ams 17:3 Yehuwa memeriksa h. manusia

Ams 17:22 H. gembira bagai ubat mujarab

Ams 17:25 Anak bodoh menyakiti h. ibu

Ams 28:26 Orang bodoh percaya kepada h.nya

Yer 17:9 H. manusia lebih licik

Yer 17:10 Aku, Yehuwa, memeriksa h. manusia

Yer 31:33 tulis Hukum-Ku dalam h. mereka

Yl 2:13 biar h. yang remuk menyatakan penyesalan

Mt 22:37 kasihi Yehuwa dengan segenap h.

Mt 26:41 h. ingin tapi tubuh lemah

Lu 12:34 di mana harta kamu, di situ h. kamu

Lu 21:34 agar h. tidak sarat dengan

Lu 24:32 h. kita berkobar-kobar semasa

Kis 16:14 membuka h. Lidia dengan sepenuhnya

2Ko 4:16 h. dan minda kita dibaharui setiap hari

Ef 3:16 Tuhan kuatkan h. dan fikiran kamu

Ibr 3:12 h. yang jahat dan tidak beriman

1Yo 3:20 Tuhan lebih besar daripada h. kita

HATILAH

, Mt 15:19 dari h. timbul fikiran jahat

HATI NURANI

, Rm 2:15 h. mereka menjadi saksi

Rm 13:5 tetapi juga kerana h. kamu

1Ko 8:12 menyakiti h. mereka yang lemah

1Ti 4:2 h. yang tidak peka

1Pt 3:16 h. sentiasa bersih

1Pt 3:21 permohonan untuk h. yang bersih

HAYAT

, Mt 6:27 Siapa dapat memanjangkan h.?

HELANG

, Yes 40:31 seperti burung h. terbang tinggi

HENOKH

, Kej 5:24 H. hidup akrab dengan Tuhan

HIDUP

, Ayb 14:14 Jika mati, dapat h. semula?

Mz 150:6 Pujilah Yah, hai semua makhluk h.!

Da 6:26 Dialah Tuhan yang h.

Mi 6:8 h. dengan rendah hati

Lu 20:38 Dia ialah Tuhan orang h.

Yoh 5:26 Bapa memiliki kuasa untuk beri h.

2Ko 5:15 tidak lagi h. untuk diri sendiri

Flp 1:27 h. sesuai dengan berita baik

1Te 4:15 kita yang masih h. tidak mendahului

Ibr 4:12 Firman Tuhan itu h.

2Pt 3:11 fikir bagaimana kamu seharusnya h.

HIKMAT

, Ams 3:21 Jangan lepaskan h. dan

HILANG

, Yeh 34:4 tidak mencari yang h.

Lu 15:24 anakku h. tetapi sudah ditemui

HINA(AN)

, Yes 53:3 Dia dipandang h. dan ditolak

1Pt 2:23 Semasa dihina, tidak balas dengan h.

HIZKIA

, 2Ra 19:15 H. berdoa di hadapan Yehuwa

HORMAT(I)(LAH)

, Kel 20:12 H. ibu bapa kamu

Rm 12:10 saling mendahului untuk beri h.

1Te 5:12 tunjukkan h. kepada mereka yang mengambil pimpinan

1Te 5:13 Tunjuk h. dan kasih kerana kerja mereka

1Pt 3:2 kelakuan murni dan h. yang mendalam

1Pt 3:15 bela diri dengan h. yang mendalam

HUJAN

, Kej 7:12 H. lebat turun selama 40 hari

Ul 11:14 h. pada musim luruh dan musim bunga

Ul 32:2 Ajaranku turun seperti h.

Yes 55:10 H. yang turun tidak akan kembali

Mt 5:45 h. turun untuk orang baik dan jahat

HUKUM

, Mz 19:7 H. Yehuwa itu sempurna

Mz 40:8 h.-Mu dalam lubuk hatiku

Mz 119:97 Aku sangat mencintai h.-Mu!

Yer 31:33 letakkan h.-Ku dalam diri mereka

Mt 7:23 Pergi, hai orang yang melanggar h.!

Mt 22:40 Seluruh H. dan Ajaran Para Nabi

Mr 12:28 h. manakah yang paling penting?

Mr 12:31 Tiada h. lain yang lebih penting

Rm 7:22 aku sangat menyukai h. Tuhan

Rm 10:4 Kristus buat H. tidak berkuat kuasa

Rm 13:8 sesiapa yang mengasihi orang lain, sudah mematuhi h.

Ga 3:24 H., telah jadi penjaga

Ga 6:2 lakukan apa yang dinyatakan dalam h.

Yak 2:8 kamu mengamalkan h. agung

HUKUM ALAM

, Im 18:23 perbuatan itu melanggar h.

HUKUMAN MATI

, 2Ko 1:9 kami sudah dijatuhi h.

HUTANG

, Ams 11:15 menjadi penjamin h.

I

IBLIS

, Mt 25:41 api kekal untuk I. dan malaikatnya

Lu 4:6 I. kata, kuasa telah diberikan kepadaku

Lu 8:12 I. merampas firman dalam hati

Yoh 8:44 berasal daripada bapa kamu, Si I.

Ef 4:27 jangan beri peluang kepada I.

Ef 6:11 berdiri teguh melawan muslihat I.

Yak 4:7 lawanlah I., maka I. akan lari

1Pt 5:8 I. merayau seperti singa mengaum

1Yo 3:8 menghancurkan perbuatan I.

Why 12:12 malanglah kerana I. sudah turun

Why 20:10 I. dilemparkan ke dalam tasik api

IBU

, Ams 23:22 jangan hina i.mu kerana dia tua

Lu 8:21 I.ku dan adik-adikku

Yoh 19:27 kata kepada murid itu, Lihatlah! i.mu!

Ga 4:26 Yerusalem di syurga ialah i. kita

IBU BAPA

, Kel 20:12 Hormatilah i. kamu

Mz 27:10 walaupun i. meninggalkan aku

Lu 18:29 tinggalkan i. demi Kerajaan

Lu 21:16 kamu akan dikhianati oleh i.

2Ko 12:14 i. kumpul harta untuk anak

Ef 6:1 anak, patuhilah i. kamu

Kol 3:20 patuhi i. kamu dalam segala hal

IKAN

, Yun 1:17 seekor i. besar menelan Yunus

Yoh 21:11 Jala sarat dengan 153 ekor i. besar

IKAT

, Mt 16:19 i. di bumi, sudah diikat di syurga

IKATAN

, Kol 3:14 kasih, i. yang menyatupadukan

IKAT PINGGANG

, Yes 11:5 Kebaikan jadi i.nya

IKHLAS

, Rm 12:9 harus menunjukkan kasih dengan i.

ILMU RAMAL

, Ul 18:10 Jangan mengamalkan i.

ILMU SIHIR

, Bil 23:23 tiada i. dapat celakakan Israel

Ul 18:10 Jangan mengamalkan i.

Kis 19:19 membakar buku i.

Ga 5:20 menyembah berhala, guna i.

IMAM(-IMAM)

, Mz 110:4 i. seperti Melkisedek

Ho 4:6 tidak akui mereka sebagai i.-Ku

Mi 3:11 Untuk dapat upah, para i. mengajar

Mal 2:7 i. patut ajarkan pengetahuan

Kis 6:7 Ramai i. juga mula percaya

Ibr 2:17 i. agung yang berbelas kasihan

1Pt 2:9 i. yang berkhidmat sebagai raja

Why 20:6 i. Tuhan, memerintah 1,000 tahun

IMAN

, Lu 17:6 i. sebesar biji sawi

Lu 18:8 semasa Anak manusia tiba, dapatkah dia temui i. sejati?

Rm 4:20 menjadi kuat kerana i.nya

2Ko 5:7 hidup berdasarkan i.

2Te 3:2 i. bukan milik semua orang

2Ti 1:5 teringat akan i.mu yang tulus

Ibr 11:1 I. ialah keyakinan yang teguh

Ibr 11:6 Tanpa i., tidak dapat senangkan hati Tuhan

Yak 2:26 i. tanpa perbuatan ialah i. yang mati

1Pt 1:7 mutu i. kamu yang telah diuji

INGATLAH

, Ul 4:23 I. baik-baik perjanjian Yehuwa

Pkh 12:1 I. Pencipta Agungmu semasa masih muda

INGIN SEKALI

, Rm 1:15 i. isytiharkan berita baik

INSAF

, Lu 15:17 dia i. dan berkata, Bapaku mengupah

IRI HATI

, Mz 37:1 Jangan i. terhadap pendosa

ISAI

, 1Sa 17:12 I. mempunyai lapan anak lelaki

Yes 11:1 ranting keluar daripada tunggul I.

ISHAK

, Kej 22:9 Abraham mengikat I.

ISRAEL

, Kej 35:10 namamu akan dipanggil I.

Mz 135:4 menjadikan I. milik-Nya yang khas

Ga 6:16 I. milik Tuhan nikmati kedamaian

ISTERI

, Kej 2:24 lelaki akan tinggal bersama i.nya

Ams 5:18 bersukacita dengan i. kamu

Ams 6:29 sentuh i. orang lain, tidak akan terlepas daripada hukuman

Ams 12:4 I. ibarat mahkota suaminya

Ams 18:22 i. yang baik berharga

Ams 21:19 i. yang suka bertengkar

Ams 31:10 menemui i. yang cekap

Pkh 9:9 Nikmatilah hidup dengan i.mu

Mal 2:15 khianati i. yang kamu kahwini

1Ko 7:2 setiap lelaki mempunyai i. sendiri

1Ko 7:12 tinggal bersama i. tidak seiman

Ef 5:22 I. harus taat kepada suami

Ef 5:28 mengasihi i. seperti tubuh sendiri

ISYARAT

, 1Ko 14:8 trompet tidak beri i. jelas

IZEBEL

, 1Ra 21:23 Anjing akan makan mayat I.

Why 2:20 kamu mengizinkan I.

J

JAGALAH

, Ams 4:23 j. hatimu

JAHAT

, Kej 3:5 tahu yang baik dan yang j.

Mz 37:9 orang j. akan dilenyapkan

Mz 37:10 orang j. akan dibinasakan

Mz 101:3 tidak memandang perkara yang j.

Ams 15:8 Korban orang j. dibenci Yehuwa

Ams 15:29 Yehuwa jauh daripada orang j.

Ams 29:2 orang j. memerintah, rakyat merintih

Yes 5:20 Malanglah orang yang kata j. itu baik

Yes 26:10 Biarpun orang j. dikasihani

Yes 57:21 Tiada kedamaian bagi orang j.

Rm 7:19 buat hal j. yang tidak ingin aku buat

1Yo 5:19 dunia di bawah kuasa Si J.

JALA

, Lu 5:4 labuhkan j. untuk menangkap ikan

JALAN

, Ams 4:18 j. bagaikan sinaran mentari

Ams 16:25 j. disangka baik menuju kematian

Yes 30:21 Inilah j.nya. Ikutlah j. ini

Mt 7:14 j. yang susah menuju kehidupan

Mt 13:4 ada benih yang jatuh di j.

Yoh 14:6 Akulah j., kebenaran, kehidupan

1Ko 10:13 Dia akan memberikan j. keluar

JAMINAN

, Kis 17:31 bangkitkan lelaki itu sebagai j.

2Ko 1:22 kuasa suci sebagai j.

Ef 1:14 Kuasa suci merupakan j. warisan

JAMPI

, Bil 23:23 Tiada j. dapat menentang Yakub

JAMUAN

, Yes 25:6 Yehuwa menyediakan j.

JANJI

, 1Ra 8:56 tiada satu j. yang gagal ditunaikan

Mz 15:4 tepati j.nya, meskipun merugikan

2Ko 1:20 semua j. jadi ya melalui Yesus

JARI

, Kel 31:18 Dengan j.-Nya, Tuhan menulis

JATUH

, Ams 24:16 Orang baik mungkin j. tujuh kali, namun dia akan bangun

Pkh 4:10 seorang j., seorang lagi bantunya

1Ko 10:12 berwaspada supaya tidak j.

Ibr 10:31 ngeri jika j. ke dalam tangan Tuhan

JAUH(KAN)(LAH)

, Kis 17:27 Dia tidak j. daripada kita

1Ko 6:18 j. diri daripada seks tidak bermoral

JAWAPAN

, Ams 15:1 J. lembut redakan kemarahan

JEJAK

, 1Pt 2:21 ikut j.nya dengan teliti

JERAMI

, Yes 65:25 Singa makan j. seperti lembu

Mt 7:3 melihat j. di dalam mata saudara

1Ko 3:12 guna j. untuk membina

JERAT

, Mz 91:3 j. penangkap burung

Ams 29:25 takut akan manusia ialah j.

JERITAN

, Ef 4:31 Buangkanlah kemarahan, j., dan

JIWA

, Mt 22:37 kasihi Yehuwa dengan segenap j.

JUARA

, Pkh 9:11 orang cepat tidak semestinya jadi j.

JUJUR

, 2Ko 8:21 kendalikan segalanya dengan j.

Ibr 13:18 lakukan segalanya dengan j.

JURANG YANG DALAM

, Why 11:7 keluar dari j.

Why 17:8 Binatang buas akan naik dari j.

Why 20:3 membuangnya ke dalam j.

JURUBINA

, Ams 8:30 di samping-Nya sebagai j.

K

KABUS

, Yak 4:14 bagai k. yang muncul seketika

KACAU-BILAU

, 1Ko 14:33 bukan Tuhan yang k.

KAIN

, 1Yo 3:12 seperti K. yang membunuh adiknya

KAISAR

, Mt 22:17 membayar cukai kepada K.

Mr 12:17 Berikan milik K. kepada K.

Yoh 19:12 Jika bebaskannya, bukan sahabat K.

Yoh 19:15 Kami tiada raja lain kecuali K.

Kis 25:11 Aku minta diadili oleh K.!

KAKI

, Yes 52:7 k. orang yang khabarkan berita baik

Yoh 13:5 mula membasuh k. murid-muridnya

Rm 16:20 hancurkan Syaitan di bawah k. kamu

KALAHKAN

, Rm 12:21 k. kejahatan dengan kebaikan

KALEB

, Bil 13:30 K. cuba tenangkan orang Israel

Bil 14:24 sikap K. tidak sama

KAMBING

, Im 16:8 k. yang menanggung dosa

Mt 25:32 pisahkan biri-biri daripada k.

