Lompat ke kandungan

Sejarah Bible yang Tepat

Tempat dan Kawasan dalam Bible

Catatan Kuno Mengesahkan Lokasi Sebuah Suku Israel

Serpihan tembikar yang ditemui di Samaria membuktikan catatan sejarah dalam Bible.

Kejatuhan Niniwe

Pada zaman kegemilangan Empayar Assyria, nabi Tuhan menubuatkan sesuatu yang tidak dijangkakan.

Tahukah Anda?—Julai 2015

Bible mengatakan bahawa sesetengah kawasan di Tanah yang Dijanjikan mempunyai hutan. Adakah hal ini benar memandangkan tidak banyak hutan di Israel hari ini?

Orang dalam Bible

Tahukah Anda?​—Mac 2020

Selain Bible, apakah yang membuktikan bahawa orang Israel pernah menjadi hamba di Mesir?

Nama daripada Alkitab yang Terukir pada Tembikar Kuno

Pada tahun 2012, serpihan daripada sebuah tembikar yang berusia 3,000 tahun telah ditemui dan hal ini membuat para penyelidik sangat teruja. Mengapa?

Penemuan Arkeologi Membuktikan Kewujudan Raja Daud

Sesetengah pakar meragui kewujudan Raja Daud. Tetapi apakah yang ditemui oleh ahli kaji purba?

Tahukah Anda?​—Februari 2020

Bagaimanakah ahli kaji purba membuktikan bahawa Belsyazar dari Babilon memang wujud dan merupakan seorang raja?

Satu Lagi Bukti Arkeologi

Anda mungkin tidak kenal Tatnai, tetapi penemuan arkeologi tentangnya membuktikan kesahihan Bible.

Adakah Yohanes Pembaptis Benar-Benar Wujud?

Ahli sejarah abad pertama Josephus percaya bahawa Yohanes Pembaptis benar-benar wujud. Begitu juga dengan kita.

Adakah Bible Mengandungi Catatan yang Tepat tentang Kehidupan Yesus?

Perhatikan fakta tentang catatan dalam buku Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes serta manuskrip tertua yang pernah dijumpai.

Dia Ahli Keluarga Kayafas

Keranda Miriam memberikan bukti bahawa orang dan keluarga yang disebut dalam Bible memang pernah wujud.

Tahukah Anda?​—No. 2 2016

Mengapakah Yusuf bercukur sebelum menghadap Firaun? Apabila Bible berkata bahawa bapa Timotius merupakan “orang Yunani,” adakah dia berasal dari Yunani?

Peristiwa dalam Bible

Nuh dan Banjir Besar​—Sekadar Cerita Dongeng?

Bible menyatakan bahawa Tuhan mendatangkan Banjir Besar untuk memusnahkan orang jahat. Apakah bukti dalam Bible tentang hal ini?

Tahukah Anda?​—Jun 2022

Adakah pihak berkuasa Roma membenarkan penjenayah yang dihukum mati pada tiang untuk dikebumikan, seperti yang berlaku kepada Yesus?

Ukiran Mesir Kuno Menyokong Catatan Bible

Ketahui bagaimana ukiran Mesir kuno menyokong kesahihan catatan Bible.

Adakah Bible Memberikan Gambaran yang Tepat mengenai Pembuangan Orang Yahudi ke Babilon?

Adakah sumber rujukan sekular membuktikan bahawa kehidupan orang Yahudi sebagai tawanan di Babilon sama seperti yang difirmankan oleh Tuhan?

Pertanyaan Pembaca—November 2015

Apakah bukti yang menunjukkan bahawa kota Yerikho ditawan dalam masa singkat?

Kehidupan pada Zaman Bible

Jenis Kereta Kuda yang Dinaiki oleh Sida-Sida dari Etiopia

Apakah jenis kereta kuda yang dinaiki sida-sida dari Etiopia semasa Filipus memberikan kesaksian kepadanya?

Pertanyaan Pembaca​—Oktober 2023

Adakah orang Israel hanya memakan manna dan burung puyuh semasa di padang belantara?

Cara Penghasilan Bata Babilon Kuno Membuktikan Ketepatan Bible

Bagaimanakah bata dan cara penghasilan bata yang ditemui di Babilon kuno membuktikan ketepatan Bible?

Tahukah Anda?​—Jun 2022

Bagaimanakah orang pada zaman Bible tahu bila bermulanya tahun atau bulan?

Apakah Meterai yang Digunakan pada Zaman Kuno?

Mengapakah meterai begitu penting pada zaman kuno, dan bagaimanakah para raja dan pemerintah menggunakannya?

Tahukah Anda?​—Oktober 2017

Apakah amalan orang Yahudi yang menyebabkan Yesus mengutuk perbuatan bersumpah?

Tahukah Anda?—Menara Pengawal No. 5 2017

Adakah perumpamaan Yesus mengenai “anak-anak anjing” merupakan suatu penghinaan?

Tahukah Anda?​—Jun 2017

Mengapakah Yesus memanggil para penjual binatang di Rumah Tuhan sebagai “perompak”?

Tahukah Anda?—Oktober 2016

Berapa banyak kebebasan yang diberikan Kerajaan Roma kepada pihak berkuasa Yahudi? Dahulu, adakah orang benar-benar menabur benih lalang di ladang orang lain?

Tahukah Anda?​—Januari 2014

Bagaimanakah sumbangan bagi Rumah Tuhan dibuat pada zaman Yesus? Adakah Lukas sejarawan yang boleh dipercayai?