Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A6-B

Carta: Para Nabi dan Raja bagi Yehuda dan Israel (Bahagian 2)

Raja-Raja Kerajaan Yehuda di Selatan (Bersambung)

777 SM

Yotam: 16 tahun

762

Ahas: 16 tahun

746

Hizkia: 29 tahun

716

Manasye: 55 tahun

661

Amon: 2 tahun

659

Yosia: 31 tahun

628

Yehoahas: 3 bulan

Yehoyakim: 11 tahun

618

Yehoyakhin: 3 bulan, 10 hari

617

Zedekia: 11 tahun

607

Yerusalem dan Rumah Tuhan dimusnahkan oleh orang Babilon yang dipimpin oleh Nebukadnezar. Zedekia, iaitu raja terakhir daripada keturunan Daud yang memerintah di bumi, diturunkan dari takhta

Raja-Raja Kerajaan Israel di Utara (Bersambung)

± 803 SM

Zakharia: menurut catatan, 6 bulan

Zakharia mula memerintah tetapi kuasanya terhad. Nampaknya dia hanya memegang kuasa pemerintahan dengan sepenuhnya pada ± 792

± 791

Salum: 1 bulan

Menahem: 10 tahun

± 780

Pekahia: 2 tahun

± 778

Pekah: 20 tahun

± 758

Hoshea: 9 tahun sejak ± 748

± 748

Nampaknya Hoshea mula memerintah secara rasmi, atau Hoshea mungkin menjadi raja kerana mendapat sokongan raja Assyria, iaitu Tiglat-pileser III, pada ± 748

740

Assyria menakluki Samaria, menguasai Israel; kerajaan Israel di utara yang terdiri daripada 10 suku jatuh

 • Senarai Nabi

 • Yesaya

 • Mikha

 • Zefanya

 • Yeremia

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Yehezkiel

 • Obaja

 • Hosea