KANA

, Yoh 2:1 majlis perkahwinan di K.

KANAK-KANAK

, Ul 31:12 semua berkumpul, tidak kira lelaki, perempuan, k.

Mz 8:2 melalui mulut k.

Mt 11:16 seperti k. di tempat awam

Mt 18:3 menjadi seperti k.

Mt 19:14 Biarlah k. datang, jangan halang

1Ko 13:11 berfikir seperti k.

1Ko 14:20 seperti k. dalam soal kejahatan

KANDANG

, Yoh 10:16 biri-biri lain, bukan dari k. ini

KANDUNGAN

, Mz 139:16 melihat aku dalam k. ibuku

KAPAL

, 2Ko 11:25 Tiga kali alami nahas k. laut

1Ti 1:19 iman hancur bagaikan k. karam

KASAR

, Kol 3:19 suami, jangan berlaku k.

KASIH(I)(LAH)

, Ho 6:6 tunjuk k. dan kesetiaan

Mt 3:17 Anak-Ku yang Aku k.

Mt 24:12 k. orang akan mendingin

Mr 10:21 Yesus memandangnya dengan penuh k.

Yoh 15:13 Tiada k. yang lebih besar

Rm 5:8 Tuhan tunjukkan k.-Nya kepada kita

Rm 8:39 memisahkan kita daripada k. Tuhan

1Ko 8:1 k. menguatkan seseorang

1Ko 13:2 jika tidak mempunyai k., sia-sia

1Ko 13:8 K. itu abadi

1Ko 13:13 k. yang paling penting

1Ko 16:14 melakukan segala sesuatu dengan k.

Kol 3:14 k. menyatupadukan

1Pt 4:8 k. menutup banyak dosa

1Yo 3:18 k. bukan sekadar ucapan di bibir

1Yo 4:8 Tuhan itu k.

Yud 21 berada di bawah naungan k. Tuhan

Why 2:4 k. kamu pada mulanya sudah hilang

Why 3:19 Aku menegur orang yang aku k.

KASIHAN

, Mt 9:36 berasa k. terhadap orang ramai

Mt 20:34 Yesus rasa k., sentuh mata mereka

1Ko 15:19 kita paling k. antara semua orang

KASIH SETIA

, Kel 34:6 k. yang melimpah

Mz 13:5 yakin terhadap k.-Mu

Mz 136:1-26 k.-Nya kekal abadi

KATA-KATA

, Ams 14:23 k. kosong menyebabkan

Ams 25:11 K. yang tepat pada waktunya

KATA-KATA HINAAN

, Ef 4:31 Buangkanlah k.

KATA-KATA MANIS

, Rm 16:18 k. untuk menipu

KATA-KATA MELULU

, Ayb 6:3 aku ucapkan k.

Ams 12:18 K. ibarat tikaman pedang

KATA-KATA YANG BAIK

, Ams 15:23 ucapkan k.

KATIL

, Ibr 13:4 k. perkahwinan tidak tercemar

KAWALAN DIRI

, Ga 5:22, 23 buah kuasa suci ialah k.

KAWANAN KECIL

, Lu 12:32 Hai k., janganlah takut

KAWASAN

, Rm 15:23 belum kunjungi k. ini

KAYA

, Im 19:15 berat sebelah terhadap orang k.

Ams 10:22 Berkat Yehuwalah yang jadikan orang k.

Yer 9:23 orang k. tidak harus bangga

Lu 14:12 jangan jemput yang k. ke jamuan

2Ko 6:10 buat banyak orang menjadi k.

1Ti 6:9 yang bertekad jadi k. jatuh dalam jerat

1Ti 6:17 yang k. jangan bersikap angkuh

Why 3:17 Kamu berkata, Aku k.

KAYU

, Ams 26:20 Tanpa k., api padam

KEABADIAN

, Pkh 3:11 menyematkan k. ke dalam hati manusia

KEADILAN

, Ayb 34:12 Tuhan tidak putarbalik k.

Ayb 40:8 engkau hendak mempersoalkan k.-Ku?

Mz 37:28 Yehuwa mencintai k.

Mz 45:7 Tuan cintai k. dan benci kejahatan

Pkh 5:8 pegawai tidak menegakkan k.

Yes 60:17 k. sebagai pengawasmu

Lu 18:7 tidakkah Tuhan akan tegakkan k.?

Kis 28:4 K. tidak mengizinkannya

KEAMANAN

, Yes 32:17 mendatangkan k.

KEANGKUHAN

, Ams 11:2 Di mana ada k.

KEBAHAGIAAN

, Mz 37:4 Cari k. daripada Yehuwa

Ams 8:30 akulah sumber k.-Nya

KEBAIKAN

, Ul 10:13 Patuhi hukum demi k. kamu

Ams 14:23 kerja keras membawa k.

Ams 31:26 menunjukkan k. semasa mengajar

1Ko 7:35 demi k. kamu sendiri

KEBAIKAN HATI (TUHAN) YANG UNGGUL

,

Yoh 1:17 k. disingkap menerusi Yesus

1Ko 15:10 k. tidak sia-sia

2Ko 6:1 tidak mensia-siakan k.

2Ko 12:9 K. cukup untukmu

KEBEBASAN

, Rm 8:21 k. dan kemuliaan sebagai anak-anak Tuhan

2Ko 3:17 ada kuasa suci Yehuwa, ada k.

1Pt 2:16 guna k. untuk jadi hamba Tuhan

2Pt 2:19 Guru palsu janjikan k.

KEBENARAN

, Ams 23:23 jangan lepaskan k.

Yoh 4:24 sembah-Nya dengan k.

Yoh 8:32 k. akan membebaskan kamu

Yoh 14:6 Akulah jalan dan k.

Yoh 16:13 kuasa suci Tuhan singkapkan k.

Yoh 17:17 Firman-Mu ialah k.

Yoh 18:38 Pilatus berkata, Apakah itu k.?

2Ko 13:8 tidak dapat menentang k.

2Pt 1:12 berakar umbi dalam k.

3Yo 4 anak-anakku berjalan mengikut k.

KEBERANIAN

, 2Ko 5:6 kita sentiasa penuh k.

Ef 6:20 Berdoa agar dapat bercakap dengan k.

1Te 2:2 Tuhan mengurniai kami k.

KEBIJAKSANAAN

, Ams 2:6 Yehuwa sendiri memberikan k.

Ams 2:7 Dia memberikan k. kepada orang

Ams 4:7 K. ialah perkara yang terpenting

Ams 8:11 k. lebih bernilai daripada batu permata

Ams 24:3 Dengan k., rumah diteguhkan

Pkh 7:12 K. memelihara hidup orang

Pkh 10:10 k. bantu seseorang berjaya

Mt 11:19 k. dibuktikan benar oleh perbuatan

Lu 21:15 diberikan k. yang tidak dapat dilawan

Rm 11:33 Alangkah hebatnya k. Tuhan!

1Ko 2:5 iman tidak berdasarkan k. manusia

1Ko 2:6 bukan k. pemerintah sistem dunia

1Ko 3:19 k. dunia suatu kebodohan

Kol 2:3 k. tersembunyi dalam Kristus

Yak 3:17 k. dari syurga, suka akan kedamaian

KEBINASAAN

, 2Te 1:9 Hukuman k. yang kekal

KEBODOHAN

, Ams 19:3 menyimpang kerana k.

Ams 22:15 K. ada dalam hati anak

1Ko 3:19 kebijaksanaan dunia suatu k.

KEBOLEHAN

, Mt 25:15 beri berdasarkan k.

KEBULURAN

, Mz 37:19 makanan pada waktu k.

Amo 8:11 k., tapi tidak lapar akan makanan

Mt 24:7 K. akan terjadi di merata tempat

KECACATAN

, Im 22:21 korban yang tidak ada k.

KECANTIKAN

, Ams 6:25 Jangan dambakan k.nya

Ams 31:30 k. tidak berkekalan

Yeh 28:17 Hatimu angkuh kerana k.mu

KECEDERAAN

, Yes 11:9 tidak akibatkan k.

KECEMBURUAN

, Ams 6:34 K. buat suami berang

Ams 14:30 k. bagai penyakit yang reputkan tulang

KECENDERUNGAN

, Kej 8:21 k. buat jahat sejak kecil

KECIL

, Za 4:10 Jangan remehkan permulaan k.

KEDAMAIAN

, Mz 37:11 nikmati kebahagiaan dan k.

Mz 72:7 nikmati k. yang melimpah

Mz 119:165 mencintai hukum-Mu dapat k.

Yes 9:7 bawa k. yang tidak kesudahan

Yes 48:18 k. kamu jadi seperti sungai

Yes 54:13 k. anakmu berlimpah-limpah

Yes 57:21 Tidak ada k. bagi orang jahat

Yes 60:17 lantik k. sebagai penyeliamu

Yer 6:14 Semuanya damai! Meskipun k. tidak wujud

Mt 5:9 Berbahagialah orang yang wujudkan k.

Yoh 14:27 aku memberi kamu k.ku

Rm 5:1 nikmati k. melalui Yesus

Rm 8:6 bertumpu pada kuasa suci, bawa k.

1Pt 3:11 dapatkan dan kekalkan k.

Why 6:4 diizinkan ambil k. dari bumi

KEDEKUT

, Ul 15:7 tidak boleh bersikap k.

Ams 23:6 Jangan makan makanan orang k.

KEDUKAAN

, Mz 31:10 K. menyingkatkan hidupku

Ams 14:10 K. seseorang dirasakannya sendiri

KEFAS

, 1Ko 15:5 menampakkan diri kepada K.

Ga 2:11 K. datang ke Antiokhia, aku menentangnya

KEGANASAN

, Kej 6:11 bumi penuh dengan k.

Mz 11:5 Yehuwa benci orang yang suka akan k.

Mz 72:14 selamatkan mereka daripada k.

KEGELAPAN

, Yes 60:2 K. akan meliputi bumi

Mt 4:16 Orang dalam k. melihat cahaya

Yoh 3:19 orang mencintai k.

Ef 4:18 Fikiran mereka diselubungi k.

1Pt 2:9 panggil kamu keluar daripada k.

KEGUGURAN

, Kel 23:26 Wanita tidak akan k.

KEHADIRAN

, Mt 24:3 tanda bagi k.mu

Mt 24:37 k. Anak Manusia seperti zaman Nuh

2Pt 3:4 Di manakah k.nya yang dijanjikan?

KEHENDAK

, Mz 40:8 aku suka melakukan k.-Mu

Mz 143:10 Ajarlah aku melakukan k.-Mu

Mt 6:10 Semoga k.-Mu terlaksana di bumi

Mt 7:21 Hanya mereka yang melakukan k. Bapaku

Lu 22:42 biarlah k.-Mu berlaku dan bukannya k.ku

Yoh 6:38 bukan untuk melakukan k.ku

Kis 21:14 Biarlah k. Yehuwa terjadi

Rm 8:28 orang yang dipanggil menurut k.-Nya

Rm 12:2 k. Tuhan yang baik dan sempurna

1Te 4:3 K. Tuhan supaya menjauhi perbuatan seks yang tidak bermoral

1Yo 2:17 lakukan k. Tuhan, hidup selamanya

1Yo 5:14 memohon selaras dengan k.-Nya

KEHIDUPAN

, Ul 30:19 pilih k. atau kematian

Ayb 14:1 K. manusia singkat

Mz 36:9 Engkaulah sumber segala k.

Yoh 11:25 Akulah pembangkitan dan k.

KEHIDUPAN KEKAL

, Da 12:2 menikmati k.

Yoh 3:16 tidak binasa, dapat k.

Yoh 17:3 mengenal Engkau, dapat k.

Kis 13:48 sikap yang diperlukan untuk menerima k.

Rm 6:23 kurniaan Tuhan ialah k.

1Ti 6:12 berpegang teguh pada k.

KEINGINAN

, 1Ta 28:9 Tuhan tahu k. mereka

Mz 37:4 mengabulkan segala k. hatimu

Mz 51:12 bangkitkanlah k. untuk mentaati-Mu

Mz 145:16 memuaskan k. semua makhluk hidup

Rm 7:18 mempunyai k. berbuat baik

Rm 16:18 hamba kepada k. sendiri

Ga 5:16 tidak menurut k. berdosa

Ga 5:19 k. yang berdosa dilihat dengan jelas

Ef 2:3 hidup menurut k. tubuh berdosa

Flp 2:13 k. dan kekuatan untuk bertindak

Yak 1:14 digoda oleh k. sendiri

1Pt 2:2 pupuklah k. akan susu yang murni

1Pt 2:11 terus menjauhi k. berdosa

1Yo 2:16 k. tubuh yang berdosa, k. mata

Yud 7 memuaskan k. tubuh yang salah

KEJAHATAN

, Mt 24:12 k. bertambah, kasih mendingin

Rm 12:17 Jangan balas k. dengan k.

1Te 5:22 Jauhi segala bentuk k.

2Te 2:7 k. itu dilakukan secara tersembunyi

KEJAM

, Ams 12:10 belas kasihan orang jahat itu k.

KEJELITAAN

, Ams 31:30 K. menipu mata

KEKAYAAN

, Mz 62:10 jangan bertumpu kepada k.

Ams 11:4 K. tidak berguna pada hari kemurkaan

Ams 11:28 yang bergantung pada k.nya akan jatuh

Ams 18:11 dia sangka k.nya ialah tembok

Ams 30:8 Jangan beri aku kemiskinan atau k.

Pkh 5:10 orang yang cinta k., tidak puas

Yes 61:6 Kamu akan menikmati k. bangsa-bangsa

Yeh 28:5 jadi angkuh kerana k.mu

Mt 6:24 tidak dapat jadi hamba Tuhan dan K.

Mt 13:22 tipu daya k. membantutkan perkhabaran

Lu 16:9 Guna k. dunia untuk dapat sahabat

KEKHUATIRAN

, Mz 94:19 Apabila dilanda k.

Ams 12:25 K. menyebabkan orang tertekan

Mr 4:19 k. hidup sistem dunia ini

Lu 8:14 disimpangkan oleh k., kekayaan

Lu 21:34 hati sarat dengan k. hidup

1Ko 7:32 mahu kamu bebas daripada k.

