Lompat ke kandungan

Maklumat untuk Pegawai Kerajaan

Bahagian ini mengandungi maklumat rasmi tentang Saksi-Saksi Yehuwa untuk pegawai kerajaan.

Pejabat Perundangan

Maklumat perhubungan pejabat perundangan kami.

Brosur Maklumat Global

Brosur yang disediakan bagi pegawai kerajaan, pertubuhan hak asasi manusia, dan komuniti perundangan untuk jelaskan topik penting tentang ibadat Saksi-Saksi Yehuwa sedunia.

Saksi-Saksi Yehuwa Dipenjarakan kerana Iman Mereka​—Mengikut Lokasi

Lokasi di mana Saksi-Saksi Yehuwa dipenjarakan kerana mengamalkan kepercayaan dan hak asasi manusia. Kadangkala mereka diperlakukan dengan teruk.

Rencana