Yeremia 52:1-34

  • Zedekia memberontak terhadap Babilon (1-3)

  • Nebukadnezar mengepung Yerusalem (4-11)

  • Kota Yerusalem dan Rumah Tuhan dimusnahkan (12-23)

  • Orang dibawa ke Babilon sebagai tawanan (24-30)

  • Yehoyakhin dibebaskan dari penjara (31-34)

52  Zedekia+ berusia 21 tahun semasa dia menjadi raja, dan dia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun. Ibunya ialah Hamutal+ anak Yeremia dari Libna.  Zedekia terus melakukan apa yang jahat di mata Yehuwa, seperti Yehoyakim.+  Yerusalem dan Yehuda ditimpa malapetaka kerana Yehuwa murka terhadap penduduknya dan ingin menyingkirkan mereka dari pandangan-Nya.+ Kemudian Zedekia memberontak terhadap raja Babilon.+  Pada hari ke-10, bulan ke-10, tahun kesembilan pemerintahan Raja Zedekia, Raja Nebukadnezar dari Babilon dan seluruh angkatan tenteranya menyerang Yerusalem. Mereka mendirikan khemah di sekeliling kota itu dan membina tembok untuk mengepungnya.+  Kota itu dikepung sehingga tahun ke-11 pemerintahan Raja Zedekia.  Pada hari kesembilan bulan keempat tahun itu,+ kebuluran menjadi begitu teruk sehingga penduduk di dalam kota itu tidak mempunyai makanan lagi.+  Akhirnya, tembok kota ditembusi musuh, dan semua askar melarikan diri dari kota itu pada malam hari ketika orang Kasdim sedang mengepung kota itu. Askar-askar itu keluar melalui pintu gerbang di antara dua tembok yang berdekatan taman di istana, dan mereka mengambil jalan yang menuju ke Araba.+  Tetapi Raja Zedekia+ dikejar oleh tentera Kasdim, dan mereka menangkapnya di padang gurun di Yerikho. Semua askarnya melarikan diri dan meninggalkannya.  Selepas mereka menangkap Zedekia, mereka membawanya kepada raja Babilon untuk diadili. Dia dibawa ke Ribla yang terletak di tanah Hamat. 10  Raja Babilon membunuh anak-anak lelaki Zedekia di depan matanya. Setelah itu, Nebukadnezar juga membunuh semua pemimpin Yehuda di Ribla. 11  Kemudian raja Babilon membutakan mata Zedekia+ dan mengikatnya dengan rantai tembaga lalu membawanya ke Babilon. Zedekia dipenjarakan di situ sehingga dia mati. 12  Pada hari ke-10, bulan kelima, tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar dari Babilon, seorang pegawainya yang bernama Nebuzaradan, iaitu ketua pengawal istana, datang ke Yerusalem.+ 13  Nebuzaradan membakar Rumah Yehuwa,+ istana, dan semua rumah di Yerusalem. Dia juga membakar semua rumah yang besar di kota itu. 14  Tembok yang mengelilingi Yerusalem dirobohkan oleh seluruh angkatan tentera Kasdim yang ada bersama ketua pengawal istana itu.+ 15  Nebuzaradan, ketua pengawal istana itu, menawan rakyat yang miskin, orang yang masih tinggal di kota Yerusalem, orang yang telah membelot dan memihak kepada raja Babilon, dan tukang-tukang yang mahir.+ 16  Tetapi Nebuzaradan meninggalkan penduduk yang paling miskin di situ supaya mereka dapat bekerja di ladang anggur dan menjadi buruh paksa.+ 17  Orang Kasdim menghancurkan tiang-tiang tembaga+ di Rumah Yehuwa dan pedati-pedati+ serta Laut Tembaga+ di Rumah Yehuwa. Lalu mereka membawa semua tembaga itu ke Babilon.+ 18  Mereka juga mengambil baldi, penyodok, alat pemadam sumbu pelita, mangkuk,+ cawan,+ dan semua perkakas tembaga yang digunakan di dalam Rumah Tuhan. 19  Ketua pengawal istana itu mengambil besen,+ bekas perbaraan, mangkuk, baldi, kaki pelita,+ cawan, dan mangkuk-mangkuk yang diperbuat daripada emas dan perak tulen.+ 20  Tembaga yang digunakan oleh Raja Salomo untuk membina dua batang tiang, Laut Tembaga dan 12 buah patung lembu jantan+ yang ada di bawahnya, dan pedati-pedati di Rumah Yehuwa, begitu banyak sehingga tidak dapat ditimbang. 21  Berkenaan tiang-tiang itu, setiap tiang berukuran 18 hasta* tinggi, dan tiang itu dapat dililit dengan tali yang* berukuran 12 hasta panjang.+ Tebalnya ialah empat lebar jari* dan bahagian dalam tiang itu berongga. 22  Kepala tiang yang terletak di atas tiang itu diperbuat daripada tembaga. Kepala tiang itu berukuran lima hasta tinggi,+ dan rangkaian rantai serta buah delima yang mengelilingi kepala tiang itu juga diperbuat daripada tembaga. Tiang yang kedua dan buah delimanya sama seperti tiang yang pertama. 23  Terdapat 96 buah delima di sisi kepala tiang. Secara keseluruhannya, terdapat 100 buah delima di sekeliling rangkaian rantai itu.+ 24  Ketua pengawal istana itu menangkap Serayah+ yang bertugas sebagai ketua imam, dan Zefanya,+ iaitu imam yang menjadi penolongnya, serta tiga orang penjaga pintu.+ 25  Dari kota itu, dia juga menangkap seorang pegawai istana yang mengetuai pasukan tentera, tujuh orang penasihat peribadi raja, seorang setiausaha ketua tentera yang mengumpulkan pasukan tentera, dan 60 orang rakyat biasa. 26  Nebuzaradan membawa mereka ke Ribla untuk menghadap raja Babilon. 27  Raja Babilon membunuh mereka semua. Mereka dihukum mati di Ribla+ yang terletak di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda dibuang negeri.+ 28  Inilah bilangan orang yang telah dibawa oleh Nebukadnezar sebagai tawanan: Pada tahun ketujuh pemerintahannya, 3,023 orang Yahudi.+ 29  Pada tahun ke-18 pemerintahan Nebukadnezar,+ 832 orang ditawan dari Yerusalem. 30  Pada tahun ke-23 pemerintahan Nebukadnezar, 745 orang Yahudi ditawan oleh Nebuzaradan, ketua pengawal istana itu.+ Secara keseluruhannya, 4,600 orang telah ditawan. 31  Selepas Ewil-merodakh menjadi raja Babilon, dia membebaskan Raja Yehoyakhin+ dari penjara. Hal ini berlaku pada hari ke-25, bulan ke-12, tahun ke-37 setelah Raja Yehoyakhin ditawan dari Yehuda.+ 32  Ewil-merodakh memperlakukan Yehoyakhin dengan baik dan memberinya kedudukan yang lebih tinggi daripada raja-raja lain yang ada bersamanya di Babilon. 33  Maka Yehoyakhin tidak lagi memakai pakaian penjara dan dia selalu makan di meja raja seumur hidupnya. 34  Sepanjang hidup Yehoyakhin, keperluan makanannya dijaga oleh raja Babilon setiap hari sehingga dia mati.

Nota Kaki

Atau “dan lilitannya.”