KEKUATAN

, 1Sa 30:6 mendapat k. daripada Yehuwa

Mz 29:11 Yehuwa berikan k. kepada umat-Nya

Mz 84:7 terus berjalan, k. makin bertambah

Za 4:6 bukan dengan k. manusia

Mr 12:30 kasihi Tuhan dengan segenap k.

Kis 1:8 dapat k. apabila kuasa suci datang

Why 3:8 aku tahu k. kamu tidak seberapa

KELAKUAN

, Rm 13:13 Biarlah k. kita baik seperti

1Pt 3:1 k. isteri menyebabkan suami patuh

1Pt 3:16 menjadi malu kerana k. baik

KELAKUAN BURUK

, Ga 5:19 kenajisan, k.

KELAPARAN

, Yes 65:13 Hamba-Ku makan, kamu k.

KELAYAKAN

, 2Ko 3:5 k. kami daripada Tuhan

KELDAI

, Bil 22:28 Yehuwa membolehkan k. bercakap

Za 9:9 raja menunggang k.

KELEGAAN

, 2Te 1:7 alami kesengsaraan, terima k.

KELEMAHAN

, Rm 15:1 menanggung k. orang

KELUARGA

, Ef 2:19 kamu ialah anggota k. Tuhan

Ef 3:15 Setiap k. terima nama daripada

KELUARLAH

, Yes 52:11 K., jangan sentuh yang najis!

Why 18:4 K. daripadanya, hai umat-Ku

KEMAJUAN

, Flp 3:16 tidak kira apa tahap k. kita

1Ti 4:15 supaya k.mu dapat dilihat

KEMARAHAN

, Mz 37:8 Singkirkanlah k.

Ams 16:32 orang yang mengawal k.nya lebih baik

Kol 3:8 singkirkan k., kata hinaan

KEMARAU

, Yer 17:8 Pada musim k., dia tidak risau

KEMATIAN

, Rut 1:17 tidak biar k. pisah kita

Yes 25:8 lenyapkan k. selama-lamanya

Rm 5:12 k. tersebar kepada semua orang

Rm 6:23 Upah dosa ialah k.

1Ko 15:26 Musuh terakhir yang dilenyapkan ialah k.

1Te 4:13 orang yang tidur dalam k.

Ibr 2:9 Yesus rasai k. bagi setiap orang

Ibr 2:15 diperhamba kerana takut akan k.

Why 21:4 k. tidak akan ada lagi

KEMATIAN YANG KEDUA

, Why 2:11 tidak alami k.

Why 20:6 k. tidak ada kuasa atas mereka

Why 20:14 Tasik api melambangkan k.

KEMBALILAH

, Yl 2:12 k. dengan segenap hati

Mal 3:7 K. kepada Aku, maka Aku akan kembali

KEMENANGAN

, 1Sa 17:47 Hanya Yehuwa beri k.

2Ta 20:20 Percaya kepada nabi-Nya, raih k.

Rm 8:37 k. yang mutlak melalui dia

2Ko 2:14 pimpin kita dalam perarakan k.

KEMISKINAN

, Ams 30:8 Jangan beri aku k.

KEMULIAAN

, Rm 3:23 gagal mencerminkan k. Tuhan

Rm 8:18 k. yang akan disingkapkan

Why 4:11 Yehuwa layak menerima k.

KEMURTADAN

, 2Te 2:3 tidak datang sebelum k.

KENAJISAN

, Kol 3:5 sehubungan k., hawa nafsu

KEPALA

, Kej 3:15 Dia akan meremukkan k.mu

Da 2:32 K. patung diperbuat daripada emas

1Ko 11:3 lelaki ialah k. wanita

Ef 5:23 Kristus ialah k. sidang

Ef 5:23 suami ialah k. isteri

KEPATUHAN

, Rm 5:19 disebabkan k. satu orang

Flp 2:8 dia tunjukkan k. sampai mati

Ibr 5:8 pelajari k. melalui penderitaan

KEPENTINGAN

, Flp 2:4 Jaga k. orang, bukan k. diri

Flp 2:21 orang lain mencari k. sendiri

KEPERCAYAAN

, 2Ko 1:9 menaruh k. kepada Tuhan

KEPERIBADIAN

, Ef 4:24 kenakan k. baharu

Kol 3:9 Tanggalkan k. lama dengan amalannya

KEPERITAN

, Ayb 6:2 Andai k.ku dapat ditimbang

KEPERLUAN

, Rm 12:13 Kongsi milik menurut k.

1Ti 5:8 tidak sediakan k. rumah tangga

KERAJAAN

, Kel 19:6 menjadi sebuah k. imam

Da 2:44 Tuhan di syurga dirikan sebuah k.

Da 7:14 diberi kemuliaan dan sebuah k.

Da 7:18 umat suci dapat sebuah k.

Mt 4:8 Iblis tunjuk kepadanya semua k.

Mt 6:10 Datanglah K.-Mu. Semoga

Mt 6:33 sentiasa utamakan K. Tuhan

Mt 21:43 K. Tuhan diserahkan kepada bangsa

Mt 24:14 Berita baik K. akan disebarkan

Mt 25:34 warisi K. yang disediakan untukmu

Lu 12:32 Bapa beri kamu K.-Nya

Lu 22:29 perjanjian untuk sebuah k.

Yoh 18:36 K.ku bukan sebahagian daripada dunia

1Ko 15:24 menyerahkan K.nya kepada Tuhan

Ga 5:21 Orang yang mengamalkan perbuatan sebegitu tidak akan mewarisi K.

Kol 1:13 memindahkan kita ke dalam k. Anak-Nya

Why 11:15 K. Tuhan sedang memerintah dunia

KERAJINAN

, Ams 12:27 k., harta yang berharga

Ibr 6:11 menunjukkan k. yang sama

KERAS HATI

, Ibr 3:13 menjadi k. disebabkan dosa

KERAS KEPALA

, 2Pt 2:10 berani dan k.

KERENDAHAN HATI

, Ams 15:33 k. bawa kemuliaan

KERETA KUDA

, Hak 4:13 iaitu 900 k. yang dilengkapi dengan pedang besi

2Ra 6:17 k. berapi di sekeliling Elisa

KERJA

, Pkh 2:24 menikmati hasil k. keras

KERJA SUCI

, Kis 20:24 selesaikan k. yang aku terima

KERUB(-KERUB)

, Kej 3:24 k. di Taman Eden

Yeh 28:14 melantik engkau menjadi k.

KERUSI PENGADILAN

, Yoh 19:13 Pilatus duduk di k.

KESABARAN

, Ams 25:15 K. lembutkan hati orang

2Pt 3:15 k. Tuan, peluang untuk selamat

KESAKITAN

, Mz 41:3 memeliharanya sewaktu dia k.

Rm 8:22 semua ciptaan mengerang k.

KESAKSIAN

, Mt 24:14 Berita baik sebagai k.

Yoh 7:7 aku dibenci kerana berikan k.

Yoh 18:37 Aku beri k. tentang kebenaran

Kis 10:42 kami memberikan k. menyeluruh

Kis 28:23 k. menyeluruh tentang Kerajaan

KESALAHAN

, Mz 40:12 K.ku banyak dari rambut

Mz 130:3 jika Engkau hanya perhatikan k.

Yes 53:5 Dia diseksa kerana k. kami

Da 6:4 tidak dapat temui k. pada Daniel

KESATUAN

, Ef 4:13 sehingga mencapai k. dari segi

KESEDIAAN

, Ef 6:15 k. mengisytiharkan berita baik

KESEDIHAN

, Mz 90:10 hidup sarat dengan k.

KESEJAHTERAAN

, Mz 29:11 berkati dengan k.

Flp 4:7 k. Tuhan menjaga hati dan fikiran

KESELAMATAN

, Flp 3:1 tulis hal yang sama demi k.

KESEMPATAN

, Lu 4:13 Iblis menantikan k. lain

KESENGSARAAN

, Mt 24:21 berlakunya k. besar

Kis 14:22 alami k. untuk masuk Kerajaan Tuhan

Rm 5:3 k. menghasilkan ketabahan

Rm 12:12 Tabah hati semasa ditimpa k.

2Ko 1:8 K. begitu berat sehingga kami tidak

2Ko 4:17 K. yang kita hadapi hanya sementara

Why 7:14 selamat mengharungi k. besar

KESETIAAN

, Mz 25:21 Semoga k. melindungi aku

Kid 8:6 k. tidak kenal lelah seperti Kuburan

Mi 6:8 berlaku adil, mencintai k.

Hab 2:4 hidup kerana k.nya

1Ko 4:2 Sifat penting pengurus ialah k.

Why 2:10 Buktikan k. kamu sampai mati

KESILAPAN

, Ayb 6:24 tunjukkanlah k.ku

KESIMPULAN

, Pkh 12:13 inilah k.nya: Takut kepada Tuhan

KESOMBONGAN

, 1Sa 15:23 k. seperti ilmu sihir

Ams 8:13 Aku membenci k.

Ams 16:18 K. mengakibatkan kemusnahan

KESUDAHAN

, Mz 73:17 Baru aku faham k. mereka

KESUSAHAN

, 2Sa 22:7 berseru semasa k.

Mz 34:19 Orang benar alami banyak k.

Mz 46:1 bersedia menolong pada masa k.

1Ko 7:28 orang berkahwin, menghadapi k.

2Te 1:4 tabah dan beriman semasa k.

KESYUKURAN

, Kol 3:15 tunjukkanlah k. kamu

KETABAHAN

, Rm 5:3 kesengsaraan menghasilkan k.

Yak 1:4 Biarlah k. mencapai tujuannya

Yak 5:11 mendengar tentang k. Ayub

KETAKUTAN

, Lu 21:26 orang akan pengsan k.

KETAMAKAN

, Lu 12:15 hindarilah semua bentuk k.

Kol 3:5 k. merupakan penyembahan berhala

KETENTERAMAN

, Kis 9:31 sidang menikmati k.

KETIDAKADILAN

, 1Pt 2:19 senang hati jika alami k.

KETUA MALAIKAT

, 1Te 4:16 berseru dengan suara k.

Yud 9 k., Mikhael, bertikai dengan Iblis

KETURUNAN

, Kej 3:15 k.mu dan k.nya bermusuhan

Kej 22:17 Aku akan melipatgandakan k.mu

Yes 65:23 k. yang Aku, Yehuwa, berkati

Ga 3:16 kepada k.mu, iaitu Kristus

Ga 3:29 kamu k. Abraham, pewaris

KEUNTUNGAN

, Ams 15:27 k. secara tidak jujur

KEWAJIPAN

, Pkh 12:13 inilah k. setiap orang

Rm 1:14 mempunyai k. kepada orang

1Ko 7:3 Hendaklah suami penuhi k. isteri

1Ko 7:5 bersetuju mengetepikan k.

1Ko 7:5 Janganlah suami isteri abaikan k.

KEWARGANEGARAAN

, Flp 3:20 k. kita di syurga

KEYAKINAN

, Ams 3:26 Yehuwa jadi sumber k.mu

Kol 4:12 ada k. kukuh akan kehendak Tuhan

1Te 1:5 dengan kuasa suci dan k. teguh

KHABARKAN

, 2Ti 4:2 K. tanpa berlengah

KHEMAH

, Yos 18:1 Israel mendirikan k. pertemuan

Mz 15:1 siapa boleh menjadi tetamu di k.-Mu?

Yes 54:2 Rentangkanlah kain-kain pada k.mu

Kis 18:3 bekerja bersama membuat k.

2Ko 12:9 kuasa Kristus seperti k.

Why 21:3 K. Tuhan bersama manusia

KHEMAH SUCI

, Mz 78:60 Dia tinggalkan k. di Silo

Mz 84:1 Betapa indahnya k.-Mu yang agung!

KHIDMAT SUCI

, Rm 12:1 k. dengan daya pemikiran

KHUATIR

, Mt 6:34 jangan k. tentang hari esok

Mt 10:19 tidak k. apa yang hendak dikatakan

Lu 12:25 dapat panjangkan hayat jika k.?

2Ko 11:28 k. akan keadaan sidang

Flp 4:6 Jangan k. akan apa-apa pun

KILAT

, Mt 24:27 k. memancar dari timur ke barat

Lu 10:18 Syaitan jatuh dari langit seperti k.

KITAB(-KITAB)

, Kel 32:33 hapus nama dari k.-Ku

Yos 1:8 renungkan k. siang dan malam

Mal 3:16 k. peringatan ditulis

Why 20:12 di depan takhta, k. dibuka

Why 20:15 tidak tertulis dalam k. kehidupan

KONGSILAH

, Rm 12:13 K. milik menurut keperluan

KORAH

, Bil 26:11 anak K. tidak dibinasakan

Yud 11 ucap kata-kata menentang, seperti K.

KORBAN

, Im 7:37 k. bakar, k. bijirin, k. dosa

1Sa 15:22 mentaati lebih baik daripada k.

2Sa 24:24 k. yang beta dapat dengan percuma

Mz 40:6 Engkau tidak menginginkan k.

Mz 51:17 k. yang diterima ialah hati yang hancur

Ams 15:8 K. orang jahat dibenci Yehuwa

Yes 1:11 Aku bosan dengan k. bakar

Ho 6:6 lebih ingin kasih dan kesetiaan, bukan k.

Rm 3:25 k. agar berdamai dengan Tuhan

Rm 12:1 tubuh sebagai k. yang hidup dan suci

Ibr 13:15 persembahkan pujian sebagai k.

1Yo 2:2 Dia merupakan k. pendamaian

KORBAN HARIAN

, Da 11:31 dan merampas k.

Da 12:11 Sejak k. dirampas

KORBAN WAIN

, Flp 2:17 seperti k. yang dicurahkan

KORES

, Ez 6:3 K. kata, Hendaklah rumah itu dibina

Yes 45:1 Yehuwa telah melantik K.

KORNELIUS

, Kis 10:24 K. jemput sanak saudara

KOTA(-KOTA)

, Lu 4:43 khabarkan juga di k. lain

Ibr 11:10 k. yang mempunyai asas kukuh

KOTA(-KOTA) PERLINDUNGAN

, Bil 35:11 pilih beberapa kota sebagai k.

Yos 20:2 Pilihlah k.

KRISTIAN

, Kis 11:26 kali pertama disebut orang K.

