Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-D

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Kerja Penyebaran Yesus di Galilea (Bahagian 2)

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

31 atau 32

Kawasan Kapernaum

Perumpamaan tentang Kerajaan Tuhan

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Tasik Galilea

Meredakan ribut dari atas perahu

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Kawasan Gadara

Mengusir roh jahat ke dalam babi-babi

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Mungkin Kapernaum

Menyembuhkan wanita yang ada masalah pendarahan; membangkitkan anak Yairus

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Menyembuhkan orang buta dan orang bisu

9:27-34

     

Nasaret

Tidak diterima di kampung halamannya

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Jelajah buat kali ke-3; mengutus para rasul untuk meluaskan kerja penyebaran

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Herodes memancung kepala Yohanes Pembaptis; dia bingung disebabkan Yesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, menjelang Paska (Yoh 6:4)

Kapernaum (?); Timur Laut Tasik Galilea

Para rasul kembali selepas menginjil; Yesus memberi makanan kepada 5,000 lelaki

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Timur Laut Tasik Galilea; Genesaret

Orang mencuba menjadikan Yesus raja; berjalan di atas air; menyembuhkan orang

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Yesus “roti yang membawa hidup sejati”; ramai tersandung lalu meninggalkannya

     

6:22-71

32, selepas Paska

Mungkin Kapernaum

Mengutuk adat istiadat manusia

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisia; Dekapolis

Menyembuhkan anak perempuan seorang wanita; beri makanan kepada 4,000 lelaki

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Hanya memberikan tanda Yunus

15:39–16:4

8:10-12