Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

B5

Khemah Suci dan Imam Agung

Ciri-Ciri Khemah Suci

 1. 1 Tabut (Kel 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Tirai (Kel 26:31-33)

 3. 3 Tiang untuk Tirai (Kel 26:31, 32)

 4. 4 Bilik Suci (Kel 26:33)

 5. 5 Bilik Maha Suci (Kel 26:33)

 6. 6 Tabir (Kel 26:36)

 7. 7 Tiang untuk Tabir (Kel 26:37)

 8. 8 Alas Tiang Tembaga (Kel 26:37)

 9. 9 Mazbah untuk Membakar Kemenyan (Kel 30:1-6)

 10. 10 Meja untuk Roti yang Dipersembahkan (Kel 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Kaki Pelita (Kel 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Kain Khemah daripada Linen (Kel 26:1-6)

 13. 13 Kain Khemah daripada Bulu Kambing (Kel 26:7-13)

 14. 14 Penutup Khemah daripada Kulit Bebiri Jantan (Kel 26:14)

 15. 15 Penutup Khemah daripada Kulit Anjing Laut (Kel 26:14)

 16. 16 Rangka Khemah (Kel 26:15-18, 29)

 17. 17 Alas Tiang Perak Di Bawah Rangka Khemah (Kel 26:19-21)

 18. 18 Kayu Lintang (Kel 26:26-29)

 19. 19 Alas Tiang Perak (Kel 26:32)

 20. 20 Besen Tembaga (Kel 30:18-21)

 21. 21 Mazbah untuk Korban Bakar (Kel 27:1-8)

 22. 22 Halaman (Kel 27:17, 18)

 23. 23 Pintu Masuk (Kel 27:16)

 24. 24 Tirai Linen (Kel 27:9-15)

Imam Agung

Pakaian imam agung Israel digambarkan secara terperinci di Keluaran bab 28