Adakah sains selaras dengan ajaran Bible? Adakah maklumat Bible tepat dari segi sains? Perhatikan apa yang disingkapkan daripada alam semula jadi dan pandangan ahli sains yang telah mengkajinya.