Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

SOALAN 6

Apakah yang Dinubuatkan dalam Bible tentang Mesias?

NUBUAT

“Hai Betlehem Efrata, . . . daripadamu akan bangkit seorang pemerintah Israel.”

Mikha 5:2

PELAKSANAAN

“Yesus dilahirkan di Betlehem yang terletak di Yudea. . . . Kemudian, beberapa orang ahli nujum dari Timur datang ke Yerusalem.”

Matius 2:1

NUBUAT

“Mereka membahagi-bahagikan jubahku dan membuang undi untuk pakaianku.”

Mazmur 22:18

PELAKSANAAN

‘Mereka mengambil jubah luarnya dan membahagikannya menjadi empat bahagian. Tetapi jubah dalamnya diperbuat daripada sehelai kain yang ditenun dari atas sampai ke bawah tanpa jahitan. Maka mereka berkata, “Janganlah kita mengoyakkan jubah ini. Marilah kita buang undi untuk menentukan siapa yang patut memilikinya.”’

Yohanes 19:23, 24

NUBUAT

“Tuhan memelihara semua tulangnya; tidak ada satu pun daripada tulangnya yang dipatahkan.”

Mazmur 34:20

PELAKSANAAN

“Tetapi apabila mereka sampai kepada Yesus, mereka nampak bahawa dia sudah meninggal. Oleh itu mereka tidak mematahkan kakinya.”

Yohanes 19:33

NUBUAT

“Dia ditusuk kerana dosa kami.”

Yesaya 53:5

PELAKSANAAN

“Salah seorang askar menusukkan tombaknya ke bahagian rusuk Yesus, dan pada saat itu juga darah dan air keluar.”

Yohanes 19:34

NUBUAT

“Mereka memberi aku 30 keping wang perak sebagai upah.”

Zakharia 11:12, 13

PELAKSANAAN

“Yudas Iskariot pergi berjumpa dengan ketua-ketua imam. Dia berkata, ‘Apakah yang akan kamu berikan kepadaku jika aku mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada kamu?’ Mereka berjanji untuk memberinya 30 keping wang perak.”

Matius 26:14, 15; 27:5