Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-F

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Kerja Penyebaran Yesus di Timur Yordan

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

32, selepas Perayaan Pentahbisan

Betania di seberang Yordan

Pergi ke tempat Yohanes membaptis orang; ramai orang beriman kepada Yesus

     

10:40-42

Perea

Mengajar di kota dan pekan dalam perjalanan ke Yerusalem

   

13:22

 

Menggesa orang agar memasuki pintu yang sempit; meratapi Yerusalem

   

13:23-35

 

Mungkin Perea

Mengajar tentang kerendahan hati; perumpamaan: Tempat yang terbaik, tetamu yang memberikan alasan

   

14:1-24

 

Erti menjadi murid Yesus

   

14:25-35

 

Perumpamaan: Bebiri yang hilang, wang yang hilang, anak yang hilang

   

15:1-32

 

Perumpamaan: Hamba yang tidak jujur, lelaki kaya dan Lazarus

   

16:1-31

 

Mengajar tentang sandungan, pengampunan, dan iman

   

17:1-10

 

Betania

Lazarus mati dan dibangkitkan

     

11:1-46

Yerusalem; Efraim

Rancangan untuk membunuh Yesus; dia berangkat

     

11:47-54

Samaria; Galilea

Menyembuhkan 10 orang pesakit kusta; memberitahu bagaimana Kerajaan Tuhan akan datang

   

17:11-37

 

Samaria atau Galilea

Perumpamaan: Balu yang asyik membuat rayuan, orang Farisi dan pemungut cukai

   

18:1-14

 

Perea

Mengajar tentang perkahwinan dan perceraian

19:1-12

10:1-12

   

Memberkati kanak-kanak

19:13-15

10:13-16

18:15-17

 

Soalan lelaki kaya; perumpamaan: Para pekerja ladang anggur dan upah yang sama

19:16–20:16

10:17-31

18:18-30

 

Mungkin Perea

Menubuatkan kematiannya buat kali ke-3

20:17-19

10:32-34

18:31-34

 

Permohonan tentang kedudukan Yakobus dan Yohanes dalam Kerajaan

20:20-28

10:35-45

   

Yerikho

Melewati Yerikho, menyembuhkan 2 orang lelaki buta; melawat Zakheus; perumpamaan tentang 10 mina

20:29-34

10:46-52

18:35–19:28