Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

B14-B

Mata Wang dan Timbangan

Mata Wang dan Timbangan dalam Kitab Ibrani

Gera (1⁄20 syekel)

0.57 g

10 gera = 1 beka

Beka

5.7 g

2 beka = 1 syekel

Pim

7.8 g

1 pim = 2⁄3 syekel

Syekel (timbangan)

Syekel (syiling)

11.4 g

50 syekel = 1 mina

Mina

570 g

60 mina = 1 talenta

Talenta

34.2 kg

Darik (Persia, emas)

8.4 g

Ezra 8:27

Mata Wang dan Timbangan dalam Kitab Yunani Kristian

Lepton (Yahudi, tembaga atau gangsa)

1⁄2 kuadrans

Lukas 21:2

Kuadrans (Roma, tembaga atau gangsa)

2 lepton

Matius 5:26

Asarion (Roma dan daerah Roma, tembaga atau gangsa)

4 kuadrans

Matius 10:29

Denari (Roma, perak)

64 kuadrans

3.85 g

Matius 20:10

= Upah 1 Hari (12 jam)

Drakma (Yunani, perak)

3.4 g

Lukas 15:8

= Upah 1 Hari (12 jam)

Didrakma (Yunani, perak)

2 drakma

6.8 g

Matius 17:24

= Upah 2 Hari

Tetradrakma dari Antiokhia

Tetradrakma dari Tirus (Syekel perak dari Tirus)

Tetradrakma (Yunani, perak; juga dipanggil stater perak)

4 drakma

13.6 g

Matius 17:27

= Upah 4 Hari

Mina

100 drakma

340 g

Lukas 19:13

= kira-kira upah 100 hari

Talenta

60 mina

20.4 kg

Matius 18:24

Wahyu 16:21

= kira-kira upah 20 tahun

Paun (Roma)

327 g

Yohanes 12:3

“1 paun minyak wangi”