Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-B

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Permulaan Kerja Penyebaran Yesus

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

29, musim luruh

Sungai Yordan, mungkin di/atau berhampiran Betania di seberang Yordan

Yesus dibaptis dan diurapi; Yehuwa berfirman, ‘Inilah Anak-Ku. Aku berkenan kepadanya’

3:13-17

1:9-11

3:21-38

1:32-34

Padang Belantara Yudea

Digoda oleh Iblis

4:1-11

1:12, 13

4:1-13

 

Betania di seberang Yordan

Yohanes Pembaptis berkata bahawa Yesus ialah Anak Bebiri Tuhan; murid-murid Yesus yang pertama mengikutnya

     

1:15, 29-51

Kana, di Galilea; Kapernaum

Mukjizat pertama semasa perkahwinan, mengubah air menjadi wain; melawat Kapernaum

     

2:1-12

30, Paska

Yerusalem

Menyucikan Rumah Tuhan

     

2:13-25

Bercakap dengan Nikodemus

     

3:1-21

Yudea; Ainon

Pergi ke kawasan desa di Yudea, murid-muridnya membaptis orang; kesaksian Yohanes yang terakhir tentang Yesus

     

3:22-36

Tiberias; Yudea

Yohanes dipenjarakan; Yesus berangkat ke Galilea

4:12; 14:3-5

6:17-20

3:19, 20

4:1-3

Sikhar, di Samaria

Dalam perjalanan ke Galilea, mengajar orang Samaria

     

4:4-43

Padang Belantara Yudea