Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

B11

Gunung Rumah Tuhan pada Abad Pertama

 1. Ciri-Ciri Rumah Tuhan

 2. 1 Bilik Maha Suci

 3. 2 Bilik Suci

 4. 3 Mazbah untuk Korban Bakar

 5. 4 Laut Tembaga

 6. 5 Halaman Para Imam

 7. 6 Halaman Orang Israel

 8. 7 Halaman Kaum Wanita

 9. 8 Halaman Orang Bukan Yahudi

 10. 9 Tembok Pemisah (Soreg)

 11. 10 Serambi Diraja

 12. 11 Serambi Salomo

 13. 12 Kubu Antonia