Lompat ke kandungan

Sejarah dan Bible

Pemeliharaan, penterjemahan, dan pengedaran Bible sepanjang sejarah amat mengagumkan. Dan penemuan baharu terus mengesahkan ketepatan sejarahnya. Tidak kira apa pun agama anda, anda akan mendapati bahawa Bible jauh berbeza daripada buku-buku lain.

TOPIK-TOPIK LAIN

Adakah Yohanes Pembaptis Benar-Benar Wujud?

Ahli sejarah abad pertama Josephus percaya bahawa Yohanes Pembaptis benar-benar wujud. Begitu juga dengan kita.

TOPIK-TOPIK LAIN

Adakah Yohanes Pembaptis Benar-Benar Wujud?

Ahli sejarah abad pertama Josephus percaya bahawa Yohanes Pembaptis benar-benar wujud. Begitu juga dengan kita.

Bahan Terbitan

Bible—Apakah Mesejnya?

Apakah mesej yang terkandung dalam Bible?