Lompat ke kandungan

Ayat Bible Dijelaskan

Ketahui maksud sebenar bagi frasa dan ayat Bible yang sering digunakan. Pelajari latar belakang ayat-ayat Bible semasa anda membacanya mengikut konteks. Tingkatkan pengetahuan anda dengan bantuan nota kaki dan rujukan silang.

Kejadian 1:1 Dijelaskan​—“Pada Mulanya, Tuhan Menciptakan Langit dan Bumi”

Apakah dua kebenaran penting yang dinyatakan dalam ayat pertama Bible?

Keluaran 20:12 Dijelaskan​—“Hormatilah Ibu Bapa Kamu”

Tuhan berjanji untuk memberkati umat-Nya apabila mereka mematuhi hukum-Nya untuk menghormati ibu bapa. Hal itu pasti mendorong umat-Nya untuk mematuhi hukum itu.

Yosua 1:9 Dijelaskan​—“Kuatkanlah dan Mantapkanlah Hatimu”

Bagaimanakah anda dapat menjadi berani dan teguh walaupun menghadapi situasi yang mencabar dan yang nampaknya mustahil diatasi?

Mazmur 23:4 Dijelaskan—“Meskipun Aku Berjalan di Lembah yang Gelap-Gelita”

Meskipun penyembah Tuhan menghadapi keadaan yang gelap-gelita, bagaimanakah Tuhan dapat melindungi mereka?

Mazmur 37:4 Dijelaskan​—“Cari Kebahagiaan daripada TUHAN”

Bagaimanakah nasihat dalam mazmur itu membantu kita menjadi bijak dan menjadi orang yang diperkenankan Tuhan?

Mazmur 46:10 Dijelaskan​—’Diamlah, dan Ketahuilah Aku Tuhan’

Adakah ayat ini bererti kita perlu berdiam diri semasa di gereja?

Amsal 3:5, 6 Dijelaskan​—“Jangan Bergantung kepada Pengertianmu Sendiri”

Bagaimanakah anda menunjukkan bahawa anda lebih mempercayai Tuhan daripada diri sendiri?

Amsal 16:3 Dijelaskan​—“Serahkanlah Segala Usahamu kepada TUHAN”

Apakah dua sebab mengapa manusia patut meminta bimbingan Tuhan semasa membuat keputusan?

Amsal 22:6 Dijelaskan​—“Ajarilah Anak Cara Hidup yang Betul”

Apakah “haluan” yang harus ditempuh oleh seorang anak? Adakah haluan itu berbeza untuk setiap orang?

Pengkhutbah 3:11 Dijelaskan​—“Tuhan Telah Membuat Segala Sesuatu dengan Baik, Tepat pada Waktunya”

Perbuatan Tuhan yang indah tidak hanya merangkumi hal-hal yang diciptakan-Nya. Bagaimanakah hal ini mempengaruhi anda?

Yesaya 26:3 Dijelaskan—“Engkau Akan Menjaga Orang yang Tekadnya Teguh dengan Damai yang Sempurna”

Mungkinkah kita menikmati kedamaian yang sempurna? Apakah maksud memiliki tekad yang teguh?

Yesaya 40:31 Dijelaskan​—“Orang yang Berharap kepada Yehuwa Akan Dikuatkan Semula”

Mengapakah Bible menyamakan orang yang menerima kekuatan daripada Tuhan dengan burung helang yang terbang tinggi?

Yesaya 41:10 Dijelaskan—​“Jangan Takut kerana Aku Akan Menyertai Kamu”

Yehuwa menggunakan tiga ungkapan yang meyakinkan penyembah-Nya yang setia bahawa Dia akan menyokong mereka.

Yesaya 42:8 Dijelaskan​—“Akulah TUHAN”

Tuhan memberi diri-Nya sebuah nama peribadi. Apakah itu?

Yeremia 11:11 Dijelaskan​—“Aku Akan Mendatangkan atas Mereka Malapetaka”

Adakah Tuhan menyebabkan umat-Nya ditimpa “malapetaka,” atau adakah Dia hanya membenarkan hal itu berlaku?

Yeremia 29:11 Dijelaskan—​“Aku Sendiri Tahu akan Rancangan-Ku untuk Kamu”

Adakah Tuhan mempunyai rancangan tertentu untuk setiap manusia?

Yeremia 33:3 Dijelaskan​—“Berserulah kepada-Ku, dan Aku Akan Menjawabmu”

Tuhan berjanji untuk menyingkapkan “perkara yang hebat dan susah difahami” kepada mereka yang menerima jemputan-Nya. Apakah perkara-perkara itu? Bagaimana pula dengan kita hari ini?

Mikha 6:8 Dijelaskan​—‘Dengan Rendah Hati Hidup Bersatu dengan Tuhan Kita’

Ayat ini menjelaskan apa yang dikehendaki Tuhan daripada kita melalui tiga ungkapan.

Matius 6:33 Dijelaskan​—‘Utamakanlah Pemerintahan Tuhan’

Adakah Yesus bermaksud bahawa orang Kristian tidak perlu bekerja untuk menyara hidup?

Matius 6:34 Dijelaskan​—“Jangan Khuatiri Hari Esok”

Yesus tidak bermaksud bahawa kita tidak boleh merancang masa depan.

Matius 11:28-30 Dijelaskan​—“Marilah kepada-Ku, . . . Aku Akan Membebaskan Kamu daripada Beban Kamu”

Adakah Yesus berjanji bahawa semua masalah dan ketidakadilan akan berakhir dengan segera?

Markus 1:15 Dijelaskan—‘Kerajaan Tuhan Hampir Tiba’

Adakah Yesus bermaksud bahawa Kerajaan Tuhan sudah mula memerintah?

