Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Pengenalan kepada Firman Tuhan

CARA UNTUK MENCARI AYAT-AYAT BIBLE

Bible terdiri daripada 66 buah buku kecil dan dibahagikan kepada dua bahagian: Kitab Ibrani-Aram (“Perjanjian Lama”) dan Kitab Yunani (“Perjanjian Baharu”). Setiap buku dalam Bible dibahagikan kepada bab dan ayat. Nombor yang ditulis sebelum tanda noktah bertindih merujuk kepada bab, manakala nombor yang ditulis selepas tanda noktah bertindih merujuk kepada ayat. Misalnya, Kejadian 1:1 bermaksud Kejadian bab 1, ayat 1.