Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A6-A

Carta: Para Nabi dan Raja bagi Yehuda dan Israel (Bahagian 1)

Raja-Raja Kerajaan Yehuda di Selatan yang Terdiri daripada Dua Suku

997 SM

Rehabeam: 17 tahun

980

Abia (Abiam): 3 tahun

978

Asa: 41 tahun

937

Yehosafat: 25 tahun

913

Yehoram: 8 tahun

± 906

Ahazia: 1 tahun

± 905

Ratu Atalya: 6 tahun

898

Yehoas: 40 tahun

858

Amazia: 29 tahun

829

Uzia (Azarya): 52 tahun

Raja-Raja Kerajaan Israel di Utara yang Terdiri daripada Sepuluh Suku

997 SM

Yerobeam: 22 tahun

± 976

Nadab: 2 tahun

± 975

Baesa: 24 tahun

± 952

Ela: 2 tahun

Zimri: 7 hari (± 951)

Omri dan Tibni: 4 tahun

± 947

Omri (bersendirian): 8 tahun

± 940

Ahab: 22 tahun

± 920

Ahazia: 2 tahun

± 917

Yehoram: 12 tahun

± 905

Yehu: 28 tahun

876

Yehoahas: 14 tahun

± 862

Yehoahas dan Yehoas: 3 tahun

± 859

Yehoas (bersendirian): 16 tahun

± 844

Yerobeam II: 41 tahun

  • Senarai Nabi

  • Yoel

  • Elia

  • Elisa

  • Yunus

  • Amos