Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-G

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Bahagian Terakhir Kerja Penyebaran Yesus di Yerusalem (Bahagian 1)

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

33, 8 Nisan

Betania

Yesus tiba 6 hari sebelum Paska

     

11:55–12:1

9 Nisan

Betania

Maria menuangkan minyak pada kepala dan kaki Yesus

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania-Betfagi- Yerusalem

Memasuki Yerusalem dengan menunggang keldai; orang ramai menyambutnya

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

10 Nisan

Betania-Yerusalem

Mengutuk pokok ara; menyucikan Rumah Tuhan sekali lagi

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Yerusalem

Para ketua imam dan jurutulis hukum berkomplot untuk membunuh Yesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Yehuwa berfirman; Yesus menubuatkan kematiannya; nubuat tentang orang Yahudi yang enggan percaya menjadi kenyataan

     

12:20-50

11 Nisan

Betania-Yerusalem

Iktibar daripada pokok ara yang sudah layu

21:19-22

11:20-25

   

Yerusalem, Rumah Tuhan

Kekuasaan Yesus dicabar; perumpamaan tentang 2 orang anak

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Perumpamaan: Peladang yang jahat, majlis perkahwinan

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Menjawab soalan tentang Tuhan dan Kaisar, pembangkitan, perintah yang paling penting

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Bertanya kepada orang ramai sama ada Kristus ialah anak Daud

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Orang Farisi dan jurutulis hukum dikutuk

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Memperhatikan sumbangan seorang balu

 

12:41-44

21:1-4

 

Gunung Zaitun

Memberitahu tentang tanda kehadirannya

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Perumpamaan: 10 orang anak dara, talenta, biri-biri dan kambing

25:1-46

     

12 Nisan

Yerusalem

Pemimpin orang Yahudi berkomplot membunuh Yesus

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Yudas merancang untuk mengkhianatinya

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

13 Nisan (petang Khamis)

Yerusalem dan sekitar

Persiapan untuk Paska yang terakhir

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

14 Nisan

Yerusalem

Makan jamuan Paska bersama para rasul

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Membasuh kaki para rasul

     

13:1-20