Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

A7-C

Peristiwa-Peristiwa Utama semasa Yesus Hidup di Bumi—Kerja Penyebaran Yesus di Galilea (Bahagian 1)

MASA

TEMPAT

PERISTIWA

MATIUS

MARKUS

LUKAS

YOHANES

30

Galilea

Kali pertama Yesus mengumumkan bahawa “Kerajaan di syurga sudah dekat”

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kana; Nasaret; Kapernaum

Menyembuhkan anak seorang pegawai; membaca gulungan Yesaya; pergi ke Kapernaum

4:13-16

 

4:16-31

4:46-54

Tasik Galilea, dekat Kapernaum

Memanggil 4 orang murid: Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes

4:18-22

1:16-20

5:1-11

 

Kapernaum

Menyembuhkan mentua Simon dan orang lain

8:14-17

1:21-34

4:31-41

 

Galilea

Jelajah buat kali pertama bersama 4 muridnya

4:23-25

1:35-39

4:42, 43

 

Sembuh pesakit kusta; ramai mengikutnya

8:1-4

1:40-45

5:12-16

 

Kapernaum

Menyembuhkan orang lumpuh

9:1-8

2:1-12

5:17-26

 

Memanggil Matius; makan dengan pemungut cukai; soalan tentang puasa

9:9-17

2:13-22

5:27-39

 

Yudea

Menyebarkan berita baik di rumah ibadat

   

4:44

 

31, Paska

Yerusalem

Menyembuhkan seorang lelaki di Betzata; orang Yahudi ingin membunuhnya

     

5:1-47

Kembali dari Yerusalem (?)

Murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat; Yesus ‘Tuan hari Sabat’

12:1-8

2:23-28

6:1-5

 

Galilea; Tasik Galilea

Menyembuhkan tangan seorang lelaki pada hari Sabat; orang ramai mengikutnya; menyembuhkan banyak orang

12:9-21

3:1-12

6:6-11

 

Kapernaum

Memilih 12 rasul di gunung

 

3:13-19

6:12-16

 

Dekat Kapernaum

Ceramah Di Atas Gunung

5:1–7:29

 

6:17-49

 

Kapernaum

Menyembuhkan hamba seorang pegawai tentera

8:5-13

 

7:1-10

 

Nain

Membangkitkan anak lelaki seorang balu

   

7:11-17

 

Tiberias; Galilea (Nain atau sekitar)

Yohanes mengutus murid-murid kepada Yesus; kebenaran disingkapkan kepada anak muda; kuk senang dipikul

11:2-30

 

7:18-35

 

Galilea (Nain atau sekitar)

Wanita berdosa tuang minyak ke atas kakinya; perumpamaan tentang orang yang berhutang

   

7:36-50

 

Galilea

Jelajah buat kali ke-2 bersama rasulnya

   

8:1-3

 

Mengusir roh-roh jahat; dosa yang tidak boleh diampunkan

12:22-37

3:19-30

   

Hanya memberikan tanda Yunus

12:38-45

     

Ibu dan adik-adiknya datang; berkata bahawa murid-muridnya ialah saudaranya

12:46-50

3:31-35

8:19-21