KRISTUS

, Mt 16:16 Guru ialah K., Anak Tuhan

Lu 24:26 bukankah K. perlu menderita?

Yoh 17:3 Yesus K. yang Engkau utus

Kis 18:28 Ayat Suci buktikan Yesus ialah K.

1Ko 11:3 Tuhan ialah kepala K.

KRISTUS PALSU

, Mt 24:24 K. akan muncul

KUASA

, Ams 28:16 Pemimpin salahguna k.nya

Mt 28:18 diberi k. atas segala sesuatu

Mr 5:30 ada k. yang keluar daripadanya

Lu 4:6 Semua k. akan aku berikan kepadamu

Yoh 12:38 k. Yehuwa disingkapkan

2Ko 4:7 k. luar biasa berasal daripada Tuhan

2Ko 12:9 k.-Ku jadi nyata semasa engkau lemah

Flp 4:13 Dia memberikan k. kepadaku

KUASA SUCI

, Kel 8:19 K. Tuhan buat hal ini terjadi!

Bil 11:25 mengambil sebahagian daripada k.

1Sa 16:13 k. Yehuwa dicurahkan ke atas Daud

2Sa 23:2 K. Yehuwa berfirman menerusi aku

1Ta 28:12 pelan disingkapkan menerusi k.

Mz 51:11 jangan ambil k.-Mu daripadaku

Yes 61:1 K. Yehuwa ada padaku

Yl 2:28 curahkan k.-Ku atas orang

Za 4:6 bukan dengan kekuatan, tapi dengan k.-Ku

Mt 3:16 k. Tuhan turun seperti burung merpati

Mt 12:31 menghina k. Tuhan tidak akan diampuni

Lu 1:35 K. Tuhan akan menaungimu

Lu 3:22 k. Tuhan seperti burung merpati

Lu 11:13 Bapa beri k.-Nya kepada

Yoh 4:24 sembah-Nya dengan bimbingan k.

Yoh 14:26 k. mengajar dan mengingatkan

Yoh 16:13 k. yang singkapkan kebenaran tiba

Kis 1:8 dapat kekuatan apabila k. Tuhan datang

Kis 2:4 mereka dipenuhi dengan k. Tuhan

Kis 5:32 k. dikurniakan kepada yang patuh

Rm 8:14 yang dibimbing k. ialah anak Tuhan

Rm 8:16 K. dan hati beri kesaksian bersama

Rm 8:26 k. Tuhan merayu bagi pihak kita

Ga 5:16 berjalan menurut bimbingan k.

Ga 5:22 buah k. Tuhan ialah kasih

Ga 5:25 selaras dengan bimbingan k. Tuhan

Ga 6:8 tanam menurut bimbingan k. Tuhan

Ef 4:30 jangan menyedihkan k. Tuhan

KUAT(KAN)(LAH)

, Yes 35:3 K. tangan yang lemah

Rm 15:1 yang k. tanggung kelemahan

2Ko 12:10 apabila aku lemah, aku menjadi k.

KUBU

, Mz 18:2 Yehuwa ialah k.ku

Yes 25:4 Engkau menjadi k. orang lemah

KUBURAN

, Ayb 14:13 sembunyikan aku di dalam K.!

Pkh 9:10 di K., tidak ada pekerjaan

Ho 13:14 Aku selamatkan orang dari K.

Kis 2:31 tidak meninggalkan Kristus di K.

Why 1:18 kunci maut dan kunci K.

Why 20:13 Maut dan K. serahkan orang mati

KUDA

, Why 6:2 Penunggang k. putih pegang busur

Why 19:11 Ada seekor k. putih

KUK

, Mt 11:30 K. aku senang dipikul

2Ko 6:14 k. yang tidak seimbang

KUMPULAN AGAMA

, Kis 28:22 k. ini dicela

2Pt 2:1 perkenalkan k. yang membinasakan

KUMPULAN BESAR

, Why 7:9 k. manusia

KUNCI(-KUNCI)

, Mt 16:19 memberimu k. Kerajaan di syurga

Lu 11:52 ambil k. pintu pengetahuan

Why 1:18 k. maut dan k. Kuburan

KURNIA(AN)

, Rm 6:23 k. Tuhan ialah hidup kekal

Rm 12:6 kita diberikan k. yang berlainan

1Ko 7:7 k. masing-masing daripada Tuhan

Ef 4:8 k. berupa manusia

Ibr 6:4 merasai k. percuma dari syurga

Yak 1:17 Setiap k. yang baik dari syurga

KUSTA

, Im 13:45 dijangkiti k. berseru, Najis!

Bil 12:10 Miryam diserang penyakit k.

Lu 5:12 lelaki yang dijangkiti k.

KUTUKLAH

, Ayb 2:9 K. Tuhan, dan matilah!

L

LABU AIR

, Yun 4:10 [Yunus] kasihan terhadap l.

LADANG

, Mt 13:38 L. ialah dunia

Yoh 4:35 l. sudah menguning, siap dituai

1Ko 3:9 l. Tuhan yang sedang diusahakan

LADANG ANGGUR

, Yes 65:21 usahakan l.

Mt 20:1 mengupah orang bekerja di l.

Mt 21:28 Nak, pergilah bekerja di l.

LAGU

, Ne 12:46 nyanyi l. pujian dan kesyukuran

Mz 98:1 Nyanyi l. baharu kepada Yehuwa

Kis 16:25 Paulus dan Silas nyanyi l.

Kol 3:16 nyanyi l. rohani dengan rasa syukur

LAMA

, Yes 65:17 Perkara l. tidak terlintas

Lu 12:45 Masih l. lagi sebelum tuan balik

LAMBAT

, Hab 2:3 Biarpun masa itu l. datang

Yak 1:19 l. berkata-kata, l. naik marah

LANGIT

, Mz 8:3 aku lihat l. yang Engkau hasilkan

Mz 19:1 L. isytiharkan kemuliaan Tuhan!

2Pt 3:13 l. baharu dan bumi baharu

LANGKAH

, Yer 10:23 tidak dapat arahkan l.nya

Ga 6:1 ambil l. salah tanpa menyedarinya

LAPORAN

, Da 11:44 l. akan membuat dia gelisah

LARILAH

, 1Ko 9:24 l. agar menerima hadiah itu

LATIHAN

, 1Pt 5:10 Tuhan menyempurnakan l. kamu

LAUT

, Kel 14:21 dasar l. pun menjadi kering

Yes 57:20 orang jahat bagaikan l. yang bergelora

LAYAK

, Mt 10:11 carilah orang yang l.

Mt 10:37 tidak l. menjadi muridku

Lu 15:19 tidak l. lagi dipanggil anak ayah

Kis 5:41 sukacita kerana dianggap l. dihina

Kis 13:46 tidak l. untuk terima hidup kekal

2Te 1:5 dianggap l. mewarisi Kerajaan

2Ti 2:2 l. untuk mengajar orang lain

Ibr 11:38 Dunia bukan tempat yang l. untuk mereka

Why 4:11 Yehuwa, Engkau l. menerima

LAYU

, Yes 42:3 Rumput l. tidak diinjak-injaknya

LAZARUS

, Lu 16:20 pengemis yang bernama L.

Yoh 11:11 Kawan kita L. sudah tidur

Yoh 11:43 L., keluarlah!

LEBIH BAIK

, Flp 2:3 anggap orang lain l.

LEBIH BANYAK

, Ef 3:20 Tuhan melakukan jauh l.

LEBIH BESAR

, Yoh 14:12 melakukan hal-hal yang l.

Yoh 14:28 Bapa l. daripada aku

1Yo 3:20 Tuhan l. daripada hati kita

LELAH

, Ams 25:25 Bagaikan air sejuk bagi orang l.

Yes 40:29 Dia menguatkan orang yang l.

Yes 50:4 ucapkan kata sesuai kepada orang l.

LELAKI

, Im 20:13 seorang l. meniduri l. lain

Rm 1:27 nafsu berahi, l. dengan l.

1Ko 6:9 l. yang meniduri l.

LEMAH

, 1Sa 2:8 Dia mengangkat orang l. dari debu

Mz 31:10 Aku semakin l. kerana kesalahanku

Mz 40:17 aku l. dan ditindas

Mz 41:1 mengambil berat terhadap orang l.

Rm 14:1 Sambutlah orang yang l. imannya

1Ko 1:27 Tuhan memilih orang yang l.

2Ko 12:10 apabila aku l., aku kuat

1Te 5:14 sokong orang yang l.

1Pt 3:7 kaum wanita, bejana yang lebih l.

LEMAH LEMBUT

, 1Ko 4:13 menjawab dengan l.

1Te 2:7 l. sebagaimana ibu menyusui anak

1Pt 3:4 sikap tenang dan l.

LEMBU

, Kel 21:28 Jika l. jantan menanduk orang

Ul 25:4 Jangan tutup mulut l. semasa mengirik

Ams 7:22 bagai l. yang akan disembelih

Ho 14:2 pujian seperti persembahkan l. jantan

LEMBUT

, Ams 25:15 kata yang l. dapat menawan

LEPASKAN

, Mt 18:18 apa sahaja yang kamu l.

LETIH

, Yes 40:28 Dia tidak pernah l. atau lesu

Yes 40:28 Yehuwa tidak pernah l. atau lesu

LEWI

, Kel 32:26 orang L. berkumpul di sekelilingnya

Bil 3:12 orang L. menjadi milik-Ku

2Ta 35:3 orang L., iaitu guru-guru Israel

Mal 3:3 dia akan bersihkan orang L.

LICIK

, Ams 3:32 Yehuwa benci orang l.

Yer 17:9 Hati manusia nekad dan l.

LICIN

, Mz 73:18 letak di jalan yang l.

LIDAH

, Ams 18:21 L. bawa kematian atau kehidupan

Yak 1:26 mengekang l.nya dengan baik

Yak 3:8 tiada yang dapat menjinakkan l.

LIDIA

, Kis 16:14 L., penjual kain dan pakaian ungu

LOGIK

, Kis 9:22 buktikan secara l. bahawa Yesus

LOT

, Lu 17:32 Ingatlah akan isteri L.

2Pt 2:7 Dia menyelamatkan L. yang baik

LUAR BIASA

, Mz 139:14 aku diciptakan dengan l.

LUBANG

, Ams 26:27 gali l. akan jatuh ke dalam l.

Mt 15:14 kedua-dua akan jatuh ke dalam l.

LUCAH

, Ef 5:4 perkara bodoh, jenaka yang l.

Kol 3:8 singkirkan kata-kata l.

LUKAS

, Kol 4:14 L., doktor yang kita kasihi

LUMPUH

, Lu 5:24 orang l., Bangunlah!

M

MABUK

, Ams 23:21 orang m. akan jatuh miskin

1Ko 5:11 tidak bergaul dengan saudara yang m.

1Ko 6:10 orang m. tidak mewarisi Kerajaan Tuhan

Ef 5:18 jangan menjadi m.

MADU

, Kel 3:8 tanah melimpah dengan susu dan m.

Ams 25:27 makan terlalu banyak m. tidak baik

MAGOG

, Yeh 38:2 Gog dari tanah M.

MAHA TINGGI

, Mz 83:18 Yehuwa, Tuhan Yang M.

Da 4:17 Tuhan Yang M. ialah Pemerintah

MAHIR

, Ams 22:29 orang m. kerja untuk raja

MAHKAMAH

, Da 7:10 M. memulakan perbicaraan

Mr 13:9 Orang membawa kamu ke m.

1Ko 6:6 saudara membawa saudara ke m.

MAHKOTA

, Ams 12:4 Isteri cekap ibarat m. suami

Mt 27:29 membuat m. daripada duri

1Ko 9:25 mendapat m. yang dapat musnah

MAIN-MAIN

, Ams 26:19 Aku m. saja!

MAJLIS ORANG YAHUDI

, Kis 5:41 rasul tinggalkan M.

MAKAM PERINGATAN

, Yoh 5:28 semua dalam m.

MAKAN(AN)

, Mz 37:25 anak meminta-minta m.

Mz 145:15 beri m. pada waktunya

Da 1:5 diberi m. dan wain raja setiap hari

Mt 6:11 Beri kami m. untuk hari ini

Mt 24:45 beri m. pada masa yang sesuai

Yoh 4:34 M.ku ialah melakukan kehendak Dia

Yoh 6:27 Jangan bekerja untuk m. yang akan basi

Kis 14:17 beri hujan dan m. yang berlimpah

1Ko 5:11 jangan m. bersama orang sedemikian

1Ko 8:13 jika m. buat saudaraku tersandung

2Te 3:10 tidak mahu bekerja, tidak boleh m.

Ibr 5:14 orang matang makan m. keras

MAKEDONIA

, Kis 16:9 Datanglah ke M.

MAKMUR

, Ul 8:16 agar kamu hidup m. kemudian hari

MAKSUD

, Pkh 7:25 memahami m. di sebalik kejadian

MALAIKAT(-MALAIKAT)

, Kej 28:12 M. naik turun

2Ra 19:35 m. bunuh 185,000 orang

Ayb 4:18 mencari kesalahan para m.-Nya

Mz 34:7 M. Yehuwa melindungi orang yang takut

Da 3:28 Tuhan utus m.-Nya untuk menyelamatkan

Ho 12:4 Yakub bergelut dengan m.

Mt 13:41 Anak manusia utus para m.nya

Mt 22:30 menjadi seperti m. di syurga

Mt 24:31 m.nya kumpulkan umat terpilih

Kis 5:19 m. buka pintu penjara

Kis 12:11 mengutus m.-Nya untuk selamatkan aku

1Ko 4:9 pertunjukan disaksikan para m.

1Ko 6:3 kita akan menghakimi m.

Ibr 13:2 sambut m. tanpa menyedarinya

1Pt 1:12 M. pun ingin sekali memahami

Yud 6 m. tinggalkan tugas asal

Why 5:11 m. yang berpuluh-puluh ribu

MALAM

, Mz 19:2 M. demi m., cakerawala singkapkan pengetahuan Tuhan

Rm 13:12 M. sudah larut, fajar menyingsing

MALANG(LAH, NYA)

, Rm 7:24 m. aku ini

1Ko 9:16 m. aku jika tidak isytiharkan

Why 12:12 m. bumi dan laut

MALAS

, Ams 6:6 orang m. belajar daripada semut

Ams 10:26 orang m. seperti asap pada mata

Ams 19:15 orang m. akan kelaparan

Ams 19:24 Orang m. letak tangan dalam mangkuk

Ams 20:4 Orang m. tidak membajak

Mt 25:26 hamba yang jahat dan m.