Markus 11:24 Dijelaskan​—“Apabila Kamu Berdoa dan Minta Sesuatu, Percayalah bahawa Kamu Telah Menerimanya”

Bagaimanakah nasihat Yesus tentang iman dan doa dapat membantu kita mengatasi cabaran hari ini?

Lukas 1:37 Dijelaskan—“Bagi [Tuhan] Tiada Perkara yang Mustahil”

Tiada apa-apa yang dapat menghalang Tuhan Yang Maha Kuasa daripada menunaikan janji-Nya. Apakah maksudnya?

Yohanes 1:1 Dijelaskan​—“Sebelum Dunia Ini Diciptakan, Firman Sudah Ada”

Ayat ini memberitahu kita butiran tentang kehidupan Yesus Kristus sebelum dia datang ke bumi sebagai manusia.

Yohanes 3:16 Dijelaskan​—“Tuhan Begitu Mengasihi Dunia Ini”

Bagaimanakah Yehuwa menunjukkan bahawa Dia mengasihi setiap seorang daripada kita dan ingin kita hidup selama-lamanya?

Yohanes 14:6 Dijelaskan​—“Akulah Jalan, Kebenaran dan Hidup”

Mengapakah seseorang yang ingin menyembah Yehuwa mesti mengakui peranan penting Yesus?

Yohanes 14:27 Dijelaskan​—“Kesejahteraan Aku Tinggalkan dengan Kamu”

Apakah jenis kedamaian yang Yesus tinggalkan, atau berikan, kepada pengikutnya yang setia? Bagaimana kita dapat memperolehnya?

Yohanes 15:13 Dijelaskan​—“Tidak Ada Kasih yang Lebih Besar daripada Ini”

Bagaimana pengikut Yesus boleh tunjuk kasih seperti dia?

Yohanes 16:33 Dijelaskan​—“Aku Sudah Mengalahkan Dunia”

Bagaimanakah Yesus meyakinkan para pengikutnya bahawa mereka dapat menyenangkan hati Tuhan?

Kisah 1:8 Dijelaskan​—“Kamu Akan Menerima Kuasa”

Apakah kuasa yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada para pengikutnya, dan bagaimana kuasa itu akan membantu mereka?

Roma 5:8 Dijelaskan​—“Kristus Mati bagi Kita semasa Kita Masih Berdosa”

Memandangkan manusia cenderung berfikir dan bertindak dalam cara yang bertentangan dengan standard Tuhan yang benar, bagaimanakah kita dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan sekarang dan untuk selama-lamanya?

Roma 6:23 Dijelaskan​—‘Ganjaran Dosa ialah Kematian tetapi Kurnia Tuhan ialah Kehidupan Kekal’

Tiada manusia berdosa yang dapat memperoleh penyelamatan dengan hasil usaha sendiri, tetapi kita dapat menerima kurniaan Tuhan berupa kehidupan kekal. Bagaimana?

Roma 10:13 Dijelaskan—“Menyeru Nama Tuhan”

Tuhan mahu semua orang diselamatkan dan memperoleh kehidupan kekal. Dia adil kepada semua orang tidak kira bangsa, kaum, atau kedudukan mereka.

1 Korintus 10:13 Dijelaskan​—“[Tuhan] Setia kepada Janji-Nya”

Bagaimanakah Tuhan yang setia membantu kita semasa kita digoda?

2 Korintus 12:9 Dijelaskan—“Cukuplah Kasih Kurnia-Ku Bagimu”

Apakah manfaat yang diraih oleh Rasul Paulus daripada kebaikan hati Tuhan yang unggul? Bagaimanakah kita juga dapat meraih manfaat daripadanya?

Galatia 6:9 Dijelaskan​—“Janganlah Kita Jemu Melakukan Perkara-Perkara Baik”

Apakah hasilnya bagi orang Kristian yang berbuat baik tanpa berputus asa?

Filipi 4:6, 7 Dijelaskan​—“Janganlah Khuatir akan Apa Pun”

Apakah jenis doa yang dapat membantu penyembah Tuhan untuk mengurangkan kekhuatiran dan menerima ketenangan batin?

Filipi 4:13 Dijelaskan​—“Dengan Kuasa yang Diberikan oleh Kristus, Aku Berdaya Menghadapi Segala Macam Keadaan”

Apakah yang dimaksudkan Paulus apabila dia berkata bahawa dia akan diberikan kuasa untuk “menghadapi segala keadaan”?

Kolose 3:23 Dijelaskan​—“Lakukanlah Semua Tugas dengan Sepenuh Hati”

Bagaimana sikap orang Kristian terhadap kerja mempengaruhi hubungannya dengan Tuhan?

2 Timotius 1:7 Dijelaskan​—“Tuhan Tidak Menjadikan Kita Penakut”

Bagaimanakah Tuhan dapat membantu seseorang mengatasi rasa takut dan melakukan apa yang betul dengan berani?

Ibrani 4:12 Dijelaskan—“Firman [Tuhan] Hidup dan Berkuasa”

Adakah anda mengizinkan firman Tuhan untuk bekerja dalam diri anda? Apakah yang hal itu singkapkan tentang diri anda?

1 Petrus 5:6, 7 Dijelaskan​—‘Rendahkanlah Diri Kamu, Serahkanlah Segala Kekhuatiran Kamu kepada Tuhan’

Apa erti “serahkan” kekhuatiran kita kepada Tuhan dan bagaimana ini membawa kelegaan?

Wahyu 21:1 Dijelaskan​—“Langit Baru dan Bumi Baru”

Bagaimanakah ayat-ayat Bible lain bantu kita faham maksud ayat ini?

Wahyu 21:4 Dijelaskan—“Dia Akan Menyapu Air Mata Mereka”

Ayat ini mengandungi janji yang menakjubkan tentang masa depan.