Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

SOALAN 16

Bagaimanakah Anda Dapat Menghadapi Kekhuatiran Hidup?

“Serahkanlah bebanmu kepada Yehuwa, dan Dia akan memeliharamu. Dia tidak sekali-kali membiarkan orang yang baik jatuh.”

Mazmur 55:22

“Rancangan yang dibuat dengan teliti pasti membawa kejayaan, tetapi tindakan yang tergesa-gesa akan mengakibatkan kemiskinan.”

Amsal 21:5

“Janganlah takut kerana Aku menyertaimu. Janganlah risau kerana Akulah Tuhanmu. Aku akan meneguhkanmu, dan Aku akan membantumu. Aku pasti akan memegangmu dengan tangan kanan-Ku yang menegakkan keadilan.”

Yesaya 41:10

“Siapakah antara kamu yang dapat memanjangkan hayat walaupun sedikit dengan berasa khuatir?”

Matius 6:27

“Oleh itu, janganlah khuatir tentang hari esok, kerana hari esok mempunyai kekhuatirannya sendiri. Cukuplah masalah untuk hari ini.”

Matius 6:34

“Mengenal pasti perkara-perkara yang lebih penting.”

Filipi 1:10

“Janganlah khuatir akan apa-apa pun. Dalam segala hal, nyatakanlah permohonan kamu kepada Tuhan melalui doa dan rayuan yang disertai ucapan syukur. Dengan demikian kesejahteraan daripada Tuhan, yang jauh lebih unggul daripada apa yang dapat difahami oleh manusia, akan menjaga hati dan fikiran kamu melalui Kristus Yesus.”

Filipi 4:6, 7