Rm 12:11 Janganlah m., hendaklah rajin

MALTA

, Kis 28:1 dapat tahu pulau itu dipanggil M.

MALU

, Ez 9:6 aku m. di hadapan Tuhan

Ez 9:6 m. angkat kepala di hadapan-Mu

Mr 8:38 berasa m. untuk menjadi muridku

Rm 1:16 tidak m. mengisytiharkan berita baik

2Ti 1:8 jangan m. memberikan kesaksian

2Ti 2:15 pekerja tidak m. dengan kerjanya

Ibr 11:16 Tuhan tidak m. disebut Tuhan mereka

1Pt 4:16 menderita sebagai Kristian, tidak m.

MANASYE

, 2Ta 33:13 M. sedar bahawa Yehuwa

MANDI

, 2Ra 5:10 m. tujuh kali di Sungai Yordan

MANDUL

, Kel 23:26 Wanita tidak akan m.

Ul 7:14 Tiada seorang yang akan m.

Yes 54:1 Bergembiralah, hai wanita m.!

MANIS

, Rm 16:18 menipu dengan kata-kata m.

MANNA

, Kel 16:31 namakan makanan itu m.

Yos 5:12 tidak diberi m. lagi

MANUSIA FANA

, Mz 8:4 Siapakah m.?

MARAH

, Ams 14:17 Orang lekas m. bodoh

1Ko 13:5 tidak cepat naik m.

Ef 4:26 Jangan m. sampai matahari terbenam

Ef 6:4 jangan buat anak-anak kamu m.

MARIA 1.

, Mr 6:3 tukang kayu, anak M.

MARIA 2.

, Lu 10:39 M. terus mendengar

Lu 10:42 M. memilih perkara yang terbaik

Yoh 12:3 M. ambil minyak wangi mahal

MARIA 3.

, Mt 27:56 M. Magdalena dan

Lu 8:2 M. Magdalena bebas dari tujuh roh jahat

MARIA 4.

, Mt 27:56 M., iaitu ibu kepada Yakobus

MARIA 5.

, Kis 12:12 rumah M., ibu kepada Markus

MARILAH

, Yes 55:1 m. dan minumlah air!

Why 22:17 sesiapa yang dengar berkata, M.!

MARKUS

, Kol 4:10 M., sepupu Barnabas

MARTA

, Lu 10:41 M., kamu khuatir

MASA

, Ef 5:16 Gunakan m. sebaik-baiknya

MASA DEPAN

, Ams 24:20 yang jahat tiada m.

MASA LAMPAU

, Ibr 10:32 Jangan lupa keadaan m.

MASA YANG DITENTUKAN

, Hab 2:3 pada m.

MATA

, Mz 115:5 ada m., tidak dapat lihat

Mt 5:38 M. ganti m. dan gigi ganti gigi

Mt 6:22 jika m.mu tertumpu, seluruh tubuh terang

1Ko 2:9 M. belum lihat, telinga belum dengar

1Ko 12:21 M. kata tidak perlukan tangan

1Ko 15:52 diubah dalam sekelip m.

1Pt 3:12 M. Yehuwa melihat orang yang benar

MATAHARI

, Yos 10:12 m., berhentilah di atas Gibeon

Mt 24:29 selepas kesengsaraan, m. akan gelap

Kis 2:20 M. akan menjadi gelap

MATANG

, 1Ko 14:20 berfikir seperti orang yang m.

Ga 6:1 kamu yang m. secara rohani

Ef 4:13 menjadi orang yang m.

Ibr 5:14 m., daya penilaian terlatih

Ibr 6:1 berusaha menjadi m.

MATI

, Kej 3:4 Kamu pasti tidak akan m.

Ayb 14:14 manusia m., dapat hidup semula?

Mz 89:48 Siapa yang tidak akan m.?

Pkh 9:5 orang m. tidak tahu apa-apa pun

Yeh 18:32 tidak suka lihat sesiapa pun m.

Mt 25:46 akan m. selama-lamanya

Lu 15:24 anakku m. tetapi hidup semula

Lu 20:38 bukan Tuhan orang m.

Yoh 8:51 patuhi ajaranku, pasti tidak m.

Yoh 11:25 akan hidup semula meskipun m.

Yoh 11:26 beriman kepada aku, tidak akan m.

Rm 14:8 hidup atau m., kita milik Yehuwa

2Ko 5:15 hidup untuk dia yang m. bagi mereka

Ef 2:1 m. kerana dosa, Tuhan hidupkan

Why 14:13 berbahagia pengikut Tuan yang m.

MATIKANLAH

, Kol 3:5 m. keinginan anggota tubuh

MAUT

, Ho 13:14 Hai M., di manakah sengatmu?

MAZBAH

, Kej 8:20 Nuh dirikan sebuah m.

Kel 27:1 Buat m. daripada kayu akasia

Mt 5:24 tinggalkan pemberian di hadapan m.

Kis 17:23 m. Tuhan yang Tidak Dikenali

MEJA

, Da 11:27 duduk di m. yang sama dan menipu satu sama lain

1Ko 10:21 makan di m. Yehuwa

MELAHIRKAN

, Yes 66:7 Sebelum sakit, sudah m.

MELAKUKAN

, Yak 1:22 m., jangan dengar saja

MELAPORKAN

, Im 5:1 orang berdosa, enggan m.

Bil 14:36 m. hal buruk tentang negeri itu

MELARANG

, Kis 5:28 Dengan tegas kami m. kamu

MELAWAN

, Za 14:13 m. dan serang satu sama lain

Mt 10:35 datang untuk menyebabkan anak m.

Kis 5:39 Jangan-jangan kamu m. Tuhan pula

Rm 8:31 siapa yang dapat m. kita?

MELAYANI

, Da 7:10 Beribu-ribu malaikat m.-Nya

Mt 20:28 Anak Manusia datang untuk m.

Mr 10:43 ingin jadi besar, mesti m.

MELEBIHI

, 1Ko 4:6 Jangan m. apa yang tertulis

MELEGAKAN

, Ayb 2:11 dapat m. Ayub

Ayb 16:2 sepatutnya m. hatiku, tapi menyeksaku

Mz 94:19 dilanda kekhuatiran, Engkau m. jiwaku

Yes 49:13 Yehuwa telah m. hati umat-Nya

Yes 61:2 m. hati orang yang berdukacita

Rm 15:4 Ayat-Ayat Suci m. hati

2Ko 1:3 Tuhan yang m. hati

2Ko 1:4 supaya kita m. hati orang lain

1Te 2:11 sentiasa menggesa kamu, m. hati kamu

MELENGKAPI

, Ibr 13:21 m. kamu dengan

MELIHAT

, Yoh 1:18 Tiada yang pernah m. Tuhan

Yoh 14:9 yang sudah m. aku sudah m. Bapa

MELIMPAH

, Mz 72:16 Bumi m. dengan biji-bijian

Lu 6:45 Apa yang m. dalam hati, diucapkan mulut

MELINDUNGI

, Pkh 7:12 Kebijaksanaan m. orang

MELKISEDEK

, Kej 14:18 Raja M. dari Salem, imam

Mz 110:4 M. imam untuk selama-lamanya

MELUDAHI

, Mt 26:67 m. mukanya

MELUKAI

, Im 21:5 tidak boleh m. tubuhnya

MELUPAKAN

, Mz 119:141 aku tidak m. perintah-Mu

Yes 49:15 Mungkinkah ibu m. anak?

Flp 3:13 M. perkara yang di belakang

Ibr 6:10 Tuhan bukan tidak adil, Dia tidak m.

MEMAHAMI

, Ne 8:8 menjelaskan supaya rakyat m.

Mz 119:27 Tolong aku untuk m. perintah-Mu

1Pt 1:12 Malaikat pun ingin m. perkara itu

MEMALUKAN

, 1Ko 4:14 bukan untuk m. kamu

Ef 5:4 jangan sebut tentang kelakuan yang m.

MEMANTAPKAN

, Kol 2:7 Hendaklah m. iman kamu

MEMATUHI

, Yoh 14:15 mengasihi aku, m. perintahku

Rm 6:17 dengan rela hati m. Tuhan

MEMBACA

, Ul 17:19 m. kitab itu sepanjang hayatnya

Mz 1:2 m. serta merenungkan hukum itu

MEMBALAS

, Mz 116:12 Apa dapat kuberi untuk m. kebaikan-Nya terhadapku?

Rm 12:19 Akulah yang akan m. kejahatan

MEMBALAS DENDAM

, Ams 20:22 Jangan m.!

Rm 12:19 janganlah m.

MEMBANDINGKAN

, Ga 6:4 bukannya m. diri

MEMBANGGA-BANGGAKAN

, 2Te 1:4 kami m. kamu

MEMBANGKITKAN

, Yoh 6:39 m. mereka semua

Kis 2:24 Tuhan m. daripada kematian

Kis 24:15 m. orang baik dan orang tidak baik

MEMBANGUNKAN

, Yoh 11:11 aku pergi untuk m. dia

MEMBANTUTKAN

, Mr 4:19 m. firman itu

MEMBAPTIS

, Mt 3:13 Yesus meminta Yohanes m.nya

MEMBASUH

, Yoh 13:5 mula m. kaki murid-murid

MEMBATALKAN

, Yes 14:27 m. keputusan-Nya?

MEMBAYAR

, Mz 37:21 Orang jahat pinjam, tidak m.

MEMBEBANI

, Why 2:24 tidak m. kamu dengan hal lain

MEMBEBANKAN

, 1Yo 5:3 Perintah-Nya tidak m.

MEMBEBASKAN

, Yoh 8:32 kebenaran akan m. kamu

MEMBELA DIRI

, 1Pt 3:15 sentiasa bersedia untuk m.

MEMBELI

, Yes 55:2 Mengapa kamu m. sesuatu yang tidak mengenyangkan?

MEMBENCI

, Mz 45:7 Tuanku m. kejahatan

Ams 8:13 Takut akan Yehuwa, m. apa yang jahat

Lu 6:27 baik terhadap orang yang m. kamu

Yoh 7:7 dunia m. aku kerana memberi kesaksian

Yoh 15:25 Mereka m. aku tanpa sebab

Ef 5:29 Tidak pernah m. tubuh sendiri

1Yo 3:15 m. saudaranya merupakan pembunuh

MEMBERI

, Kis 20:35 Lebih berbahagia m.

2Ko 8:12 m. berdasarkan apa yang dimiliki

MEMBERIKAN PERHATIAN

, 1Ti 4:16 m. kepada dirimu sendiri dan ajaranmu

MEMBERKATI

, Kej 1:28 Tuhan m. mereka

Kej 32:26 tidak lepaskanmu, selagi tidak m.ku

Bil 6:24 Semoga Yehuwa m. kamu

Rm 12:14 m. orang yang menganiaya

MEMBERSIHKAN

, Da 12:10 Banyak orang akan m. diri

MEMBETULKAN

, 2Ko 13:11 bersukacita, m. fikiran

Ga 6:1 m.nya dengan lemah lembut

Ef 4:12 m. haluan umat suci

MEMBEZAKAN

, Im 11:47 m. binatang haram dari

Ibr 5:14 terlatih m. betul daripada salah

MEMBIARKAN

, Yoh 8:29 tidak m. aku sendirian

MEMBIMBING

, Mz 48:14 Tuhan m. kami senantiasa

MEMBINA

, Yes 65:21 m. rumah dan mendiaminya

Lu 17:28 bercucuk tanam, m. rumah

1Ko 3:10 setiap orang perhatikan cara m.

MEMBOROSKAN

, Lu 15:13 m. harta miliknya

MEMBOTAKKAN

, Im 21:5 tidak boleh m. kepala

MEMBUKTIKAN

, Kis 17:3 mengutip ayat untuk m.

MEMBUNUH

, Kel 20:13 Jangan m.

Bil 35:6 kota perlindungan bagi orang yang m.

Yoh 16:2 m., sangka khidmat suci

MEMBURU

, Im 17:13 m., mesti curahkan darah

MEMBUTAKAN

, Kej 19:11 m. semua lelaki

MEMENTINGKAN DIRI

, 1Ko 13:5 kasih tidak m.

MEMERIKSA

, Ams 21:2 Yehuwa m. niat hati

Ams 25:2 raja dimuliakan kerana m. perkara

Ga 6:4 setiap orang m. perbuatan sendiri

MEMERINTAH

, Ams 29:2 rintih, orang jahat m.

Da 4:34 Dia m. buat selama-lamanya

Rm 6:12 jangan biar dosa m. kamu

Why 11:15 Dia m. sebagai raja selamanya

MEMERLUKAN

, Mt 6:32 Bapa tahu kamu m.

MEMETERAI

, 2Ko 1:22 m. kita dan beri kuasa suci

Ef 1:13 Tuhan m. kamu selepas kamu percaya

MEMILIH

, Ul 30:19 Kamu harus m. kehidupan

Kis 9:15 aku m. lelaki ini untuk beritakan

MEMIMPIN

, Yoh 6:44 kecuali Bapa m.nya kepadaku

Rm 12:8 harus m. dengan tekun

MEMINJAM

, Mz 37:21 Orang jahat m. dan tidak bayar

Ams 22:7 orang yang m. menjadi hamba

MEMINTA

, Mt 6:8 tahu keperluan sebelum kamu m.

Mt 7:7 Terus m., akan menerimanya

MEMISAHKAN

, Mt 25:32 dia akan m. orang jadi dua

Rm 8:39 tidak dapat m. daripada kasih Tuhan

MEMOHON

, Ibr 5:7 Kristus m. dan merayu Tuhan

1Yo 5:14 m. selaras dengan kehendak-Nya

MEMPERCAYAKAN

, 1Pt 2:23 dia m. diri kepada Dia

1Pt 4:19 m. diri kepada Pencipta

MEMPERDAGANGKAN

, 2Ko 2:17 tidak m. firman

MEMPERDAYA

, Im 19:13 Jangan m. orang lain

Yer 20:7 Yehuwa, Engkau telah m. aku

MEMPERHATIKAN

, 1Ko 12:25 anggota saling m.

MEMPEROLOK-OLOKKAN

, 2Pt 3:3 yang suka m.

