Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-H

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Bahagian Terakhir Kerja Penyebaran Yesus di Yerusalem (Bahagian 2)

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

14 Nisan

Yerusalem

Yudas dikenal pasti sebagai pengkhianat dan disuruh beredar

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Mengasaskan Perjamuan Malam Tuan (1Ko 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Menubuatkan bahawa Petrus akan menyangkalnya dan para rasul akan tercerai-berai

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

Menjanjikan penolong; perumpamaan tentang pokok anggur sejati; memberikan perintah untuk mengasihi; doa terakhir bersama para rasul

     

14:1–17:26

Getsemani

Penderitaan di taman; Yesus dikhianati dan ditangkap

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Yerusalem

Disoal oleh Hanas; diadili oleh Kayafas, Majlis Orang Yahudi; Petrus menyangkalnya

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

Yudas, si pengkhianat, menggantung diri (Kis 1:18, 19)

27:3-10

     

Di hadapan Pilatus, kemudian Herodes, dan kembali kepada Pilatus

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Pilatus ingin membebaskannya tetapi orang Yahudi meminta Barabas dibebaskan; dihukum bunuh pada tiang seksaan

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(± 3 petang, Jumaat)

Golgota

Mati pada tiang seksaan

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Yerusalem

Mayat diambil daripada tiang dan dimakamkan

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

15 Nisan

Yerusalem

Para imam dan orang Farisi meminta supaya makam dikawal dan ditutup rapat

27:62-66

     

16 Nisan

Yerusalem dan sekitar; Emaus

Yesus dibangkitkan; menampakkan diri 5 kali kepada murid-murid

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Selepas 16 Nisan

Yerusalem; Galilea

Menampakkan diri kepada murid-murid (1Ko 15:5-7; Kis 1:3-8); memberikan arahan; amanah menjadikan orang muridnya

28:16-20

   

20:26–21:25

25 Iyyar

Gunung Zaitun, berhampiran Betania

Yesus naik ke syurga 40 hari selepas pembangkitannya (Kis 1:9-12)

   

24:50-53