Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

 A7-D

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Kerja Penyebaran Yesus di Galilea (Bahagian 2)

LIHAT

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

31 atau 32

Kawasan Kapernaum

Perumpamaan tentang Kerajaan Tuhan

13:1-53

4:1-34

8:4-18

 

Tasik Galilea

Meredakan ribut dari atas perahu

8:18, 23-27

4:35-41

8:22-25

 

Kawasan Gadara

Mengusir roh jahat ke dalam babi-babi

8:28-34

5:1-20

8:26-39

 

Mungkin Kapernaum

Menyembuhkan wanita yang ada masalah pendarahan; membangkitkan anak Yairus

9:18-26

5:21-43

8:40-56

 

Kapernaum (?)

Menyembuhkan orang buta dan orang bisu

9:27-34

     

Nasaret

Tidak diterima di kampung halamannya

13:54-58

6:1-5

   

Galilea

Jelajah buat kali ke-3; mengutus para rasul untuk meluaskan kerja penyebaran

9:35–11:1

6:6-13

9:1-6

 

Tiberias

Herodes memancung kepala Yohanes Pembaptis; dia bingung disebabkan Yesus

14:1-12

6:14-29

9:7-9

 

32, menjelang Paska (Yoh 6:4)

Kapernaum (?); Timur Laut Tasik Galilea

Para rasul kembali selepas menginjil; Yesus memberi makanan kepada 5,000 lelaki

14:13-21

6:30-44

9:10-17

6:1-13

Timur Laut Tasik Galilea; Genesaret

Orang mencuba menjadikan Yesus raja; berjalan di atas air; menyembuhkan orang

14:22-36

6:45-56

 

6:14-21

Kapernaum

Yesus “roti yang membawa hidup sejati”; ramai tersandung lalu meninggalkannya

     

6:22-71

32, selepas Paska

Mungkin Kapernaum

Mengutuk adat istiadat manusia

15:1-20

7:1-23

 

7:1

Fenisia; Dekapolis

Menyembuhkan anak perempuan seorang wanita; beri makanan kepada 4,000 lelaki

15:21-38

7:24–8:9

   

Magadan

Hanya memberikan tanda Yunus

15:39–16:4

8:10-12