MEMPERTAHANKAN

, Flp 1:7 m. berita baik

MEMUAKKAN

, Bil 21:5 makanan yang m.

MEMUJI

, Mz 147:1 Memang patut kita m.-Nya!

Ams 27:2 Biarlah orang lain yang m.mu

1Ko 11:2 m. kamu kerana ingat akan aku

MEMUKULI

, 1Ko 9:27 m. tubuhku dan mengawalnya

MEMULIAKAN

, 1Ko 10:31 buat semua untuk m. Tuhan

MEMULIHKAN

, Yes 57:15 m. semangat orang

MEMURNIKAN

, Za 13:9 Aku m. mereka

Mal 3:3 seperti orang membersihkan dan m. perak

MEMUTARBELITKAN

, 2Ko 4:2 tidak m. firman Tuhan

MENABUR

, Mz 126:5 m. benih sambil

MENAHAN

, Mz 84:11 Yehuwa tidak m. apa yang baik

MENAHAN DIRI

, Ams 3:27 janganlah m. jika kamu berupaya membantu

2Ti 2:24 m. semasa diperlakukan dengan buruk

MENAJISKAN

, 2Ko 7:1 suci diri dari perkara m.

MENAKLUKI

, Yoh 16:33 Aku sudah m. dunia

Why 6:2 m. musuh dan kalahkan mereka

MENAMPAR

, Yoh 19:3 m. mukanya berulang kali

MENANAM

, 1Ko 3:6 Aku m., Apolos menyiram

MENANG

, Why 2:7 m. dalam pertempuran

MENANGGUNG

, Rm 15:1 yang kuat m. kelemahan

MENANGIS

, Pkh 4:1 yang ditindas m., tidak dilegakan

Ho 12:4 Dia m. untuk meminta berkat

Mt 26:75 Dia keluar dan m. tersedu-sedu

Lu 6:21 Berbahagialah kamu yang m.

Rm 12:15 m. bersama orang yang m.

MENANTIKAN

, Mi 7:7 aku akan m. Tuhan

Hab 2:3 terus m.nya dengan bersungguh-sungguh

Lu 3:15 orang m. Kristus, tertanya-tanya

MENANTI-NANTIKAN

, Rm 8:25 terus m. dengan tabah

MENARA

, Kej 11:4 bina m. yang mencapai langit

Ams 18:10 Nama Yehuwa m. yang kukuh

Lu 13:4 m. Siloam runtuh, 18 orang mati

MENARA PENGAWAL

, Yes 21:8 aku berdiri di m.

MENARI

, Hak 11:34 anak Yefta keluar sambil m.

MENAWAN

, 2Ko 10:5 m. setiap fikiran

MENCABAR

, 1Sa 17:26 m. barisan tentera Tuhan

MENCAMPURI URUSAN

, Kis 5:38 Jangan m. mereka

1Te 4:11 hidup tanpa m. orang lain

1Pt 4:15 jangan m. orang

MENCARI

, Yeh 34:11 Aku sendiri akan m. biri-biri-Ku

Lu 15:8 sapu rumah dan m. wang perak

Yoh 4:23 Bapa sedang m. orang sedemikian

Kis 17:27 m. Tuhan dengan bersungguh-sungguh

Kol 3:1 m. perkara-perkara di syurga

MENCELA

, Ams 27:11 menjawab dia yang m. aku

MENCERAIKAN

, Mt 19:9 m. isteri padahal isteri tidak

Mr 10:11 m. isterinya lalu kahwin lain

MENCIPTAKAN

, Kej 1:1 Pada mulanya, Tuhan m.

Yes 45:18 Dia m. bumi bukannya tanpa tujuan

MENCURI

, Kel 20:15 Jangan m.

Ams 6:30 Jika seseorang m. kerana lapar

Ams 30:9 m. lalu mengaibkan nama Tuhanku

1Ko 6:10 yang m. tidak warisi Kerajaan Tuhan

Ef 4:28 yang m. harus berhenti m.

MENDAKWA

, 1Ko 6:7 m. satu sama lain

MENDEKATI

, Mz 73:28 sungguh baik untuk m. Tuhan

MENDENGAR

, Ams 1:5 Orang yang bijak suka m.

Yeh 2:7 m. atau tidak, sampaikan firman-Ku

Lu 10:16 Sesiapa m. kamu, m. aku juga

Kis 4:19 m. cakap tuan, bukannya Tuhan

Yak 1:19 cepat m., lambat berkata-kata

MENDERITA

, Ayb 36:15 selamatkan orang yang m.

Mz 119:50 legakan aku ketika aku m.

Yes 38:14 Ya Yehuwa, aku sangat m.

Rm 8:17 waris harus m. seperti Kristus

1Ko 12:26 satu anggota m., semua anggota turut menderita bersamanya

Flp 1:29 penghormatan untuk m. deminya

1Pt 3:14 m. kerana lakukan apa yang benar

MENDIRIKAN

, Mz 127:1 Jika bukan Yehuwa yang m.

MENDISIPLINKAN

, Ams 13:24 Siapa tidak m.

Ams 23:13 Jangan teragak-agak m. anak

Yer 30:11 m. engkau dengan saksama

Why 3:19 Aku m. orang yang aku kasihi

MENDUKAKAN

, Mz 78:41 mereka m. hati Tuhan

MENDUKUNG

, Yes 40:11 Dia m. anak bebiri

MENEBUS

, Mz 49:7 Tiada yang dapat m. saudaranya

MENEGUHKAN

, Yes 41:10 Aku akan m.mu

1Ko 1:8 Dia akan m. kamu

MENEGUR

, Mz 141:5 orang baik m.ku

1Ti 5:1 Jangan m. lelaki tua dengan kasar

MENEGUR AJAR

, Ul 8:5 seperti bapa m. anak

MENENTANG

, Kis 17:7 m. perintah Kaisar

1Ko 16:9 ada banyak orang yang m. aku

Flp 1:28 tidak gentar akan orang yang m.

MENENTUKAN

, Yer 10:23 tidak berkuasa m. jalan

MENERIMA

, Ayb 2:10 hanya m. perkara baik

MENGABDIKAN DIRI

, 1Ti 4:7 latih diri untuk m.

2Ti 3:12 m. kepada Tuhan akan dianiaya

MENGAHWINI

, Kej 27:46 Jika Yakub m. gadis di

1Ko 9:5 berhak m. saudari seiman

MENGAJAR(KAN)

, Hak 13:8 Manoah m. anak

Ez 7:10 Ezra persiapkan hati untuk m. peraturan

Mz 32:8 m.mu jalan yang harus ditempuh

Yes 48:17 m. apa yang bermanfaat bagi kamu

Yes 50:4 m. apa yang harus aku katakan

Yes 54:13 Yehuwa akan m. anak-anakmu

Yer 31:34 Tiada yang akan m. jirannya

Mt 7:28 kagum dengan cara dia m.

Mt 7:29 m. sebagai orang yang berwibawa

Mt 15:9 mereka m. perintah manusia

Rm 2:21 m. orang tetapi tidak m. diri sendiri

Rm 15:4 ditulis untuk m. kita

1Ti 2:12 tidak izinkan wanita m.

MENGAKUI

, Mz 32:5 m. dosaku kepada Yehuwa

Ams 28:13 m. dosanya dapat belas kasihan

Yak 5:16 saling m. kesalahan

1Yo 1:9 Jika m. dosa, Tuhan ampunkan

MENGALAHKAN

, Yer 1:19 mereka tidak akan m.mu

MENGAMALKAN

, Rm 7:15 Aku tidak m. perkara

MENGAMANAHKAN

, Lu 16:11 m. kekayaan sejati

MENGAMBIL BERAT

, Mz 41:1 m. akan yang lemah

1Pt 5:7 Dia m. tentang kamu

MENGAMBIL PIMPINAN

, 1Te 5:12 hormat yang m.

Ibr 13:7, 17 mereka yang m.

MENGAMPU

, Ams 29:5 m. orang, pasang jerat

Yud 16 m. demi kepentingan sendiri

MENGAMPUNI

, Ne 9:17 Tuhan yang sedia m.

Yes 55:7 Dia m. mereka dengan rela hati

Mt 18:21 berapa kalikah aku harus m.nya?

Kol 3:13 Seperti Yehuwa m. dengan rela

MENGAMPUNKAN

, Mz 103:3 Dia m. kesalahan

Ams 17:9 m. kesalahan menunjukkan kasih

Mt 6:14 Jika kamu m. kesalahan

MENGANCAM

, Kis 4:17 m. agar tidak bercakap

Ef 6:9 tuan, jangan m. hamba

1Pt 2:23 Semasa menderita, tidak m.

MENGANGGAP DIRI

, Rm 12:3 tidak m. lebih daripada

MENGANIAYA

, Yoh 15:20 m. aku, akan m. kamu

Kis 22:4 Aku m. pengikut Haluan Tuan

Rm 12:14 berkati orang yang m. kamu

1Ko 4:12 orang m., tanggung dengan sabar

MENGANTUK

, Ams 23:21 rasa m. buat orang

MENGASIHI

, Im 19:18 m. orang seperti m. diri

Ul 6:5 m. Yehuwa dengan segenap hati

Mt 10:37 Sesiapa lebih m.

Mt 22:37 mesti m. Yehuwa dengan segenap

Lu 10:36 siapa m. lelaki dirompak itu?

Yoh 3:16 Tuhan begitu m. dunia ini

Yoh 12:25 m. nyawa akan kehilangan nyawa

Yoh 13:1 m. muridnya sampai akhir

Yoh 13:34 Kamu harus saling m.

Yoh 14:15 m. aku, mematuhi perintahku

Yoh 21:17 Simon, adakah kamu m. aku?

Rm 12:10 kamu juga harus saling m.

Rm 13:8 Jangan berhutang, harus saling m.

Rm 13:10 m. orang lain, mematuhi hukum

2Ko 2:8 meyakinkan dia bahawa kamu m. dia

Ga 2:20 Anak Tuhan m. aku, serahkan dirinya

Kol 3:19 Hai suami, teruslah m. isteri

1Yo 2:15 Janganlah m. dunia ini

1Yo 4:10 bukan kita m. Tuhan, Dia m. kita

1Yo 4:20 tidak m. saudara, tidak m. Tuhan

1Yo 5:3 M. Tuhan, mematuhi perintah-Nya

MENGASINGKAN

, Ams 18:1 Orang yang m. diri

MENGATAKAN

, Mz 34:13 tidak m. apa yang jahat

MENGAWAL

, Ams 10:19 yang m. bibirnya, bijak

Ams 16:32 orang yang m. kemarahannya

1Ko 7:5 kamu tidak dapat m. diri

1Te 4:4 tahu bagaimana m. tubuh sendiri

MENGAWASI

, 2Ta 16:9 Yehuwa sentiasa m. bumi

Kol 3:22 Jangan hanya semasa mereka m. kamu

MENGECEWAKAN

, Rm 5:5 Harapan ini tidak m.

MENGEJUTKAN

, Yoh 6:60 Kata-katanya sungguh m.

MENGELUH

, Yes 35:10 tidak akan bersedih atau m.

Yeh 9:4 bubuh tanda pada dahi orang yang m.

MENGENAL

, Yes 5:13 tidak m. Tuhan, dibuang negeri

Yer 31:34 mereka semua akan m. Yehuwa

Ho 4:6 lenyap kerana enggan m. Aku

Rm 10:14 Bagaimana m.-Nya jika tiada orang

MENGENAL PASTI

, Flp 1:10 m. perkara-perkara yang lebih penting

MENGENANG

, Lu 22:19 lakukan hal ini untuk m. aku

MENGEPUNG

, Lu 19:43 m. dan mengasak kamu

MENGERANG

, Rm 8:22 semua ciptaan m.

MENGETAHUI

, Pkh 7:14 tidak m. apa akan berlaku

MENGETUK

, Mt 7:7 teruslah m., pintu akan dibuka

MENGGALAKKAN

, Kis 15:32 ucap kata yang m.

Rm 1:12 kamu m. aku, aku m. kamu

Kol 3:16 Terus m. satu sama lain

Ibr 10:25 m. satu sama lain, lebih-lebih lagi

MENGGELETEK

, 2Ti 4:3 m. telinga mereka

MENGGEMBALA

, Kis 20:28 penyelia m. sidang

1Pt 5:2 m. kawanan Tuhan di bawah jagaanmu

MENGGEMBIRAKAN

, Mz 137:6 segala yang m. aku

MENGGODA

, Ams 7:21 m. dengan kata memikat

MENGGONCANGKAN

, Hag 2:7 m. semua bangsa

MENGGUNAKAN

, 1Ko 7:31 orang yang m. dunia ini

MENGHAKIMI

, Yes 26:9 Apabila Engkau m. bumi

Lu 6:37 Jangan lagi m. supaya tidak dihakimi

Lu 22:30 duduk untuk m. 12 suku Israel

Yoh 5:22 Bapa beri Anak kuasa untuk m.

Kis 17:31 tetapkan hari untuk m. seluruh dunia

Rm 14:4 Siapa kamu sehingga m. hamba orang?

1Ko 6:2 umat suci Tuhan akan m. dunia?

Yak 4:12 siapa kamu sehingga m. orang lain?

MENGHALANG

, Ayb 42:2 Tiada apa dapat m.

1Te 2:16 m. kami menyebarkan berita baik

2Te 2:6 sesuatu yang m. orang jahat

MENGHAPUSKAN

, Mt 5:17 bukan untuk m. Hukum

MENGHARGAI

, Flp 2:29 sentiasa m. orang seperti dia

MENGHIAS(I)

, Tit 2:10 m. ajaran Tuhan

1Pt 3:3 m. diri dengan apa yang dapat dilihat

MENGHINA

, 2Sa 12:14 tuanku telah m. Yehuwa

Mt 5:11 Berbahagialah apabila orang m.

Mr 3:29 m. kuasa suci Tuhan

2Pt 2:10 m. orang yang dimuliakan Tuhan

MENGHITUNG

, Mz 90:12 Ajar kami cara m. hari

MENGHORMATI

, Ef 5:33 isteri harus m. suami

MENGIKAT

, Kej 22:9 Abraham m. Ishak

MENGIKUT(I)

, Mt 4:20 meninggalkan jala lalu m.nya

Yoh 10:27 Biri-biriku mendengar dan m. aku

Why 14:4 m. Anak Bebiri ke mana sahaja

MENGINGAT(KAN)

, Ayb 14:13 m. aku kembali

Mz 8:4 Engkau m. manusia fana

2Pt 1:12 aku ingin m. kamu tentang

MENGINGINI

, Kel 20:17 Jangan m. isteri orang

MENGINJAK-INJAK

, Ibr 10:29 orang m. Anak Tuhan

MENGIRA

, Lu 14:28 duduk dan m. perbelanjaannya

MENGISYTIHARKAN

, Rm 10:10 m. penyelamatan

Ibr 10:23 m. harapan tanpa goyah

MENGKAJI

, Kis 17:11 m. Ayat Suci dengan teliti

MENGKHIANATI

, Mal 2:15 Janganlah m. isteri kamu

Mt 26:21 ada antara kamu akan m. aku

MENGONGKONG

, 1Ko 7:35 bukannya untuk m.

MENGUASAI

, Kej 1:28 m. semua makhluk hidup

Kej 3:16 suamimu akan m.mu

Mz 119:133 Jangan biarkan kejahatan m. aku

Pkh 8:9 manusia m. manusia hingga menderita

MENGUATKAN

, Yes 40:29 Dia m. orang yang lelah

Kis 14:22 Mereka m. hati murid-murid

Rm 14:19 berusaha m. satu sama lain

1Ko 8:1 kasih m. seseorang

1Ko 10:23 bukan segala-galanya m. orang

Flp 2:13 Tuhan m. kamu, beri keinginan

MENGUCAPKAN

, Lu 6:45 m. kata-kata yang baik

MENGUJI

, Ul 13:3 Yehuwa sedang m. kamu

Kis 5:9 Mengapa m. kuasa suci Yehuwa?

1Ko 10:9 Jangan kita m. Yehuwa

2Ko 13:5 Teruslah m. diri sendiri

MENGUKUHKAN

, 1Pt 5:10 Tuhan akan m. kamu

MENGUMPAT

, Ams 20:19 orang yang suka m.

1Ti 5:13 m., campur tangan dalam urusan

MENGUMUMKAN

, 1Ko 11:26 m. kematian Tuan

MENGUNGKIT

, Ams 17:9 asyik m. kesalahan

MENGURAPI

, Yes 61:1 Yehuwa m. aku

MENGUTUK

, Bil 23:8 m. orang yang

Ayb 2:5 m. Engkau secara terang-terang

Rm 12:14 Teruslah memberkati, jangan m.

MENIKMATI

, Pkh 2:24 m. hasil kerja kerasnya

MENILAI

, 2Ko 10:7 m. menurut yang dilihat dari luar

MENINGGAL

, 1Te 4:16 yang m. akan bangkit

MENINGGALKAN

, Ul 31:8 tidak sekali-kali m. kamu

1Sa 12:22 Yehuwa tidak akan m. umat-Nya

Mz 27:10 ibu bapa kandungku m. aku

Mz 37:28 Yehuwa tidak m. umat-Nya yang setia

Yes 1:28 orang yang m. Yehuwa dibinasakan

Mt 19:29 Sesiapa m. rumah atau tanah

1Ko 7:15 memilih untuk m. pasangan

Ibr 13:5 tidak akan m. atau mengabaikan

MENIPU DIRI

, Ga 6:7 Jangan m. sendiri

MENJADI

, Kel 3:14 M. Apa Pun Yang Aku Inginkan

MENJAGA

, Bil 18:20 Aku m. keperluanmu

Na 1:7 m. orang yang berlindung pada-Nya

Yoh 17:12 aku m. mereka demi nama-Mu

MENJALA

, Lu 5:10 sekarang kamu akan m. orang

MENJAWAB

, Ams 15:28 fikir sebelum m.

Ams 18:13 yang m. sebelum mendengar

Yes 65:24 Sebelum berseru, Aku m.

Kol 4:6 tahu cara m. setiap orang

MENJELASKAN

, Ne 8:8 m.nya supaya faham

Kis 17:3 m. dan mengutip ayat-ayat

MENOLAK

, Yer 8:9 m. firman Yehuwa

1Te 4:8 bukan m. manusia, tetapi m. Tuhan

MENOLONG

, Mz 46:1 sedia m. kita pada masa susah

MENTAATI

, Kel 24:7 rela m. segala perintah

1Sa 15:22 m. Yehuwa lebih baik daripada korban

Mz 51:12 bangkitkanlah keinginan untuk m.-Mu

Mt 28:20 Ajarlah mereka m. segala perintah

MENTERJEMAH

, 1Ko 12:30 Adakah semua dapat m.?

MENTERTAWAKAN

, Mz 2:4 Dia yang bertakhta di syurga m. mereka

Lu 22:63 mula m.nya dan memukulnya

MENUAI

, Pkh 11:4 Perhatikan awan, tidak m.

Ho 8:7 menabur angin, m. ribut

Ga 6:7 m. apa yang ditanam

Ga 6:9 m. hasilnya, jika tidak putus asa

MENUDUH

, Why 12:10 dia yang m., dibuang

MENUNJUKKAN

, Yoh 5:20 Bapa m. segala-gala

MENUNJUK-NUNJUKKAN

, 1Yo 2:16 sikap suka m. harta milik sendiri

MENUTUP MULUT

, 1Pt 2:15 m. yang tidak munasabah

MENYAKITI

, Mz 78:40 m. hati-Nya di padang gurun!

Ga 5:15 asyik m. satu sama lain

Kol 3:21 jangan m. hati anak-anak

MENYALIN

, Ul 17:18 m. Hukum dalam sebuah buku

MENYAMBUT ORANG

, Tit 1:7, 8 penyelia suka m.

Ibr 13:2 Jangan lupa m. dengan ramah

3Yo 8 mesti m. sedemikian dengan ramah

MENYANGKAL

, Ams 30:9 kenyang lalu m. Tuhan

Kis 26:11 memaksa mereka m. iman

Tit 1:16 perbuatan mereka m. Tuhan

MENYANYIKAN

, Mt 26:30 bertolak selepas m. pujian

MENYEBARKAN

, Rm 10:14 jika tiada orang m.

MENYEBUT

, Ef 5:3 Jangan sesiapa pun m. tentang perbuatan seks yang tidak bermoral

MENYEDIAKAN

, Yoh 14:2 pergi untuk m. tempat

MENYEDIHKAN

, Ef 4:30 jangan m. kuasa suci Tuhan

MENYEGARKAN

, Mt 11:28 aku akan m. kamu

Kis 3:19 Yehuwa akan m. kamu

MENYELAMATKAN

, 2Ta 20:17 lihat cara Yehuwa m. kamu

Yes 59:1 Adakah tangan Yehuwa pendek untuk m.

Ho 13:14 Aku m. orang dari Kuburan

Mt 16:25 yang ingin m. nyawa

Lu 19:10 Anak Manusia datang cari dan m. orang

1Ti 4:16 m. diri dan mereka yang mendengar

2Pt 2:9 Yehuwa tahu cara untuk m. orang

MENYELINAP

, Yud 4 orang m. dalam kalangan

MENYEMARAKKAN

, Rm 12:11 kuasa suci Tuhan m. semangat kamu

MENYEMBAH

, Kel 34:14 hanya boleh m. Yehuwa

Mt 4:10 Kamu mesti m. Yehuwa

Yoh 4:24 m. dengan kuasa suci dan kebenaran

MENYEMBUHKAN

, Mz 147:3 m. yang hancur hati

Ams 12:18 kata orang bijak dapat m. orang

Yes 61:1 m. orang yang hancur hati

Lu 9:11 Dia m. orang yang sakit

Why 22:2 Daun-daun dapat m. bangsa

MENYEMBUNYIKAN

, Ams 28:13 yang m. dosanya tidak akan berjaya

MENYENANGKAN

, Yoh 8:29 selalu m. hati-Nya

Rm 15:1 Jangan m. diri sendiri sahaja

Rm 15:2 Hendak m. hati orang lain

Rm 15:3 Kristus pun tidak m. diri

1Ko 7:33 mahu m. hati isterinya

1Ko 10:33 m. hati orang dalam segala hal

Ga 1:10 Adakah aku cuba m. hati orang?

Ef 6:6 semata-mata untuk m. hati manusia

Kol 1:10 jalan hidup m. hati Yehuwa

MENYENTUH

, 2Ko 6:17 jangan m. perkara najis

MENYERAHKAN

, Mz 31:5 m. nyawaku kepada-Mu

MENYERU

, Rm 10:13 orang yang m. nama Yehuwa

MENYESATKAN

, Mt 24:24 bahkan m. umat Tuhan

MENYIASAT

, Ul 13:14 m. perkara itu dengan teliti

MENYINGKAPKAN

, Mt 11:25 m.nya kepada anak

Yoh 1:18 Dialah yang m. Tuhan

1Ko 2:10 guna kuasa suci-Nya untuk m.

MENYIRAM

, 1Ko 3:6 Aku menanam, Apolos m.

MENYUCIKAN

, 1Ra 9:3 Aku telah m. rumah

Yer 1:5 sebelum dilahirkan, Aku sudah m.mu

Yeh 36:23 Aku pasti akan m. nama-Ku

2Ko 7:1 m. diri daripada kenajisan

MENYUKAI

, Rm 7:22 aku sangat m. hukum Tuhan

MENYUSAHKAN

, Mal 1:13 M. betul!

MENYUSUI

, 1Te 2:7 ibu m. dan menjaga anak

MERAH

, Kej 25:30 Beri aku bubur kacang m. itu

Yes 1:18 Walaupun dosa-dosa kamu m. marak

MERASAKAN

, 1Pt 2:3 sudah m. bahawa Tuan baik

MERAYU

, Rm 8:26 kuasa suci m. bagi pihak kita

Rm 8:34 Kristus Yesus m. bagi pihak kita

Rm 12:1 m. atas dasar belas kasihan Tuhan

Flm 9 m. atas dasar kasih

MERENDAHKAN DIRI

, Mt 18:4 m. seperti anak kecil

MERENDAHKAN HATI

, Ul 8:2 Dia m. dan uji kamu

MERENUNGKAN

, Mz 77:12 m. perbuatan-Mu

MERINDUKAN

, Mz 84:2 sangat m. halaman Rumah-Mu

Mz 84:2 Jiwaku sangat m. Yehuwa

Yes 26:9 Jiwaku m. Engkau

MERINTIH

, Yeh 9:4 orang yang mengeluh dan m.

MEROBOHKAN

, 2Ko 10:4 m. perkara yang berurat

MEROMPAK

, Im 19:13 jangan m.

MEROSAKKAN

, Why 11:18 binasakan yang m. bumi

MERPATI

, Mt 3:16 kuasa suci Tuhan turun seperti m.

Mt 10:16 waspada seperti ular, tulus seperti m.

MERUGIKAN

, Flp 3:7 kini aku anggap m.

MERUNGUT

, Yud 16 suka m. dan tidak puas

Yud 16 Orang sebegini suka m.

MERUNTUHKAN

, Rm 14:20 m. pekerjaan Tuhan

MESIAS

, Da 9:25 sehingga kedatangan M.

Da 9:26 Selepas 62 minggu, M. akan dibunuh

Yoh 1:41 Kami sudah menjumpai M.

Yoh 4:25 Aku tahu bahawa M. akan datang

MESIR

, Mt 2:15 panggil anak-Ku keluar dari M.

METERAI

, Kid 8:6 Jadikanlah aku m. pada hatimu

Why 7:3 m. diletakkan pada dahi hamba

MEWAH

, Why 18:7 dia hidup m. tanpa rasa malu

MEWARISI

, Mt 5:5 orang lemah lembut m. bumi

MEYAKINKAN

, 2Ko 5:11 ajar dengan cara yang m.

MIKHAEL

, Da 10:13 M. pemimpin yang utama

Da 12:1 Pada waktu itu, M., akan bangkit

Why 12:7 M. dengan malaikatnya berperang

MILIK

, 1Ko 6:19 kamu bukanlah m. kamu sendiri

2Ko 12:15 rela guna segala m.ku untukmu

MINA

, Lu 19:16 Tuan, hamba mendapat 10 m.

MINDA

, 1Pt 1:13 persiapkan m. kamu untuk kerja

MINGGU

, Da 9:24 70 m. telah ditetapkan

1Ko 16:2 hari pertama setiap m.

MINTA

, Yoh 14:13 apa sahaja kamu m. atas namaku

Ef 3:20 lebih daripada yang kita m.

MINUMAN KERAS

, Ams 20:1 m., hilang kawalan

MINYAK

, 1Ra 17:16 m. dalam bekas kecil tidak habis

Mt 25:4 membawa pelita dan bekas berisi m.

Mr 14:4 Mengapakah m. itu dibazirkan?

MIRYAM

, Bil 12:1 M. dan Harun mencela Musa

MISKIN

, 1Sa 2:8 Dia meninggikan orang m. dari abu

Mz 9:18 orang m. tidak selalu dilupakan

Mz 69:33 Yehuwa dengar orang m.

Ams 30:9 jangan biar aku m. hingga aku mencuri

Lu 4:18 isytihar berita kepada yang m.

Yoh 12:8 Orang m. sentiasa ada bersama kamu

2Ko 6:10 m., tapi buat banyak orang jadi kaya

2Ko 8:2 mereka m. namun sangat murah hati

2Ko 8:9 Kristus menjadi m. demi kamu

Ga 2:10 terus perhatikan orang yang m.

MOHONLAH

, Mz 2:8 M. kepada-Ku, Aku akan beri

MORAL

, Ef 4:19 tidak peduli tentang piawaian m.

MUDA

, Ayb 33:25 segar daripada tubuh orang m.

Mz 71:17 Engkau ajar aku sejak masa m.ku

Ams 20:29 Kemuliaan orang m. ialah kekuatan

Yer 1:7 Jangan kata aku masih sangat m.

Mr 10:20 aku mematuhi semua ini sejak m.

1Ti 4:12 pandang rendah kerana kamu m.

MUKJIZAT

, 2Te 2:9 keajaiban, m. yang menipu orang

MULIA

, 2Ti 2:20 perkakas untuk kegunaan m.

MULIAKANLAH

, Ams 3:9 M. Yehuwa

MULUT

, Mz 8:2 melalui m. kanak-kanak

Ams 26:28 m. manis mendatangkan kemusnahan

Rm 10:10 dengan m., isytihar perkhabaran

Yak 3:10 daripada m. yang sama

MUNASABAH

, Flp 4:5 sikap m. diketahui orang

MURAH HATI

, Ams 11:24 Orang m. akan jadi kaya

Ams 11:25 Orang m. akan menjadi makmur

1Ti 6:18 bersikap m., sedia mengongsi

Yak 1:5 terus meminta kerana Tuhan m.

MURID(-MURID)

, Yoh 8:31 m.ku patuhi ajaranku

Yoh 13:35 saling mengasihi, orang tahu kamu m.ku

MURKA

, Mz 103:8 Yehuwa tidak cepat m.

MURNI

, Zef 3:9 menuturkan bahasa yang m.

Mt 5:8 Berbahagialah orang yang berhati m.

MURTAD

, Ams 11:9 orang m. binasakan orang lain

MURUNG

, Flp 2:26 [Epafroditus] m. kerana

1Te 5:14 melegakan hati orang yang m.

MUSA

, Bil 12:3 M. seorang yang rendah hati

Mz 106:32 M. ditimpa kesusahan

Kis 7:22 M. berkuasa dalam pertuturan

2Ko 3:7 tidak dapat menatap muka M.

MUSIM PANAS

, Mt 24:32 tahu m. sudah dekat

MUSLIHAT

, 2Ko 2:11 kita bukannya tidak tahu m.nya

MUSNAH

, Yeh 21:27 M.! M.! Ya, Aku akan musnahkan

MUSTAHIL

, Kej 18:14 apa yang m. bagi Yehuwa?

Kej 18:25 M. Engkau berbuat demikian

Mt 19:26 tidak ada apa-apa yang m. bagi Tuhan

MUSUH(-MUSUH)

, Mz 110:2 taklukilah m.mu

Mt 5:44 Terus mengasihi m.mu

Mt 10:36 m. ialah anggota rumah tangga sendiri

Rm 12:20 jika m. kamu lapar, beri dia makanan

MUSUH KRISTUS

, 1Yo 2:18 Banyak m. sudah muncul

MUTIARA

, Mt 7:6 jangan beri m. kepada babi

Mt 13:45 Kerajaan seperti saudagar cari m.

N

NABI(-NABI)

, Ul 18:18 melantik n. seperti engkau

1Ra 18:4 Obaja sembunyikan 100 n.

Yeh 2:5 tahu ada n. dalam kalangan mereka

Amo 3:7 tanpa menyatakan kepada para n.

Amo 7:14 Aku bukan n., bukan anak n.

NABI(-NABI) PALSU

, Mt 7:15 n. bertopeng bebiri

Mt 24:11 n. akan muncul dan sesatkan banyak

Mr 13:22 n. akan melakukan mukjizat

Kis 10:43 Semua n. beri kesaksian tentangnya

NAFAS

, Kej 2:7 menghembuskan n. kehidupan

Mz 104:29 mengambil n. mereka, mereka mati

Mz 146:4 manusia putus n., kembali ke tanah

Pkh 12:7 N. hidup akan kembali kepada Tuhan

NAFSU

, Rm 1:26 n. seks yang keji

Rm 1:27 n. berahi terhadap lelaki lain

Kol 3:5 hawa n. yang tidak terkawal

1Te 4:5 n. seks tidak terkawal

2Ti 2:22 jauhkan diri daripada n. orang muda

NAGA

, Why 12:9 n. dibuang ke bawah, ular tua

NAIK

, Yoh 3:13 tiada orang pernah n. ke syurga

NAIN

, Lu 7:11 Yesus pergi ke kota N.

NAJIS

, Im 13:45 pesakit kusta berseru, N.! N.!

Ul 23:13 gali lubang untuk menutupi n.

Rm 1:24 biarkan mereka melakukan perbuatan n.

NAMA

, Kel 3:13 Siapakah n.-Nya?

Kel 3:15 Yehuwa n.-Ku selama-lamanya

Kel 9:16 n.-Ku diisytiharkan ke seluruh bumi

Kel 20:7 Jangan sembarangan guna n.-Ku

1Sa 17:45 datang melawanmu demi n. Yehuwa

1Ta 29:13 memuji n.-Mu yang indah

Mz 9:10 yang mengenal n.-Mu akan yakin

Mz 79:9 Demi n.-Mu yang mulia

Ams 5:9 n. baikmu tidak dicemari

Ams 18:10 N. Yehuwa bagai menara kukuh

Ams 22:1 n. baik lebih baik daripada kekayaan

Pkh 7:1 N. baik lebih baik daripada minyak

Yer 23:27 umat-Ku melupakan n.-Ku

Yeh 39:25 Aku akan pertahankan n. suci-Ku

Mal 1:11 bangsa akan mengagungkan n.-Ku

Mal 3:16 merenungkan n.-Nya

Mt 6:9 semoga n.-Mu disucikan

Yoh 12:28 Bapa, muliakanlah n.-Mu

Yoh 14:14 jika kamu memintanya atas n.ku

Yoh 17:26 Aku sudah membuat n.-Mu nyata

Kis 4:12 tiada n. lain untuk selamatkan kita

Kis 15:14 umat yang menyandang n.-Nya

Rm 10:13 menyeru n. Yehuwa akan diselamatkan

Flp 2:9 n. yang lebih tinggi daripada segala n.

NAMPAK

, Ams 15:3 Yehuwa n. apa yang berlaku

NANTIKANLAH

, Mz 37:7 N. Yehuwa dengan sabar

NASIB

, Yes 65:11 Dewa N.

NATAN

, 2Sa 12:7 N. kata, Tuankulah lelaki itu!

NAUNGAN

, Mz 91:1 di bawah n. Yang Maha Kuasa

NEBUKADNEZAR

, Da 2:1 N. mendapat mimpi-mimpi

NEGERI

, Yes 66:8 n. dijadikan dalam masa sehari

NIAT

, Ams 16:2 Yehuwa memeriksa n. hatinya

NIKMAT

, Lu 8:14 disimpang oleh pelbagai n. hidup

NINIWE

, Yun 4:11 tidak patutkah Aku kasihan N.?

NUBUAT

, 2Pt 1:19 keyakinan akan n. jadi teguh

2Pt 1:20 tiada n. daripada tafsiran peribadi

2Pt 1:21 n. tidak menurut kehendak manusia

NUH

, Kej 6:9 N. hidup akrab dengan Tuhan

Mt 24:37 Sebagaimana keadaan pada zaman N.

2Pt 2:5 N. menyebarkan apa yang benar

NYANYIKANLAH

, Mz 96:1 N. lagu baharu

Ef 5:19 N. pujian kepada Yehuwa

NYAWA

, Yer 39:18 pasti menyelamatkan n.mu

Yeh 18:4 N. yang berdosa akan mati

Mt 16:26 miliki seluruh dunia tapi hilang n.

Lu 9:24 ingin selamatkan n. akan kehilangannya

Lu 23:46 serahkan n.ku ke dalam tangan-Mu

Kis 20:24 aku tidak menganggap n.ku penting

Rm 16:4 pertaruhkan n. untuk selamatkanku

1Yo 3:16 mesti serahkan n. untuk saudara

O

ORANG ASING

, Kel 22:21 Jangan menindas o.

Bil 9:14 Hukum sama untuk o. dan Israel

Ul 10:19 kamu harus mengasihi o.

ORANG BIASA

, Kis 4:13 o. yang tidak berpendidikan

ORANG JAHAT

, 1Ko 6:9 o. tidak mewarisi Kerajaan

2Te 2:3 o. itu disingkapkan

ORANG LAIN

, Lu 10:27 kasihi o. seperti diri sendiri

ORANG RAMAI

, Kel 23:2 Jangan ikut o.

ORANG SEBANGSA

, 1Te 2:14 menderita di tangan o.

ORANG TIDAK BAIK

, Kis 24:15 bangkitkan o.

ORANG YANG DIKEMBIRI

, Yes 56:4 o. sambut Sabat

P

PADANG

, Yes 30:23 kawanan di p. yang luas

PADANG BELANTARA

, Yes 35:6 Air memancar di p.

Yes 41:18 Aku ubah p. menjadi kolam air

PADANG GURUN

, Yes 35:1 P. dipenuhi bunga

Yes 35:6 sungai-sungai mengalir di p.

PAHLAWAN

, Yer 20:11 Yehuwa seperti p. perkasa

PAKAIAN

, Kej 3:21 Yehuwa membuat p. panjang

Yak 2:15 saudara atau saudari tiada p.

PALSU

, Mt 26:59 cari saksi p. untuk tuduh Yesus

Ga 2:4 saudara-saudara p. menyelinap

2Pt 2:3 kata-kata p. untuk mengaut keuntungan

PALUNG

, Lu 2:7 meletakkannya di dalam p.

PANAS BARAN

, Ams 19:19 p., tanggung akibatnya

PANAS HATI

, Mz 37:8 Jangan p. dan buat jahat

PANDANGAN-PANDANGAN

, Rm 14:1 p. berbeza

PANJANGKANLAH

, Yes 54:2 P. tali khemah

PARAS RUPA

, 1Sa 16:7 Jangan perhatikan p.

PASIR

, Kej 22:17 keturunanmu jadi banyak seperti p.

Why 20:8 mereka sebanyak p. di pantai

PASKA

, Kel 12:11 Inilah Perayaan P. bagi Yehuwa

Kel 12:27 korban P. kepada Yehuwa

1Ko 5:7 Kristus, bebiri P. kita, dikorban

PATAH SEMANGAT

, Ams 18:14 dapat tahan jika p.?

PATUH(I)(LAH)

, Kis 5:29 Kami mesti p. Tuhan

Rm 16:26 beriman dan p. kepada-Nya

Ef 6:5 hamba-hamba, p. tuan kamu

Ibr 13:17 P. mereka yang ambil pimpinan

PATUNG

, Da 2:31 bermimpi nampak p. sangat besar

Da 3:18 tidak akan sembah p. emas

PAULUS

. Lihat juga SAULUS, 1Ko 1:12 Aku milik P.

PEDANG

, 1Sa 17:47 Yehuwa tidak memerlukan p.

Yes 2:4 menempa p. menjadi bajak

Mt 26:52 yang guna p. dibinasakan oleh p.

Ef 6:17 firman Tuhan sebagai p.

Ibr 4:12 lebih tajam daripada p. bermata dua

PEDAS

, Ams 15:1 kata p. bangkitkan kemurkaan

PEKAK

, Im 19:14 Jangan kutuk orang p.

Mr 7:37 membuat orang p. mendengar

PEKERJA

, Lu 10:7 p. layak menerima upah

PELACUR

, Ams 7:10 berpakaian seperti p.

Lu 15:30 memboroskan harta bersama p.

1Ko 6:16 menjadi satu dengan p. itu

Why 17:1 p. besar duduk atas air yang banyak

Why 17:16 benci p. itu dan binasakannya

PELAJARI

, Flp 4:9 Amalkan hal yang kamu p.

PELAN

, 1Ra 6:38 dibina tepat seperti dalam p.

PELANGI

, Kej 9:13 P. akan jadi tanda

PELIHARALAH

, Yoh 21:17 P. anak bebiriku

PELITA

, Mz 119:105 Firman-Mu bagaikan p.

Mt 6:22 Mata ialah p. tubuh

Mt 25:1 10 anak dara mengambil p.

PEMAHAMAN

, Da 11:33 bantu ramai orang dapat p.

PEMBALASAN

, Ul 32:35 Aku menuntut p.

2Te 1:8 Dia mendatangkan p. terhadap

PEMBANGKITAN

, Mt 22:30 Semasa p., tidak kahwin

Yoh 11:24 dia akan hidup semula semasa p.

Yoh 11:25 Akulah p. dan kehidupan

PEMBANTU SIDANG

, 1Ti 3:8 p. haruslah

PEMBAPTISAN

, 1Pt 3:21 p. yang menyelamatkan

PEMBEBASAN

, Lu 21:28 p. kamu sudah dekat

PEMBERI HUKUM

, Yak 4:12 Hanya satu P. dan Hakim

PEMBERONTAK(AN)

, Bil 20:10 Dengarlah, hai p.!

1Sa 15:23 p. sama jahat dengan ilmu ramal

PEMBINASAAN

, 2Pt 3:7 penghakiman dan p.

PEMBOHONG

, Ams 19:22 baik miskin dari jadi p.

PEMBUNUH

, Yoh 8:44 Dia itu p. sejak dia berdusta

PEMERINTAH

, Da 4:17 Tuhan ialah P.

Yoh 12:31 p. dunia ini akan diusir

Yoh 14:30 p. dunia datang, tidak berkuasa atasku

PEMERINTAHAN

, Yes 9:7 P.nya tidak berkesudahan

Kis 1:6 memulihkan p. Tuhan sekarang?

PEMFITNAH

, Ams 16:28 p. memisahkan sahabat

PEMILIK

, Mt 9:38 rayu P. tuaian menghantar pekerja

PEMIMPIN

, Ams 28:16 P. salahguna kuasa

Yes 32:1 p. memerintah dengan saksama

Da 10:13 p. kerajaan Persia menentang aku

Mt 23:10 hanya seorang P., iaitu Kristus

PEMIMPIN KEDAMAIAN

, Yes 9:6 Dia akan dipanggil P.

PEMIMPIN UTAMA

, Kis 3:15 Kamu membunuh P.

Ibr 12:2 P. dan Penyempurna iman kita

PEMUDA

, Mz 110:3 Pasukan p. seperti titisan embun

PEMUNGUT CUKAI

, Mt 18:17 anggap dia p.

Lu 18:11 aku tidak seperti p. ini

PENAKUT

, 2Ti 1:7 kuasa suci tidak jadikan kita p.

PENAMPILAN

, Mt 22:16 hakimi berdasarkan p.nya

Yoh 7:24 Jangan hakimi berdasarkan p. luar

Ga 2:6 Tuhan tidak melihat p. luar seseorang

PENANGKAP BURUNG

, Mz 91:3 jerat p.

PENASIHAT

, Ams 15:22 berjaya jika banyak p.

Yes 9:6 Dia akan dipanggil P. Bijaksana

PENAT

, Yes 40:31 berjalan dan tidak menjadi p.

PENATUA

,